Kinderen leren niet alleen op school, maar ook door wat ze meemaken buiten school, bijvoorbeeld binnen hun familie of door middel van populaire cultuur. Kinderen kunnen hierdoor veel weten van bepaalde onderwerpen of ze kunnen een bijzondere vaardigheid beheersen. Leraren kunnen deze bronnen op verschillende manieren benutten in hun lessen. Hiermee maken ze hun lessen rijker en kunnen ze hun leerlingen een duwtje in de rug geven om het leren te bevorderen. We stelden jullie hier vragen over, hier de bevindingen!

In deze blog gaan we in op flipped learning. Hieronder verstaan we dat leerlingen de les thuis voorbereiden door (nieuwe) leerstof bijvoorbeeld via een online instructievideo te bestuderen. In de les passen de leerlingen vervolgens deze kennis toe door verschillende actieve verwerkingsopdrachten uit te voeren. Hoewel dit didactische principe zeker niet nieuw is, is de aandacht hiervoor onder deze noemer sterk toegenomen in de laatste tien jaar. Deze blog is een samenwerking met David van Alten, die recent promoveerde op Flipped Learning in het vo.

In deze blog schetsen we hoe leraren omgaan met het wel of niet hebben van een gedeelde visie. In januari 2021 hebben de gebruikers een serie vragen ontvangen betreft de visie van de school waar ze werkzaam zijn, hoeverre dit overeenkomt met hun eigen normen en waarden en de ervaring in hoeverre hun eigen handelen en dat van hun collega’s in lijn is met deze visie.

In deze blog schetsen we hoe leraren hun expertise en wensen voor professionalisering afstemmen met de wensen en de doelen van het team.

In deze blog gaan we in op herkennen van armoede, effecten van armoede en invloed van armoede op school. Ook bespreken we zorgelijke thuissituaties en meldingen bij Veilig Thuis.

Een blog over verschillen tussen mannen en vrouwen. Is het volgens leraren belangrijk dat elke leerling les krijgt van zowel mannen als vrouwen? En zeggen mannen en vrouwen andere dingen tegen hun leerlingen?

Inmiddels is het een jaar geleden dat de scholen voor het eerst sloten. Na heropening volgde een tweede sluiting. Nu de scholen weer een paar weken open zijn, de besmettingen stijgen, sommige scholen weer overstappen op online onderwijs, willen we in deze blog een beeld geven van wat er leeft en speelt op de scholen van onze deelnemers.