Op maandag 8 juni 2020 stelden we onze eerste vragen aan 21 deelnemers die zich hadden opgegeven voor een pilot.. Sinds die tijd zijn we gegroeid naar iets meer dan 3000 accounts, rond de 1000 unieke deelnemers in de maand, rond de 800 unieke per week en ongeveer 600 deelnemers per dag. We zoomen vandaag in op ervaringen van onze gebruikers met de eindtoets (in het po) en het centraal eindexamen (in het vo).

Lees verder Leraren over de eindtoets en het eindexamen en een jaar Teacher Tapp Nederland!
  • Laatste wijziging in bericht:11 juni 2021

Op elke school wordt wel iets gedaan dat onder de noemer kunsteducatie valt. Het verschilt echter hoe scholen kunsteducatie inbedden in hun curriculum en hoe kunsteducatie bij leraren in de…

Lees verder De visie van leraren op kunsteducatie
  • Laatste wijziging in bericht:4 juni 2021

Lees verder Juni 2021
  • Laatste wijziging in bericht:10 juni 2021

In een eerder blog hebben we al eens aandacht besteed aan leiderschap van de schoolleider. Maar is leiderschap eigenlijk altijd gekoppeld aan een formele positie of kan iedereen in de school leiderschap uitoefenen? In deze blog gaat Lotte Rakers, student Publiek Management aan de Universiteit Utrecht, dieper in op gespreid leiderschap, indicatoren van gespreid leiderschap en samenhang met schoolcultuur.

Lees verder Gespreid leiderschap
  • Laatste wijziging in bericht:3 juni 2021

Anke (fictieve naam) is een lerares die in overleg met haar schoolleider een masteropleiding is begonnen zodat de school meer kennis in huis haalt om in te spelen op veranderingen die op de school afkomen. Naar Ankes idee sloot dit aan bij haar eigen ambities én de ambities van de school. Zij heeft de master succesvol afgerond, is enthousiast over wat zij heeft geleerd en wil deze expertise nu graag in gaan zetten. Er heeft in de tussentijd wel een wisseling van schoolleider plaatsgevonden; de expertise van Anke wordt niet ingezet zoals zij zelf in gedachte had. De toekomst voor Anke ziet er opeens anders uit. Zij staat voor een dilemma: ‘terug’ naar haar oude taken of zoeken naar manieren om haar nieuwverworven kennis toch in te kunnen zetten?

Lees verder Niet nakomen van afspraken
  • Laatste wijziging in bericht:20 mei 2021

We kwamen een artikel tegen over het onderpresteren van leraren in Vlaanderen. Hierin zijn 708 vragenlijsten ingevuld door schoolleiders en leraren werkzaam op 38 verschillende scholen (16 po en 22 vo). De vragen in dit onderzoek leken ons geschikt om via Teacher Tapp te stellen aan onze gebruikers. In deze blog delen we (een deel van) onze resultaten en we vergelijken deze met de resultaten van de Vlaamse studie naar onderpresteren van leraren.

Lees verder Onderpresteren van leraren
  • Laatste wijziging in bericht:13 mei 2021

Lees verder Mei 2021
  • Laatste wijziging in bericht:9 juni 2021

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook door wat ze meemaken buiten school, bijvoorbeeld binnen hun familie of door middel van populaire cultuur. Kinderen kunnen hierdoor veel weten van bepaalde onderwerpen of ze kunnen een bijzondere vaardigheid beheersen. Leraren kunnen deze bronnen op verschillende manieren benutten in hun lessen. Hiermee maken ze hun lessen rijker en kunnen ze hun leerlingen een duwtje in de rug geven om het leren te bevorderen. We stelden jullie hier vragen over, hier de bevindingen!

Lees verder Een brug slaan tussen school en thuis met buitenschoolse kennisbronnen
  • Laatste wijziging in bericht:6 mei 2021

In deze blog gaan we in op flipped learning. Hieronder verstaan we dat leerlingen de les thuis voorbereiden door (nieuwe) leerstof bijvoorbeeld via een online instructievideo te bestuderen. In de les passen de leerlingen vervolgens deze kennis toe door verschillende actieve verwerkingsopdrachten uit te voeren. Hoewel dit didactische principe zeker niet nieuw is, is de aandacht hiervoor onder deze noemer sterk toegenomen in de laatste tien jaar. Deze blog is een samenwerking met David van Alten, die recent promoveerde op Flipped Learning in het vo.

Lees verder Flipped learning
  • Laatste wijziging in bericht:13 mei 2021

In deze blog schetsen we hoe leraren omgaan met het wel of niet hebben van een gedeelde visie. In januari 2021 hebben de gebruikers een serie vragen ontvangen betreft de visie van de school waar ze werkzaam zijn, hoeverre dit overeenkomt met hun eigen normen en waarden en de ervaring in hoeverre hun eigen handelen en dat van hun collega’s in lijn is met deze visie.

Lees verder Gedeelde visie en waarden
  • Laatste wijziging in bericht:19 april 2021