Deze week stelden we vragen over overwegen om je baan op te geven, vaste contracten, wat er nodig is om over 3-5 jaar nog steeds met plezier voor de klas te staan en onderpresterende collega’s.

In alle sectoren heeft een meerderheid van de Tappers zelden tot nooit overwogen om hun baan op school op te geven (figuur 1). Gelukkig! Er zijn wel Tappers die dit vaak of voortdurend hebben overwogen, en een klein percentage heeft ook daadwerkelijk hun baan opgezegd.
Als we niet op sector, maar op aantal jaren ervaring splitsen, zien we dat bij onze deelnemers vanaf 3-4 jaar ervaring er een klein percentage heeft opgezegd (figuur 2), en dat de groep die vaak of voortdurend twijfelt steeds een klein beetje groter wordt als het aantal jaar ervaring stijgt.

Figuur 1
Figuur 2

Op scholen waarvan Tappers het personeelsverloop typeren als hoog, vinden we meer deelnemers die hun baan daadwerkelijk hebben opgezegd en ook meer deelnemers die dat voortdurend overwogen (figuur 3).

Figuur 3

Voor een meerderheid van de deelnemers tot en met 2 jaar ervaring is een vast contract nodig om ervoor te zorgen dat ze over 3-5 jaar nog steeds met plezier voor de klas staan (figuur 4). Een passend salaris bij functie, opleiding, en expertise is belangrijk voor een meerderheid van de deelnemers tot en met 4 jaar ervaring, bij Tappers met meer ervaring wordt dat percentage lager. Hetzelfde beeld zien we bij ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Vermindering van werkdruk scoort ook flink. 6% van de Tappers met 3-4 jaar ervaring denkt niet dat ze over 3-5 jaar nog voor de klas staan.

Figuur 4

We noemden ze net al even: vaste contracten. Deze week waren ze ook in het nieuws. Het aantal leraren in het voortgezet onderwijs met een vaste aanstelling is opnieuw gedaald. Ook in het mbo is het aandeel leraren met een tijdelijk contract toegenomen. Het gaat inmiddels om 22 procent, terwijl dat tien jaar geleden nog 12 procent was. In het primair onderwijs is voor het eerst in jaren juist sprake van een lichte afname van tijdelijke contracten.

Het mooie van dagelijks vragen stellen is dat je in kunt spelen op de actualiteit. En hoewel we liever toeleveranciers van het nieuws zijn, dus dat er op basis van of met onze vragen/resultaten een bericht verschijnt, zijn we ook niet beroerd om naar aanleiding van het nieuws vragen te stellen. Dus vroegen we: Na hoeveel tijdelijke contracten kreeg jij je eerste vast contract?

Als we splitsen op ervaring zien we dat 42% van de deelnemers met 1-2 jaar geen vast contract heeft, maar dat wel wil (figuur 5). Bij Tappers met 3-4 jaar ervaring is dit 16%. Bij Tappers met meer ervaring zien we een meerderheid die direct vast, of na 1 tijdelijk contract een eerste vaste contract kreeg. Meerder tijdelijke contracten voor je eerste vaste contract lijkt tegenwoordig gebruikelijker dan voorheen.

Na een aantal tijdelijke contracten moet je of een vast contract krijgen, of je mag (tijdelijk) niet meer werken bij die werkgever. Dat zorgt er soms voor dat er geadverteerd wordt voor een functie die iemand met een tijdelijke contract nog naar tevredenheid uitvoert. Dit kwam dit jaar voor bij 32% van Tappers uit het vo, 27% uit het mbo en 58% uit het hbo (figuur 6). Die laatste twee sectoren hebben wel een beperkte groep deelnemers. In het primair onderwijs komt dit minder voor. Een tijdelijk contract na een tijdelijk contract kwam ook niet heel veel voor in het primair onderwijs, maar wel in vo, mbo en ho. Gelukkig waren er ook scholen waar vaste contracten werden gegeven.

Figuur 5
Figuur 6

We kregen de feedback dat deze vraag een optie miste, namelijk het geven van een contract aan een minder goed functionerende collega. We zullen dit noteren en mogelijk de vraag aanpassen (of er een volgende vraag van maken). In de lijn van de feedback vroegen we deze week overigens wel naar onderpresteren.
Een meerderheid van de Tappers in alle sectoren heeft collega’s waarvan ze vinden dat deze structureel onderpresteren (figuur 7). Vooral het voortgezet onderwijs scoort hoog, 83% zegt ja. Niet zo verwonderlijk dat in deze sectoren ook een hoger percentage deelnemers dan in andere sectoren meerdere leraren zou ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren (figuur 8). In het primair onderwijs zien we de grootste groep deelnemers (23%) die niemand zou ontslaan.

Figuur 7
Figuur 8

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Omdat we vorige week een weekje vakantie hadden krijg je deze week de tips van 2 tot en met 7 juni!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Impact op Onderwijs
Sterkere teamprestaties? Geef leraren een leidersrol
Nog beter lesgeven? Vraag leerlingen om feedback!
Het beste wat we hebben? Discussie over directe instructie.
Onderwijsnieuws: Onderwijs in het hoofdlijnen akkoord en in de Europese verkiezingen?
Collegiale dialoog

  • Bericht gepubliceerd op:8 juni 2024