Wanneer?

In de maand januari van 2021.

Wat?

De meesten van jullie hebben afgelopen halfjaar vakliteratuur gelezen! Maar tegelijkertijd heeft lang niet iedereen een personeelsbibliotheek of boeken in de personeelskamer, en wisselen collega’s ook lang niet overal boeken met elkaar uit. Wij willen met onze app graag bijdragen aan inzicht in kennis over onderwijs en wat er gebeurt in scholen. Door vragen te stellen en resultaten te delen, maar ook door onze dagelijkse tips. En, omdat we jullie willen bedanken voor jullie inzet, zien dat jullie graag lezen én dat het lezen en delen van boeken op school wel meer kan, geven wij aan een school voor 250 euro aan onderwijsboeken weg! Hieronder vind je onze regels en richtlijnen.

Hoe werkt het?

Elke vraag die je via Teacher Tapp NL beantwoordt in januari 2021 is een lot. Als je dus elke set vragen in januari 2021 beantwoordt heb je 93 loten in de loterij. Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe meer kans je dus maakt voor je school. En, dat betekent ook dat hoe meer van je collega’s de vragen beantwoorden, hoe meer kans jullie school maakt!

Voorwaarden

1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven (Dit doe je bij downloaden van de app).
3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
5. De sluitingsdatum voor deelname is 31 januari. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
9. De prijs is als volgt: Het Teacher Tapp onderwijsboeken-pakket wordt op je school overhandigd (indien de corona-regels dat toestaan). In overleg maken we graag een foto van dat moment. De prijzen zijn zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatieven aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= loten) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
12. De organisator zal een afspraak met de winnaar maken over wanneer de prijs wordt bezorgd.
13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
14. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van de naam van zijn / haar school en eventuele foto van de school in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
19. De winnaar van de loterij wordt gecontacteerd via hun geverifieerde e-mailadres zoals vermeld in de app.

  • Bericht gepubliceerd op:1 januari 2021