1. De leerplicht start op 5 jarige leeftijd. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
  2. Wat meet PIRLS?
    PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study. Op Wikipedia lezen we: PIRLS geeft inzicht in de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs uit verschillende landen. De verschillende metingen maken het bovendien mogelijk de ontwikkeling van leesvaardigheid tussen 2001 en 2016 te volgen.
  3. Markeren met fluostiften werkt het minst goed.
    In een artikel op Eos Psyche & brein (2017) worden de resultaten uit een literatuurstudie van enkele hoogleraren psychologie aan Amerikaanse universiteiten samengevat. Daaruit is gebleken dat jezelf overhoren en gespreid studeren efficiënte en effectieve studiemethoden zijn. De veelgebruikte methode van onderstrepen bleek weinig nut te hebben en is bovendien erg tijdsintensief. In het artikel wordt de conclusie als volgt samengevat:
    “Onderstrepen werkte niet, ongeacht de lengte van de tekst of het onderwerp, of het nu ging om aërodynamica, de filosofische scholen bij de oude Grieken of de economische en politieke ontwikkelingen in Tanzania. Sterker nog: deze aanpak kan zelfs een nadelig effect hebben op de prestaties bij ‘hogere’ mentale taken. In een onderzoek onder studenten aan een lerarenopleiding bleek dat ze als gevolg van het onderstrepen minder goed in staat waren logische conclusies af te leiden uit een studieboek over geschiedenis. Wellicht raakt door het onderstrepen de aandacht gefocust op afzonderlijke onderwerpen, zodat de student de samenhang tussen de verschillende onderwerpen uit het oog verliest.”