Het was natuurlijk de week van de verkiezingen. We hebben hier al veel aandacht aan besteed, maar konden er deze week natuurlijk ook eigenlijk niet omheen. Naast de verkiezingen nemen we je deze week mee in de werk-privé balans van onze deelnemers en kijken we naar het aantal lokalen waarin onze deelnemers lesgeven.

Onderwijs is nooit af. En voor een groot deel van onze deelnemers geldt dat ze altijd wel ergens een les in zien. En, als je veel nakijkwerk hebt, ontkom je er haast niet aan dit in een weekend te doen. En soms heb je goede vriendschappen met collega’s waarin het mogelijk verleidelijk is om het toch OOK over werk te hebben…. Wij doken in de werk-privé balans van onze deelnemers.

Als eerste vroegen we aan het begin van een weekend of er werk in de tas zat om dat weekend te gaan doen. In het primair onderwijs heeft 38% een vrij weekend, en in het voortgezet onderwijs is dat 26% (figuur 1). 45% van de deelnemers in het voortgezet onderwijs had werk in de tas en ging dat ook doen in het weekend. In het primair onderwijs is dit 28%. Wel werken, maar geen werk in de tas kan ook: 13% in het primair en 9% in het voortgezet onderwijs.

We vroegen ook of werk privé meer doorkruist dan onze deelnemers zouden willen. Een meerderheid antwoordde met regelmatig of soms. Als we beide vragen combineren, zien we dat leraren die vinden dat hun privé vaker doorkruist wordt dan ze zouden willen, een grote groep ook werk in de tas had zitten dat gedaan zou worden (figuur 2). Leraren die aangaven een vrij weekend te hebben, zijn voornamelijk leraren die hun privé niet vaak meer doorkruist zien door werk dan ze zouden willen.

Figuur 1
Figuur 2

Werk en privé doorkruisen elkaar regelmatig bij een groot deel van de deelnemers. De groep deelnemers die nooit zegt, is erg klein, de groep die altijd zegt net wat groter, maar minder dan 100. We laten de groep die nooit zegt even buiten beschouwing.
Geen werkmail en/of geen werkapps op de eigen telefoon, na een bepaalde tijd niet meer werken, geen berichten sturen in vrije tijd of na een bepaalde tijd, en lange werkdagen lijken effectieve manieren om werk en privé te scheiden. Dat wil zeggen: dit doen deelnemers die hun privé minder doorkruist zien vaker dan leraren die hun privé meer doorkruist zien door werk (figuur 3).
Ook contact hebben met collega’s in het weekend (een voorbeeld van werk dat privé kan doorkruisen) verschilt tussen de deelnemers die hebben aangegeven dat hun werk altijd of regelmatig of zelden of nooit hun privé doorkruist. Van de deelnemers die soms of zelden (of nooit, maar dat is een kleine groep) antwoordden, had de helft geen contact met collega’s in het weekend (figuur 4). Die groep is kleiner bij deelnemers die altijd of regelmatig antwoordden. Contact voor werkgerelateerde redenen komt ook meer voor in die groep. Contact voor niet-werkgerelateerde redenen is dan weer net wat groter bij de leraren die zelden of nooit antwoordden.
Contact met collega’s in de vrije tijd is sowieso iets dat veel voorkomt onder onze deelnemers (figuur 5). In het primair onderwijs geeft 15 % aan niet met collega’s in de vrije tijd om te gaan, in het voortgezet onderwijs is dit 13%. Een meerderheid van de deelnemers in deze sectoren gaat weleens iets doen met collega’s naast het werk, of heeft contact via appjes of sociale media. Een minderheid heeft een goede vriendschap met een of meer collega’s. In het voortgezet onderwijs deelt 2% een huishouden met een collega.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Een eigen lokaal is erg prettig. Je kunt het inrichten zoals je wilt (tot op zekere hoogte waarschijnlijk) en het, zeker in het voortgezet onderwijs, voorkomt haasten en verlies van lestijd. Maar, helaas, slechts 27% van onze deelnemers geeft aan dat op de dag met de meeste verschillende lokalen het aantal 1 is (figuur 6). Voor 30% zijn dat er 2, voor 21% 3 en voor 13% 4. 1% heeft op een dag maar liefst 7 verschillende lokalen! In het primair onderwijs heeft de meerderheid één lokaal, en op de dag met de meeste lokalen heeft een derde van de deelnemers uit die sector er twee.

Een lokaal krijgt van veel leraren ook de voorkeur boven buiten lesgeven, een leerplein of iets anders (figuur 7). Het is ook de plek waar de meerderheid gemiddeld 1 keer per week of meer lesgeeft. Van deelnemers die de voorkeur hebben voor een leerplein, geeft 63% daar ook geregeld (gemiddeld 1 keer per week of meer) les. Dit percentage ligt flink lager bij deelnemers met andere voorkeuren. Maakt onbekend onbemind, is het ‘eens maar nooit meer’ of zijn leerpleinen toch minder veelvoorkomend dat we horen?

Figuur 6
Figuur 7

Op de dag van de verkiezingen heeft een flink deel van de deelnemers met ten minste een leerling/student/cursist gesproken over de verkiezingen. Als we de deelnemers die die dag niet op school waren buiten beschouwing laten is het in elke sector een meerderheid (figuur 8). We vroegen de dag NA de verkiezingen hetzelfde, maar dan of er gesproken is over de uitslag van de verkiezingen. We hebben de resultaten van beide vragen gekruist (figuur 9). Wat blijkt: niet alle deelnemers zijn elke dag op school 🙂 Maar dat wisten we al. 58% van de deelnemers die over de verkiezingen heeft gesproken, heeft ook over de uitslag gesproken met ten minste een leerling/student/cursist. 19% van die groep, deed dat laatste niet. 48% van de deelnemers die niet sprak over de verkiezingen op verkiezingsdag, deed dat ook niet over de uitslag, een dag later. 24% van die groep deed dat juist wél. Van de deelnemers die op verkiezingsdag niet op school waren, sprak 41% de volgende dag wel over de uitslag.

Figuur 8
Figuur 9

Eind september vroegen we of de onderwijsparagraaf een rol speelt bij het bepalen van je stem op een partij. Na de verkiezingen vroegen we of die paragraaf een rol heeft gespeeld. De grootste groep gaf voor de verkiezingen aan dat de paragraaf belangrijk is voor de stem, voor 63% van die groep was hij uiteindelijk ook belangrijk. Voor 7% was de paragraaf uiteindelijk ondergeschikt.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 17 tot en met 23 november!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Wist wetenschap jouw buikgevoel uit in de klas?
Blog Teacher Tapp NL
“Read the question carefully”
Weet wat en waarom je toetst
Lab Class, een methode voor lesbezoeken
Oracy, de waarde van optimale mondelinge taalvaardigheid
Motivatie/welbevinden en leren: denk “tweerichtingsverkeer”

  • Bericht gepubliceerd op:24 november 2023