Professionaliseren van leraren is ons doel. Dat doen we door dagelijkse vragen te stellen, tips te geven en ook door regelmatig onderwijsboeken weg te geven!

Lopende acties

Win 3 exemplaren van Doorloopjes door collega’s uit te nodigen Teacher Tapp te proberen!

Actie loopt tot 15 mei 2021

Momenteel beantwoorden rond de 650 leraren de dagelijkse vragen. Dit is een prachtig aantal, maar we streven naar meer. Juist omdat we dan een beter beeld kunnen geven van wat er in scholen gebeurt en we gerichter vragen aan doelgroepen kunnen stellen.

Jij kan ons helpen om het aantal gebruikers te vergroten! Vraag collega’s en schoolleiders de app te downloaden en te gaan gebruiken. Als je dit nu doet, kan je 3 Doorloopjes winnen!

1) Vraag een code aan.
Je doet dit door in de app via de feedback-optie contact met ons op te nemen. Tik de 3 streepjes rechtsboven in de app aan, en kies feedback. Schrijf in het bericht dat je graag een code ontvangt.


2) Ontvang een code.
Je krijgt via een bericht in de app een code van ons. Dit is jouw unieke code.


3) Nodig collega’s uit om de app te downloaden.
Vertel leraren en schoolleiders wat jij van de app vindt en waarom zij de app ook zouden moeten gebruiken. Als zij de app willen downloaden, vraag dan of ze na downloaden via dezelfde feedback-knop willen aangeven dat ze de app via jou hebben gedownload. Ze doen dit door jouw code in hun bericht te zetten.
LET OP: Gebruik NIET de referral-code die bij downloaden ingevuld kan worden!

Ben jij degene die voor 15 mei de meeste nieuwe deelnemers* heeft aangedragen? Dan ontvang jij 3 exemplaren van Doorloopjes! Voor jezelf, en/of om weg te geven!**

*De nieuwe deelnemers moeten voor 15 mei minimaal 3 dagen de vragen hebben beantwoord.
**Zijn er meer deelnemers met hetzelfde aantal nieuwe deelnemers, dan loten we voor een winnaar.

 1. De organisator van deze actie is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze actie deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de actie gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 14 mei Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de actie meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de actie en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de actie wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: 3 exemplaren van Doorloopjes worden aan de winnaar toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of ander alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar is de deelnemer aan Teacher Tapp via wie de meeste nieuwe deelnemers zijn gestart met Teacher Tapp voor 15 mei. Als er meer deelnemers met hetzelfde aantal nieuwe gebruikers zijn wordt de winnaar willekeurig door software gekozen uit deze deelnemers en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van de boeken.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.

Afgeronde acties

Win een exemplaar van Doorloopjes met je streak!

Actie afgerond op 27 april 2021

Een vaste groep leraren die zeer regelmatig (liefst dagelijks!) de vragen beantwoordt is de basis van de app.De deelnemers die dat doen willen we bedanken. In april geven we 10 exemplaren van Doorloopjes weg aan 10 winnaars! We belonen de deelnemers die elke dag onze vragen beantwoorden. De app houdt automatisch bij hoeveel dagen je achter elkaar de vragen beantwoordt. Dit heet je streak. Je vindt je streak onder de dagelijkse leestip, of via het tabblad Badges in de app. Je streak wordt teruggezet naar 0 als je een keer een dag vergeet om de vragen te beantwoorden. Op Koningsdag kiezen we random 10 deelnemers op basis van hun streak.

2 winnaars met een streak tussen 30-50
2 winnaars met een streak tussen 50-100
3 winnaars met een streak tussen 100-200
3 winnaars met een streak van +200
Als je op Koningsdag 2021 dus een streak hebt van 30 of meer doe je automatisch mee aan deze loterij!

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 27 april Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Een exemplaar van Doorloopjes wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= streaks) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

Win een pakket met boeken ter waarde van 250 euro!

Actie afgerond op 31 januari 2021

De meesten van jullie hebben afgelopen halfjaar vakliteratuur gelezen! Maar tegelijkertijd heeft lang niet iedereen een personeelsbibliotheek of boeken in de personeelskamer, en wisselen collega’s ook lang niet overal boeken met elkaar uit. Wij willen met onze app graag bijdragen aan inzicht in kennis over onderwijs en wat er gebeurt in scholen. Door vragen te stellen en resultaten te delen, maar ook door onze dagelijkse tips. En, omdat we jullie willen bedanken voor jullie inzet, zien dat jullie graag lezen én dat het lezen en delen van boeken op school wel meer kan, geven wij aan een school voor 250 euro aan onderwijsboeken weg! Hieronder vind je onze regels en richtlijnen! 🙂

Hoe werkt het? ELKE VRAAG die je via Teacher Tapp NL beantwoordt in januari 2021 is een lot. Als je dus elke set vragen in januari 2021 beantwoordt heb je 93 loten in de loterij.
Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe meer kans je dus maakt voor je school. En, dat betekent ook dat hoe meer van je collega’s de vragen beantwoorden, hoe meer kans jullie school maakt!

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 31 januari. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Het Teacher Tapp onderwijsboeken-pakket wordt op je school overhandigd (indien de corona-regels dat toestaan). In overleg maken we graag een foto van dat moment. De prijzen zijn zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatieven aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= loten) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaar maken over wanneer de prijs wordt bezorgd.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van de naam van zijn / haar school en eventuele foto van de school in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaar van de loterij wordt gecontacteerd via hun geverifieerde e-mailadres zoals vermeld in de app.