Het zijn de laatste loodjes voor de laatste week voor de kerstvakantie! Nog even volhouden! Wij vroegen naar je behoefte aan kerstvakantie en verkoudheidsklachten, maar ook naar meer serieuze onderwerpen als onderpresteren en onderwijskwaliteit!

Op verzoek vroegen we naar collega’s die te weinig resultaat behalen met hun onderwijs. Een flink deel van de deelnemers heeft hier geen zicht op (figuur 1). Dat is op zich al een interessante uitkomst. Verder zien we dat 19% in het primair en 23% in het voortgezet onderwijs aangeeft dat er meerdere collega’s zijn die te weinig resultaat behalen. 35% (po) en 37% (vo) geeft aan dat het om een enkeling gaat.

Stel, je ziet dat een collega steeds weer te weinig resultaten behaalt en dat leerlingen/studenten/cursisten hierdoor achter lopen. Wat doe je dan? Een groot gedeelte van de deelnemers zou dit bespreken met de betrokken collega, met collega’s die een taak hebben in de begeleiding van leraren, met sectievoorzitters/coördinatoren en/of met de leidinggevende (figuur 2). Begeleiding aanbieden komt weinig voor, en leestips/leeswerk geven nog minder.

Onder deelnemers die neutraal zijn of het (helemaal) oneens zijn met de stelling dat ze hun school als plek om te werken zouden aanraden aan anderen is het percentage waarin meerdere collega’s weinig resultaat behalen met onderwijs groter dan bij de deelnemers die het (helemaal) eens zijn met de stelling (figuur 3). Bij die laatste groep is het percentage zonder collega’s die weinig resultaat behalen groter.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Een meerderheid van de Tappers hebben sinds de herfstvakantie verhoudheids-, hoest- en/of griepklachten gehad (figuur 4). Het grootse deel van die groep heeft doorgewerkt, slechts een klein deel is ziek thuis geweest. Vaak houden leraren vol tot aan de vakantie. De behoefte aan kerstvakantie is dan ook behoorlijk (figuur 5)!

Figuur 4
Figuur 5

Na het verschijnen van de PISA resultaten kwamen er verschillende reacties rondom de kwaliteit van het onderwijs. In een ervan ging het over de link tussen financiering en resultaten. Er werd gesteld dat beslissingen worden genomen met het oog op de begroting, en niet op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Mooie stelling voor ons!

Een meerderheid geeft aan dat dit soms, regelmatig of altijd gebeurt (figuur 6). Als we kijken naar onze grootste sectoren, doet het primair onderwijs het beter dan het voortgezet onderwijs.

Ook deze vraag hebben we gekruist met de stelling over je school aanbevelen als plek om te werken (figuur 7). Onder deelnemers die neutraal zijn of het (helemaal) oneens zijn met de stelling dat ze hun school als plek om te werken zouden aanraden aan anderen is het percentage dat aangeeft dat beslissingen altijd of regelmatig worden genomen met het oog op de begroting en niet op het verbeteren van onderwijskwaliteit groter dan bij de deelnemers die het (helemaal) eens zijn met de stelling. Bij die laatste groep is het percentage dat zelden of nooit antwoordt groter.

Figuur 6
Figuur 7

Terwijl we deze blog schrijven, staat de vraag open naar recente voorbeelden van beslissingen met het oog op de begroting en niet op het verbeteren van de kwaliteit. We hebben alvast een beetje gespiekt naar de antwoorden en delen alvast iets:

Minder boeken aanschaffen dan dat er leerlingen zijn: ze kunnen wel samen.
Mijn vak is geschrapt en samen met geschiedenis heet het nu mens en maatschappij. Dit ivm de bezuinigingen door teruglopend leerlingenaantal.
Meerdere collega’s aanstellen als leerkracht voor de groep maar niet het diploma hebben. Goedkopere krachten.
Minder uren Nederlands in bepaalde jaarlagen!
Niet aanschaffen van materialen die we nodig hebben
Nieuwe huisstijl
Minder vakles, meer werkles
Vacatures worden zo min mogelijk gevuld door nieuwe mensen. Lege plekken worden door eigen mensen gevuld
Veel leerlingen in een klas met minder docenten
Veel te grote klassen, met wel 33 leerlingen. Dit is geen uitzondering, bijna de helft van mijn klassen zijn 30+ leerlingen. Hierdoor wordt de werkdruk enorm. Qua nakijkwerk, persoonlijke begeleiding van leerlingen
Voor studiejaar 24/25 wordt er een nieuw leerplan/curriculum ontwikkeld. Ondanks dat de accreditatie aangaf juist niet te veel te veranderen lijkt dit wel de insteek te worden waarbij de financiële tekorten een belangrijke drijfveer zijn om te veranderen.
Van 31 naar 28 lesuur. Leerjaren samenvoegen. Geen vervangers zoeken. Kaasschaven tot er niets overblijft. Ik ben bang dat ik nog wel even door kan gaan. Álles is begrotingsgerelateerd, soms verpakt als onderwijsvernieuwing

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 8 tot en met 14 december!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
The feedback students want vs the feedback students need
Winnaar van FTM’s Pitch Onderwijs: ‘De begroting staat centraal, niet de docent’
“Ook voor leerlingen die het thuis moeilijk hebben, mag je vooral leraar zijn”
Hoe cesuurbepaling bijdraagt aan eerlijk onderwijs
“Evaluatiebeleid zonder opvolging is nutteloos”
Zelfregulerend leren: een cyclisch proces in vier aandachtsgebieden.
Hoe je leren kunt aanboren

  • Bericht gepubliceerd op:15 december 2023