Een blog met zeer verschillende onderwerpen! Het was deze keer weer lastig kiezen, en elke keuze doet ook wel pijn, want ja, er zijn zoveel resultaten die we dan NIET bespreken en nader bekijken….Jullie mogen nav vragen en resultaten altijd een verzoek bij ons indienen voor een nadere analyse. We schrijven uiteraard graag blogs over aspecten waar jullie zelf benieuwd naar zijn!

Deze week kozen we voor de lerarenopleiding en de voorbereiding op de praktijk, bereikbaarheid na werktijd, welke leraren het meest geconfronteerd worden met de liefdesperikelen van leerlingen/studenten/cursisten en kijken we hoe er in de verschillende sectoren afscheid wordt genomen na een les of een dag. Spoiler: de boks of highfive komt overal voor!


Volgende week heeft onze blog een weekje vakantie!

De lerarenopleiding en de voorbereiding op de praktijk

Onze collega’s in Vlaanderen legden hun deelnemers een pittige stelling voor, en wij besloten hem ook in Nederland voor te leggen. Er valt uiteraard meer te zeggen over dit onderwerp, deze stelling en het resultaat. We gaan er de komende tijd dan ook graag mee verder (en suggesties voor vragen zijn altijd welkom), maar het beeld is wel even iets om binnen te laten komen: 50% of meer geeft aan het (helemaal) oneens te zijn met de stelling: de lerarenopleiding heeft mij voldoende voorbereid op mijn dagelijkse praktijk (figuur 1). Kijken we naar aantal jaren ervaring, dan zien we dat dat percentage lager ligt bij leraren met minder ervaring (figuur 2). Wordt vervolgd!

Figuur 1
Figuur 2

Bereikbaarheid en berichten in het weekend

De afgelopen week stelden we een aantal vragen over bereikbaarheid na werktijd en het sturen van berichten in weekenden. Ruim 30% van onze deelnemers (muv de deelnemers in het speciaal onderwijs) is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik altijd bereikbaar moet zijn voor mijn werk’ (figuur 3). Als we de resultaten splitsen op rol, zien we dat vooral bij deelnemers met een managementrol of zorgtaak dit percentage hoger is dan bij de andere rollen (figuur 4). Kanttekening: we hebben minder deelnemers met deze rollen. We splitsen er in deze blog toch even op, om deze mogelijkheid weer even onder de aandacht te brengen, en schoolleiders en teamleiders uit te nodigen de app ook te gaan gebruiken 🙂 (Ja, wij gaan ons best doen vaker ‘eigen’ vragen voor de managementgroep te maken!) Kijken we naar het aantal ontvangen en gestuurde berichten in het weekend (hier niet afgebeeld) dan lijkt het erop dat het percentage deelnemers dat een hoger aantal berichten ontvangt en verstuurt groter is onder de deelnemers met een managementrol.

Figuur 3
Figuur 4

We kruisten de stelling over het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn voor werk met een aantal andere vragen, en vonden steeds hetzelfde beeld. Deelnemers die het (helemaal) eens zijn met de stelling beantwoorden meer mails tijdens het weekend (figuren 5 en 6) en hebben vaker het gevoel dat hun werk hun privé meer doorkruist dan ze zouden willen (figuur 7). Als het gaat om afspraken op school over bereikbaarheid buiten werktijd valt op dat deelnemers die het helemaal oneens zijn met de stelling altijd bereikbaar te moeten zijn, lang niet allemaal werken op scholen die regels hebben over bereikbaarheid (figuur 8). Onder de leraren die het (helemaal) eens zijn met de stelling, is er echter een hoger percentage (in vergelijking met de andere groepen) dat graag regels over bereikbaarheid zou willen. Op basis van deze resultaten kun je je afvragen of je het probleem daar echt mee oplost.

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Liefdesperikelen en knuffels

Het was Valentijnsdag en we zagen op sociale media foto’s langskomen van lieve briefjes en mooie verhalen van zenuwachtige leerlingen die kaartjes neerlegden. We moesten ook denken aan die keren dat leraren leerlingen of studenten uit de kast zien komen, of te maken krijgen met situaties rondom loverboys. We vroegen dan ook: Hoe vaak krijg jij in de klas iets mee van de ‘liefdesperikelen’ van je leerlingen/studenten/cursisten?

Maandelijks, aldus 30% van deelnemers in alle sectoren (figuur 9). Met uitzondering van het speciaal onderwijs, daar kiest 34% voor wekelijks.

Figuur 9

We vroegen ons ook af hoe leerlingen/studenten/cursisten afscheid nemen van onze deelnemers aan het eind van en les of dag. Een groet (“Tot morgen”) komt het meest voor, in alle sectoren (figuur 10). Gewoon vertrekken en bedanken voor de les komt ook veel voor (met name vo, mbo en ho). In het primair onderwijs geeft ruim 53% aan een knuffel te krijgen, gevolgd door een boks of een high five. In het speciaal onderwijs komt dat laatste op plek 3. Een knuffel komt in het speciaal onderwijs ook voor (wel een stuk minder), en nauwelijks in het vo en mbo. Een boks of high five komt toch wel regelmatig voor, ook in mbo en ho.

Figuur 10

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze week de tips van 10 tot en met 16 februari!

Blog Teacher Tapp NL
Digging deeper in lesson observations
Klasmanagement: gooi niet direct met straffen
Kan een gevangenisdirecteur een goede schooldirecteur zijn?
Pictio Onderwijspodcast
Teacher Tapp: accountants in de klas
6 tips voor het ontwerpen van onderwijs
ResearchED podcast

  • Bericht gepubliceerd op:17 februari 2023