We stelden 3 vragen over de hersenen.

Vraag 1

Deze 3 stellingen zijn waar:

Wanneer een bepaald deel van de hersenen beschadigd is, kunnen andere delen die functies overnemen
Jongens hebben grotere hersenen dan meisjes
Het oefenen van bepaalde mentale processen kunnen de vorm en structuur van bepaalde delen van de hersenen veranderen

53% van de deelnemers kiest ten onrechte voor de stelling dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken. Dit is namelijk niet waar! Als we splitsen op sector zien we dat het percentage dat dit antwoord koos net wat hoger ligt in het primair onderwijs. Overigens, in een onderzoek bleek dat deze mythe door de helft van de ondervraagde docenten als waar werd bestempeld. Net als bij onze deelnemers dus!

Vraag 2

Deze 3 stellingen zijn waar:

Het overslaan van het ontbijt kan van invloed zijn op academische prestaties.
Flinke lichaamsbeweging kan de mentale functies/cognitieve processen verbeteren
Regelmatig drinken van cafeïne-houdende dranken vermindert de alertheid

Een grote meerderheid weet 2 van de 3 correcte antwoorden te vinden. Ten onrechte kruist 56% van de deelnemers als waar aan dat kinderen minder oplettend zijn na het nuttigen van suikerhoudende dranken of snacks. De derde correcte stelling weet 33% te vinden. Ook hier wijkt ons panel niet af van onderzoek.

Vraag 3

Waar of niet waar? De interne klok van een leerling verschuift tijdens de adolescentie, waardoor leerlingen moe zijn tijdens de eerste lessen van de schooldag.

Tja, deze is een beetje flauw. Want ja, het is waar dat de interne klok verschuift. Jonge kinderen hebben de neiging om van nature vroeg in slaap te vallen en vroeg wakker te worden. Tegen de adolescentie verschuift de lichaamsklok echter naar latere slaap- en ontwaaktijden. Maar of leerlingen daarom allemaal moe zijn tijdens de eerste lessen van de schooldag? Dat hangt ws van meer factoren af. In de bronnen die wij zagen, stond deze uitspraak echter aangemerkt als waar. (Maar het later beginnen met de lessen is niet zomaar een volledige oplossing, denken we.)

Bron: https://www.arta.net/news-events/wellness-tips/neuromyths-brain-facts-and-brain-fiction/

  • Bericht gepubliceerd op:24 augustus 2022