Teacher Tapp draait op trouwe deelnemers. Deelnemers die veelal dagelijks, of meerdere keren per week, onze vragen beantwoorden. Om inzicht te geven in wat er op de werkvloer gebeurt, ervaringen te delen met elkaar en, zo hopen wij althans, samen te leren en onderwijs te verbeteren. Dat willen we graag belonen!

Dat doen we onder andere door jullie wekelijks een overzicht te geven van de resultaten en gedeelde tips in onze blog. Deze week: bordwerk, teksten en oud-leerlingen/studenten/cursisten tegenkomen. Ontdek hoe jullie je schoolbord vullen en hoe tevreden jullie zijn over de teksten uit de methode.

Maar, soms hebben we meer om jullie te bedanken….. het is weer tijd voor een nieuwe winactie!

Bordwerk

Schema’s, afbeeldingen en de juiste combinatie tussen tekst, afbeelding en verhaal zijn bevorderlijk voor het leren. Wij waren benieuwd hoe jullie bordwerk eruit ziet én of jullie je kunnen verliezen in zaken rondom vormgeving als je een les voorbereidt. Om met dat laatste te beginnen: de grootste groep (rond de 35% ) zegt zich af en toe te verliezen in zaken rondom vormgeving (figuur 1). We zien daarnaast weinig verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen.
Uit onze vraag naar het opbouwen van bordwerk volgens een vooraf uitgedacht patroon bleek dat 7% van onze deelnemers helemaal geen gebruik maakt van een bord. De meeste van die deelnemers zijn werkzaam in het hoger onderwijs. We hebben deze groep verwijderd uit de verdere analyses.
Meer dan de helft van de deelnemers uit het primair onderwijs bouwt in geen enkele les, of meer lessen niet dan wel, het bordwerk op volgens een vooraf uitgedacht patroon (figuur 2). Dit kan natuurlijk liggen aan het feit dat niet in alle lessen bordwerk voorkomt….Er worden ook lessen gegeven zonder bord uiteraard. (Dit nemen we mee voor een verbetering van deze vraag…)
In het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is het percentage deelnemers dat elke les bordwerk opbouwt volgens een vooraf uitgedacht patroon of schema het grootst. Het percentage dat dit geen enkele les of meer lessen wel dan niet doet, is in het voortgezet onderwijs desondanks ook nog 51 %. Dit zou met het vak te maken kunnen hebben. En als we de resultaten voor het vo splitsen op vak (figuur 3), zien we dat 68% van de leraren Nederlands geen enkele les of meer lessen niet dan wel bordwerk opbouwt volgens een vooraf uitgedacht schema, en dat dit ook geldt voor iets meer dan de helft van de leraren mens, cultuur en maatschappijvakken. Moderne vreemde talen en de beta-vakken kennen het grootste percentage leraren dat elke les of meer lessen wel dan niet bordwerk opbouwt volgens een vooraf uitgedacht schema.
Na deze vraag is het niet zo verwonderlijk dat een grote groep deelnemers na afloop van een les meestal losse aantekeningen/uitwerkingen op het bord heeft staan, en dat 30% een van te voren uitgedacht schema op het bord heeft staan (figuur 4).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Teksten lezen

Vorige week schreven wel al over de Staat van het Onderwijs en lezen. Deze week stelden we nog wat vragen over dit onderwerp. De meerderheid van onze deelnemers geeft aan dat leerlingen/studenten/cursisten voor hun lessen over het algemeen meer tijd besteden aan lezen dan aan kijken (figuur 5). Maar, over de kwaliteit van de teksten uit de methode is lang niet iedereen tevreden (figuur 6). Meer dan een kwart van de deelnemers uit het po vindt de kwaliteit van de teksten (zeer) laag. En slechts 7% vindt de kwaliteit (zeer) hoog. In het vo is dit 18%. Daar is dus zeker verbetering mogelijk!
Wat een goede tekst is, is uiteraard afhankelijk van het doel. Wij noteerden enkele mogelijke criteria, maar zijn zeker niet compleet (figuur 7). Uit ons rijtje komt begrijpelijkheid/leesbaarheid als belangrijk criterium naar voren.

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Oud-leerlingen/studenten/cursisten tegenkomen

Leuk aan het leraarschap is het feit dat je soms jaren later nog oud-leerlingen tegenkomt. Ook onze deelnemers gebeurt dat regelmatig (figuur 8), en over het algemeen is dit een positieve ervaring (figuur 9)! En: namen van leerlingen worden niet snel vergeten (figuur 10)! Mooi mensenwerk, dat onderwijs!

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 19 tot en met 25 mei!

Blog Teacher Tapp NL
Hoe het delen van uitleg mij honderden euro’s kostte
Working too Hard
Differentiëren bij formatief handelen: 5 stappen
Over formatief handelen, rolpatronen en ambitieuze verwachtingen.
Hoe krijg je meer interactie tijdens de les?
Tekstkwaliteit is een blinde vlek in het onderwijs

  • Bericht gepubliceerd op:26 mei 2023