Deze blog is in samenwerking met Hessel Nieuwelink, Lector Burgerschapsonderwijs en Hoofddocent lerarenopleiding Maatschappijleer, werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam tot stand gekomen. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 8 en…

Op maandag 8 juni 2020 stelden we onze eerste vragen aan 21 deelnemers die zich hadden opgegeven voor een pilot.. Sinds die tijd zijn we gegroeid naar iets meer dan 3000 accounts, rond de 1000 unieke deelnemers in de maand, rond de 800 unieke per week en ongeveer 600 deelnemers per dag. We zoomen vandaag in op ervaringen van onze gebruikers met de eindtoets (in het po) en het centraal eindexamen (in het vo).

Op elke school wordt wel iets gedaan dat onder de noemer kunsteducatie valt. Het verschilt echter hoe scholen kunsteducatie inbedden in hun curriculum en hoe kunsteducatie bij leraren in de…

In een eerder blog hebben we al eens aandacht besteed aan leiderschap van de schoolleider. Maar is leiderschap eigenlijk altijd gekoppeld aan een formele positie of kan iedereen in de school leiderschap uitoefenen? In deze blog gaat Lotte Rakers, student Publiek Management aan de Universiteit Utrecht, dieper in op gespreid leiderschap, indicatoren van gespreid leiderschap en samenhang met schoolcultuur.

Anke (fictieve naam) is een lerares die in overleg met haar schoolleider een masteropleiding is begonnen zodat de school meer kennis in huis haalt om in te spelen op veranderingen die op de school afkomen. Naar Ankes idee sloot dit aan bij haar eigen ambities én de ambities van de school. Zij heeft de master succesvol afgerond, is enthousiast over wat zij heeft geleerd en wil deze expertise nu graag in gaan zetten. Er heeft in de tussentijd wel een wisseling van schoolleider plaatsgevonden; de expertise van Anke wordt niet ingezet zoals zij zelf in gedachte had. De toekomst voor Anke ziet er opeens anders uit. Zij staat voor een dilemma: ‘terug’ naar haar oude taken of zoeken naar manieren om haar nieuwverworven kennis toch in te kunnen zetten?

We kwamen een artikel tegen over het onderpresteren van leraren in Vlaanderen. Hierin zijn 708 vragenlijsten ingevuld door schoolleiders en leraren werkzaam op 38 verschillende scholen (16 po en 22 vo). De vragen in dit onderzoek leken ons geschikt om via Teacher Tapp te stellen aan onze gebruikers. In deze blog delen we (een deel van) onze resultaten en we vergelijken deze met de resultaten van de Vlaamse studie naar onderpresteren van leraren.