Professionaliseren van leraren is ons doel. Dat doen we door dagelijkse vragen te stellen, tips te geven en ook door regelmatig iets weg te geven!

Lopende acties

Actie op de Dag van de Leraar 5 oktober 2021

Op 5 oktober – Dag van de leraar 2021 – verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers Die ene leerling van Rik Kuiper.

Docenten over de leerling die hun kijk op het onderwijs voor altijd veranderde
Die ene leerling van Rik Kuiper, bekend van de indrukwekkende en populaire serie in de Volkskrant, is verplichte literatuur voor wie in het onderwijs werkt, schoolgaande kinderen heeft of zelf ooit naar school is geweest. Docenten vertellen over de leerling die hun kijk op het onderwijs voor altijd veranderde.


Door welke leerling ben je anders naar je vak gaan kijken? De meeste docenten hoeven niet lang na te denken over die vraag. Dat meisje dat ’s avonds bij me aanbelde, zeggen ze dan. Die leerling die bij me wilde komen wonen. Die knul met dat mes. Die vent die bij mij in het lokaal deradicaliseerde. Over die leerlingen gaan de interviews die Rik Kuiper elke week maakt voor zijn serie ‘Die ene leerling’ in de Volkskrant. Het zijn opwekkende, aandoenlijke of aangrijpende verhalen die de lezer even meenemen het klaslokaal in, waarvan de deur meestal gesloten blijft. Ze tonen waar het in het onderwijs om gaat: de verhouding tussen leraar en leerling.

Uit de verhalen die hier zijn gebundeld blijkt met welke dilemma’s docenten worstelen, waar ze aan twijfelen, wat ze ooit fout deden. En het draait om wat die docenten er zelf van geleerd hebben. Wat zijn ze anders gaan doen nadat ze die ene leerling in de klas hadden? Door elke dag 3 vragen te stellen aan leraren, probeert Teacher Tapp ook boven tafel te krijgen wat leraren bezighoudt, hoe ze hun werk ervaren, en ja ook de dilemma’s, twijfels en fouten. We zijn dan ook erg trots dat wij op 5 oktober, Dag van de Leraar, 3 exemplaren van het boek mogen weggeven!

Hoe maak je kans?

Heel simpel deze keer: zorg dat je op 5 oktober de vragen via onze app beantwoordt! Iedereen, of je nu al lang, of die dag voor het eerst mee doet, maakt kans. We trekken uit alle deelnemers van die dag 3 deelnemers die elk een exemplaar van Die ene leerling krijgen. Heb je de app nog niet? Je kunt de app via deze link downloaden. Het is makkelijk te installeren, en bovendien gratis.

Hieronder lees je alle voorwaarden voor de actie.


·  De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
·  De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
·  Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
·  Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
·  De sluitingsdatum voor deelname is 5 oktober 2021. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
·  Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
·  De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
·  De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
·  De prijs is als volgt: Een exemplaar van Die ene leerling wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
·  De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= vragen beantwoord op 5 oktober) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
·  De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
·  De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
·  De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
·  Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
·  Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
·  De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
·  Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
·  Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
·  De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

Afgeronde acties

Actie loopt van 1 tot en met 8 juli 2021

In juli verschijnt het boek Curriculumontwerp in een notendop van Wessel Peeters, Michiel Lucassen, Ilona Wevers en Reinier Geurts. In samenwerking met de auteurs geeft Teacher Tapp NL 10 exemplaren weg! Vers van de pers!
Het boek is een praktisch boek over het vormgeven van je eigen curriculum. In het boek wordt ingegaan op wat een curriculum is en hoe je het kan ontwerpen. Vervolgens wordt er middels praktijkvoorbeelden stap voor stap ingegaan op het ontwerpproces, met elementen als leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten. Het boek is geschreven voor docenten, teacher leaders, onderwijskundigen en andere onderwijsexperts die zich willen verdiepen in curriculumontwerp. Het is zo geschreven dat het geschikt is voor alle soorten onderwijs: van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Van 1 tot en met 8 juli stellen we deelnemers aan Teacher Tapp elke dag een vraag die te maken heeft met het curriculum. En, op 9 juli trekken we 10 winnaars. Zij krijgen allemaal een exemplaar van het boek toegestuurd.

Hoe maak je kans?


Doe je al mee aan Teacher Tapp? Dan is het simpel: hou je streak hoog!

Een vaste groep leraren die zeer regelmatig (liefst dagelijks!) de vragen beantwoordt is de basis van de app. De deelnemers die dat doen willen we bedanken. We belonen 5 deelnemers die elke dag onze vragen beantwoorden. De app houdt automatisch bij hoeveel dagen je achter elkaar de vragen beantwoordt. Dit heet je streak. Je vindt je streak onder de dagelijkse leestip, of via het tabblad Badges in de app. Je streak wordt teruggezet naar 0 als je een keer een dag vergeet om de vragen te beantwoorden. Op 9 juli kiezen we random 5 deelnemers op basis van hun streak.

1 winnaar met een streak tussen 30-50
1 winnaars met een streak tussen 50-100
1 winnaars met een streak tussen 100-150
2 winnaars met een streak van +150
Als je op 9 juli 2021 dus een streak hebt van 30 of meer doe je automatisch mee aan deze loterij!

Gebruik je de app nog niet? Download hem dan!

We geven 5 boeken weg aan leraren die de app downloaden en gaan gebruiken tussen 1 en 8 juli. Doe je nog niet mee aan Teacher Tapp NL? Dan is dit dus een goed moment!
Je kunt de app via deze link downloaden. Het is makkelijk te installeren, en bovendien gratis.

Hieronder lees je alle voorwaarden voor de actie.
·  De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
·  De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
·  Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
·  Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
·  De sluitingsdatum voor deelname is 8 juli 2021. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
·  Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
·  De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
·  De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
·  De prijs is als volgt: Een exemplaar van Curriculumontwikkeling in een notendop wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
·  De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= streaks en nieuwe downloads) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
·  De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
·  De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
·  De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
·  Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
·  Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
·  De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
·  Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
·  Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
·  De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.


Actie afgerond op 26 mei 2021

Twee doelen van Teacher Tapp NL die overeenkomen met ResearchEd Nederland zijn 1) het professionaliseren van leraren en 2) het verbinden van onderzoek en praktijk.

ResearchED levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren door leraren de mogelijkheid te bieden om één op één in contact te komen met de beste (internationale) onderwijs onderzoekers. Ook maakt ResearchED onderdeel uit van een internationaal netwerk van leraren met een drang naar beter onderwijs. ResearchED vertegenwoordigt de noodzaak die leraren voelen om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij meester worden in hun ambacht. Op ResearchED conferenties komt een schat aan informatie voorbij over hoe leraren onderzoek kunnen gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Net zo belangrijk zijn de kritische geluiden over de plaats en invloed van onderzoek binnen het onderwijsveld.

We zijn heel blij dat we in samenwerking met ResearchEd.Nederland 2 fysieke kaarten en 5 online kaarten mogen weggeven voor ResearchED Nederland op 19 juni 2021!

Hieronder lees je hoe.  

Win 2 fysieke kaarten of een online ticket door de app te gebruiken:

Wij verloten 2 fysieke toegangskaarten én 2 online toegangskaarten voor ResearchEd tussen onze deelnemers met een wincode, die minimaal 5 dagen de vragen tussen 19 en 26 mei beantwoorden.

1) Vraag een code aan.
Je doet dit door in de app via de feedback-optie contact met ons op te nemen. Tik de 3 streepjes rechtsboven in de app aan, en kies feedback. Schrijf in het bericht dat je graag een code ontvangt.

2) Ontvang een code.
Je krijgt via een bericht in de app een code van ons. Dit is jouw unieke code.

3) Beantwoord minimaal 5 dagen de vragen in de app tussen 19 en 26 mei
Zorg dat je van 19 mei 15.30 tot 26 mei 15.29 minimaal 5 dagen de vragen in de app beantwoordt.

Dat is het! We voeren op 27 mei een willekeurige trekking uit onder de wincodes die voldoen aan de eisen! De 2 fysieke toegangskaarten gaan naar 1 winnaar. Twee andere winnaars krijgen elk 1 online toegangskaart.

Win een online toegangskaart door het retweeten van onze promotietweet.

Help ons het Teacher Tapp-panel te vergroten, zodat meer leraren meer kunnen leren van de app!

We moedigen je aan om onze promotietweet te delen. Waarom? Omdat onze missie is meer leraren en schoolleiders de app te laten gebruiken. We geloven namelijk dat we nog meer van elkaar kunnen leren met een grotere groep gebruikers en jij kan ons daarbij helpen.

 1. Volg @TeacherTappNL op Twitter en
 2. Retweet onze ‘Download de app-wedstrijdtweet’

Dat is het!

We voeren op 27 mei een willekeurige trekking uit onder alle deelnemers die ons hebben geretweet. De winnaar ontvangt een online toegangskaart voor ResearchED!

Win online tickets door het indienen van een vraag!

Als we willen weten wat er op de werkvloer leeft en hoe het gaat in scholen, dan hebben we juist vragen nodig van degene die op de werkvloer staan. Wat zou jij willen weten van je collega’s? Waar loop je in je praktijk tegenaan waarvan je graag wil weten hoe anderen dit oplossen? Als jij voor 26 mei een vraag indient bij Teacher Tapp, maak je kans op een online ticket voor ResearchEd!

1) Dien een vraag* in via ons formulier.
Je hoeft geen complete set van 3 vragen in te leveren, het mag ook 1 vraag zijn. Een bijbehorende tip is altijd welkom.

2) Zorg er wel voor dat je je e-mailadres invult, zodat we je kunnen bereiken.

Dat is het!

We kunnen twee indieners blij maken met een online ticket voor ResearchED. We voeren op 27 mei een willekeurige trekking uit onder alle deelnemers die tussen 16 en 26 mei een vraag hebben ingediend.

*De vraag moet passen bij de uitgangspunten van de app, en daarom gaan over onderwijs, leraren, opleiding van leraren, onderwijsbeleid etc.  Vragen die niet aan deze criteria voldoen en/of beledigend of anderszins ongepast zijn, zijn uitgesloten van deelname.

 1. De organisator van deze actie is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze actie deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de actie gaat via de Teacher Tapp-app, Twitter of het indienen van een Google-form.
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 26 mei 15.29. Na deze datum en tijd zijn geen verdere deelnames voor de actie meer toegestaan.
 6. Meerdere deelnames van 1 persoon zijn toegestaan.
 7. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 8. De regels van de actie en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de actie wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 10. De prijzen zijn als volgt:

2 fysieke toegangskaarten voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een volger op Twitter die onze download de app-wedstrijdtweet heeft geretweet voor 26 mei 15.29.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een indiener van een vraag of vragen voor Teacher Tapp NL via het officiële formulier voor 26 mei 15.29
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een indiener van een vraag of vragen voor Teacher Tapp NL via het officiële formulier voor 26 mei 15.29

De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of ander alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.

 1. De winnaars worden willekeurig door software gekozen uit deelnemers en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 2. De winnaar wordt binnen 2 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app, tweet of e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 2 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 3. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het op naam zetten van de toegangskaarten voor ResearchED.
 4. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 5. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 6. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 7. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 8. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 9. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.

Win 3 exemplaren van Doorloopjes door collega’s uit te nodigen Teacher Tapp te proberen!

Actie afgerond op 15 mei 2021

Momenteel beantwoorden rond de 650 leraren de dagelijkse vragen. Dit is een prachtig aantal, maar we streven naar meer. Juist omdat we dan een beter beeld kunnen geven van wat er in scholen gebeurt en we gerichter vragen aan doelgroepen kunnen stellen.

Jij kan ons helpen om het aantal gebruikers te vergroten! Vraag collega’s en schoolleiders de app te downloaden en te gaan gebruiken. Als je dit nu doet, kan je 3 Doorloopjes winnen!

1) Vraag een code aan.
Je doet dit door in de app via de feedback-optie contact met ons op te nemen. Tik de 3 streepjes rechtsboven in de app aan, en kies feedback. Schrijf in het bericht dat je graag een code ontvangt.


2) Ontvang een code.
Je krijgt via een bericht in de app een code van ons. Dit is jouw unieke code.


3) Nodig collega’s uit om de app te downloaden.
Vertel leraren en schoolleiders wat jij van de app vindt en waarom zij de app ook zouden moeten gebruiken. Als zij de app willen downloaden, vraag dan of ze na downloaden via dezelfde feedback-knop willen aangeven dat ze de app via jou hebben gedownload. Ze doen dit door jouw code in hun bericht te zetten.
LET OP: Gebruik NIET de referral-code die bij downloaden ingevuld kan worden!

Ben jij degene die voor 15 mei de meeste nieuwe deelnemers* heeft aangedragen? Dan ontvang jij 3 exemplaren van Doorloopjes! Voor jezelf, en/of om weg te geven!**

*De nieuwe deelnemers moeten voor 15 mei minimaal 3 dagen de vragen hebben beantwoord.
**Zijn er meer deelnemers met hetzelfde aantal nieuwe deelnemers, dan loten we voor een winnaar.

 1. De organisator van deze actie is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze actie deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de actie gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 14 mei Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de actie meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de actie en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de actie wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: 3 exemplaren van Doorloopjes worden aan de winnaar toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of ander alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar is de deelnemer aan Teacher Tapp via wie de meeste nieuwe deelnemers zijn gestart met Teacher Tapp voor 15 mei. Als er meer deelnemers met hetzelfde aantal nieuwe gebruikers zijn wordt de winnaar willekeurig door software gekozen uit deze deelnemers en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van de boeken.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.

Win een exemplaar van Doorloopjes met je streak!

Actie afgerond op 27 april 2021

Een vaste groep leraren die zeer regelmatig (liefst dagelijks!) de vragen beantwoordt is de basis van de app.De deelnemers die dat doen willen we bedanken. In april geven we 10 exemplaren van Doorloopjes weg aan 10 winnaars! We belonen de deelnemers die elke dag onze vragen beantwoorden. De app houdt automatisch bij hoeveel dagen je achter elkaar de vragen beantwoordt. Dit heet je streak. Je vindt je streak onder de dagelijkse leestip, of via het tabblad Badges in de app. Je streak wordt teruggezet naar 0 als je een keer een dag vergeet om de vragen te beantwoorden. Op Koningsdag kiezen we random 10 deelnemers op basis van hun streak.

2 winnaars met een streak tussen 30-50
2 winnaars met een streak tussen 50-100
3 winnaars met een streak tussen 100-200
3 winnaars met een streak van +200
Als je op Koningsdag 2021 dus een streak hebt van 30 of meer doe je automatisch mee aan deze loterij!

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 27 april Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Een exemplaar van Doorloopjes wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= streaks) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

Win een pakket met boeken ter waarde van 250 euro!

Actie afgerond op 31 januari 2021

De meesten van jullie hebben afgelopen halfjaar vakliteratuur gelezen! Maar tegelijkertijd heeft lang niet iedereen een personeelsbibliotheek of boeken in de personeelskamer, en wisselen collega’s ook lang niet overal boeken met elkaar uit. Wij willen met onze app graag bijdragen aan inzicht in kennis over onderwijs en wat er gebeurt in scholen. Door vragen te stellen en resultaten te delen, maar ook door onze dagelijkse tips. En, omdat we jullie willen bedanken voor jullie inzet, zien dat jullie graag lezen én dat het lezen en delen van boeken op school wel meer kan, geven wij aan een school voor 250 euro aan onderwijsboeken weg! Hieronder vind je onze regels en richtlijnen! 🙂

Hoe werkt het? ELKE VRAAG die je via Teacher Tapp NL beantwoordt in januari 2021 is een lot. Als je dus elke set vragen in januari 2021 beantwoordt heb je 93 loten in de loterij.
Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe meer kans je dus maakt voor je school. En, dat betekent ook dat hoe meer van je collega’s de vragen beantwoorden, hoe meer kans jullie school maakt!

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 31 januari. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Het Teacher Tapp onderwijsboeken-pakket wordt op je school overhandigd (indien de corona-regels dat toestaan). In overleg maken we graag een foto van dat moment. De prijzen zijn zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatieven aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= loten) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaar maken over wanneer de prijs wordt bezorgd.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van de naam van zijn / haar school en eventuele foto van de school in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaar van de loterij wordt gecontacteerd via hun geverifieerde e-mailadres zoals vermeld in de app.