In deze blog kijken we met welke woorden onze deelnemers hun gevoel tijdens de eerste weken van het schooljaar beschrijven, hoeveel van hen iets op te biechten hebben (en wat dat dan is), hoe het er in de personeelskamer aan toe gaat en hoe Tappers kijken naar hun eigen les.

Druk, moe, enthousiast en tevreden

We vroegen onze deelnemers: Als je denkt aan hoe je je deze eerste weken van het schooljaar voelde, welk woord beschrijft dat gevoel dan het beste?

Druk en moe worden veel genoemd, maar ook enthousiast, energiek en blij (figuur 1). Het viel ons op dat ze vaak in combinatie voorkwamen: Druk maar enthousiast, moe maar voldaan. Dat druk en moe niet gelijk slecht nieuws betekenen zien we ook in de resultaten van een andere vraag. Alles in ogenschouw nemend over ‘het werken en leven op school’, scoort een meerheid van de deelnemers op een schaal van 1 tot en met 7 een 5, 6 of 7 (figuur 2). Iets minder dan de helft van de deelnemers scoort een 6 of 7 en is dus (zeer) tevreden!

Figuur 1
Figuur 2

Heb jij weleens…

Regelmatig is iets dat online (met name op sociale media) gebeurt of iets dat in het nieuws is, aanleiding voor een vraag. Deze week was dat een juf die leerlingen meenam naar de Efteling in plaats van naar de Space Expo, daarover loog en ontslagen werd. We kozen deze keer niet voor een serieuze vraag, maar vroegen onze deelnemers naar welke niet altijd handig dingen zij weleens gedaan hebben.

De groep is klein, maar onze deelnemers uit het mbo lijken het meest ‘braaf’ : 46% heeft zich aan geen enkele optie schuldig gemaakt. In het primair onderwijs is dit 26%, en in het voortgezet onderwijs 20% (figuur 3).

Een les vullen met alleen maar kletsen/niksen/netflixen werd het meest aangekruist, maar alleen in het voortgezet onderwijs door een meerderheid van de leraren. 54% van de vo-deelnemers geeft aan dat weleens te hebben gedaan. In het primair onderwijs is dit 45%.

Een kwart van de deelnemers heeft leerlingen/studenten/cursisten weleens spontaan meegenomen buiten het schoolterrein tijdens schooltijd. We vermoeden dat dit niet zomaar naar de Efteling is, maar eerder iets als ijsjes halen bij de supermarkt. De kans bestaat overigens dat tijdens een uitje de leraar enige tijd geen idee heeft waar een leerling/student/cursist is. Ongeveer een derde van de deelnemers heeft dit weleens meegemaakt. Dat is een grotere groep dan de groep die weleens liegt of sociaal wenselijk antwoordt op onze vragen!

Figuur 3

Geheimen van de personeelskamer

De personeelskamer. De plek om even tot rust te komen, de les te laten bezinken, te eten, te drinken, stoom af te blazen, te lachen, te huilen, collega’s te spreken en om hulp te vragen, of om collega’s te helpen. Uiteraard wordt er ook over leerlingen/studenten/cursisten gesproken. Wij vroegen in hoeverre ronduit negatieve opmerkingen over een (oud-)leerling/student/cursist voorkwamen. Een kleine meerderheid van de Tappers heeft de laatste keer in de personeelskamer (bijvoorbeeld tijdens de lunch), geen ronduit negatieve opmerkingen over een (oud-)leerling/student/cursist horen maken. 40-50% heeft dat wel (figuur 4).

Hoe onze deelnemers reageren op een collega die zich ronduit negatief uitlaat over een (oud-)leerling, die ze zelf ook in de klas hebben/hadden, wisselt (figuur 5). 51% van de deelnemers uit het primair onderwijs geeft aan positieve aspecten van de leerling te noemen. In het vo is dit 37%. 36% van de vo-deelnemers vraagt de collega waarom deze dit zegt, in het po is dit 30%. 20% van de deelnemers doet iets anders, en een vergelijkbare groep weet het niet. Weglopen of de collega vragen daarmee op te houden komt weinig voor.

Figuur 4
Figuur 5

Leerling/student/cursist in je eigen les

Er zijn van die dagen dat het heel goed gaat, en er zijn dagen waarop een les niet lekker loopt en je denkt: “Wat ben ik aan het doen?” Gelukkig geldt dan: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Wij vroegen: Denk terug aan je meest recente les. Zou je zelf als leerling/student/cursist in die les in de klas hebben willen zitten? De meerderheid van de Tappers antwoordt ‘Ja’ Als we splitsen op ervaring, zien we dat het percentage dat ‘Nee’ zegt het hoogst is bij leraren met 1-2 jaar ervaring, en daalt naarmate de ervaring stijgt (figuur 6).

En stel dat een les eens niet zo lekker loopt, of liever de groep was lastig, of het was een les met een lastige klas, dan kunnen leraren daar korter of langer mee zitten (figuur 7). Leraren met minder ervaring laten het minder snel los dan leraren met wat meer ervaring. Opvallend is dat bij meer dan 10 jaar ervaring het loslaten weer wat moeilijker lijkt te gaan.

Figuur 6
Figuur 7

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 15 tot en met 21 september.

Je kunt sinds kort overigens ook de tips uit de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Diep werk in een tijd vol afleidingen.
Blog Teacher Tapp NL
Hoe praat je met leerlingen over slecht nieuws?
Presence in het VO: ‘Hij werd gezien en dat moment wilde ik uitvergroten’
Ik doe aan stemmingmakerij
Mindset & Routines
In 5 stappen je onderwijs ontwerpen met ChatGPT
Zelfregulerend leren is te leren

  • Bericht gepubliceerd op:22 september 2023