Gelukkig 2021! Na een korte pauze is onze wekelijkse blog weer terug! Vanaf nu weer wekelijkse inzichten in onze resultaten, die wat dieper gaan dan de dagelijkse resultaten en het overzicht van alle gegeven tips in die week.

We beginnen na de vakantie rustig: we kijken naar de verkiezingen die we hielden met betrekking tot ‘het woord van het jaar’, naar vermoeidheid en het wel of niet uitkijken naar lessen na de vakantie.

1. Uitgerust en met plezier weer aan de slag?

Bij de start van de Kerstvakantie geeft een ruime meerderheid vermoeider te zijn dan in voorgaande jaren. Gezien de corona-perikelen niet zo verwonderlijk. Een aanzienlijk deel van de groep dat aangeeft meer vermoeid ze zijn voelt zich na de vakantie onvoldoende uitgerust.

Aan het eind van de vakantie vroegen we of je uitgerust weer aan de slag ging. Van de leraren die vermoeider de vakantie ingingen (279 leraren), geeft 22% aan uitgerust weer aan de slag te kunnen. Van de leraren die niet vermoeider waren dan anders (124) geeft 50% aan ook weer uitgerust te zijn. Slechts 9% van hen geeft aan dat ze nog niet klaar zijn om weer aan het werk te gaan, tegenover 26 % van de eerste groep.

Voor de vierde keer vroegen we naar hoeveel van je lessen je uitkijkt.

Het percentage leraren dat aangeeft naar geen van de lessen uit te kijken is gestegen bij de meting in december, het deel dat uitkijkt naar bijna alle lessen is gedaald.  Dit kan een gevolg zijn van de vakantie. In een andere modus komen, geen zin hebben, even moeten opstarten. Na de herfstvakantie zagen we dit niet, maar wie weet is de break met Kerst groter. Deze vraag blijven we herhalen de komende tijd.

Een mogelijke andere verklaring is de grotere vermoeidheid waarmee leraren de kerstvakantie ingingen en het niet helemaal uitgerust zijn.

Van de 124 leraren die aangeven nog niet klaar te zijn om weer aan het werk te gaan na de kerstvakantie, geeft 32% aan naar geen van de lessen uit te kijken. Bij leraren die wel zijn uitgerust is dit 15%.  Een omgekeerd patroon zien we bij de opties bijna allemaal en al mijn lessen. Vermoeidheid zou een rol kunnen spelen in het uitkijken naar lessen.  


De voor de Kerstvakantie afgekondigde schoolsluiting en het vooruitzicht van afstandsonderwijs is mogelijk ook een goede verklaring voor het naar minder naar lessen uitkijken. Een meerderheid van de leraren geeft aan online lesgeven niet fijn te vinden.

2. Onderwijswoord van het jaar 2020

In de vakantie hebben we twee verkiezingen gehouden. In de weken voorafgaand aan de vakantie vroegen we jullie om suggesties voor onderwijswoord van het jaar 2020,  en voor het onderwijswoord dat je nooit meer wil horen. Die suggesties hebben we in voorrondes langs laten komen. Jullie stemden zelf deze woorden naar de finale voor onderwijswoord van het jaar:

Afstandsonderwijs
Anderhalve-meter-onderwijs
Corona-protocol
Flexibiliteit
Online

Met een grote meerderheid is gekozen voor afstandsonderwijs als onderwijswoord van het jaar. Het is wel leuk om te laten zien dat er toch nog wel enige verschillen tussen de sectoren zijn:

De verkiezing voor onderwijswoord dat je nooit meer wil horen was wat spannender. Twee woorden kregen daar de meeste stemmen. Corona-diploma is uiteindelijk geëindigd op de tweede plaats. Op de eerste plaats: 21e-eeuwse vaardigheden.  

Inmiddels hebben de eerste suggestie voor woord dat we niet meer willen horen 2021 al binnen!

3.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Een lange lijst deze keer! Dit zijn de tips van 14 december tot 3 januari.

Werk maken van gelijke kansen
Diep leren op afstand
Online samenwerken: 4 tools die werken
Leerlijn digitale geletterdheid , Openbaar Onderwijs Groningen
21.000 leerlingen doen aanbevelingen voor onderwijs op afstand
Blog Teacher Tapp NL: Regels en routines
Scholen met een bijzondere leeromgeving
De nationale onderwijspubquiz
Gedragsdeskundige roept op tot digitaal huisbezoek
Bordwerk en aantekeningen: Slow teaching in de 21e eeuw. Tjipcast 087 met Marcel Schmeier
Feedback op mijn lessen? Graag. Maar dan wel constructief!
Kwaliteitsbesef bijbrengen
Via dit formulier dien je vragen in voor Teacher Tapp NL
Leren zichtbaar maken – 43 manieren (poster)
Pictio Onderwijspodcast #12: Wat is goed onderwijs?
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk: leerkrachten hun denken en handelen
Feedback: de magic bullet voor leren?
Online-lesgeven: de tools en hoe ik die gebruik
Antwoorden op de gestelde vragen naar sector (website Teacher Tapp NL)
Toetsweek in aantocht? 5 vragen voor het maken van een goede toets

  • Bericht gepubliceerd op:8 januari 2021