1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli…

In deze blog bespreken we wat onze deelnemers nodig hebben om over 3-5 jaar nog steeds met plezier voor de klas te staan, en aan welke van die voorwaarden de…

Het was om meerdere redenen een verhitte onderwijsweek! We bespreken in deze blog de temperaturen in de lokalen, het wettelijk vastleggen van de klassengrootte, en fraude bij examens en toetsen.…

Over het eindexamen wordt altijd veel geschreven. Meestal gaat het over de stress bij leerlingen. De klachten over het examen. De slagingspercentages. Hoe de vlag uitgehangen wordt. Vanaf de kant…

We hadden vandaag graag een blog gepubliceerd met de resultaten van onze vragen aan examendocenten. Maar het kost iets meer tijd om deze resultaten te bekijken, analyseren en de aandacht…

In deze blog kijken we naar baantevredenheid, wie overwoog om te vertrekken (en wie er daadwerkelijk aan het eind van dit schooljaar van baan verandert), of leraren zich schamen voor…

Deze week in onze blog: tot welke groepen behoorden leraren tijdens hun eigen schooltijd, wat is het ergste dat onze deelnemers ooit naar hun hoofd geslingerd kregen, en wat is…

1 juni 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni…

Teacher Tapp draait op trouwe deelnemers. Deelnemers die veelal dagelijks, of meerdere keren per week, onze vragen beantwoorden. Om inzicht te geven in wat er op de werkvloer gebeurt, ervaringen…

30 mei tot en met 2 juni Door elke dag 3 vragen te stellen aan leraren, probeert Teacher Tapp boven tafel te krijgen wat leraren bezighoudt, hoe ze hun werk…