Anke (fictieve naam) is een lerares die in overleg met haar schoolleider een masteropleiding is begonnen zodat de school meer kennis in huis haalt om in te spelen op veranderingen die op de school afkomen. Naar Ankes idee sloot dit aan bij haar eigen ambities én de ambities van de school. Zij heeft de master succesvol afgerond, is enthousiast over wat zij heeft geleerd en wil deze expertise nu graag in gaan zetten. Er heeft in de tussentijd wel een wisseling van schoolleider plaatsgevonden; de expertise van Anke wordt niet ingezet zoals zij zelf in gedachte had. De toekomst voor Anke ziet er opeens anders uit. Zij staat voor een dilemma: ‘terug’ naar haar oude taken of zoeken naar manieren om haar nieuwverworven kennis toch in te kunnen zetten?

Lees verderNiet nakomen van afspraken
  • Laatste wijziging in bericht:20 mei 2021

We kwamen een artikel tegen over het onderpresteren van leraren in Vlaanderen. Hierin zijn 708 vragenlijsten ingevuld door schoolleiders en leraren werkzaam op 38 verschillende scholen (16 po en 22 vo). De vragen in dit onderzoek leken ons geschikt om via Teacher Tapp te stellen aan onze gebruikers. In deze blog delen we (een deel van) onze resultaten en we vergelijken deze met de resultaten van de Vlaamse studie naar onderpresteren van leraren.

Lees verderOnderpresteren van leraren
  • Laatste wijziging in bericht:13 mei 2021

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook door wat ze meemaken buiten school, bijvoorbeeld binnen hun familie of door middel van populaire cultuur. Kinderen kunnen hierdoor veel weten van bepaalde onderwerpen of ze kunnen een bijzondere vaardigheid beheersen. Leraren kunnen deze bronnen op verschillende manieren benutten in hun lessen. Hiermee maken ze hun lessen rijker en kunnen ze hun leerlingen een duwtje in de rug geven om het leren te bevorderen. We stelden jullie hier vragen over, hier de bevindingen!

Lees verderEen brug slaan tussen school en thuis met buitenschoolse kennisbronnen
  • Laatste wijziging in bericht:6 mei 2021

In deze blog gaan we in op flipped learning. Hieronder verstaan we dat leerlingen de les thuis voorbereiden door (nieuwe) leerstof bijvoorbeeld via een online instructievideo te bestuderen. In de les passen de leerlingen vervolgens deze kennis toe door verschillende actieve verwerkingsopdrachten uit te voeren. Hoewel dit didactische principe zeker niet nieuw is, is de aandacht hiervoor onder deze noemer sterk toegenomen in de laatste tien jaar. Deze blog is een samenwerking met David van Alten, die recent promoveerde op Flipped Learning in het vo.

Lees verderFlipped learning
  • Laatste wijziging in bericht:13 mei 2021

In deze blog schetsen we hoe leraren omgaan met het wel of niet hebben van een gedeelde visie. In januari 2021 hebben de gebruikers een serie vragen ontvangen betreft de visie van de school waar ze werkzaam zijn, hoeverre dit overeenkomt met hun eigen normen en waarden en de ervaring in hoeverre hun eigen handelen en dat van hun collega’s in lijn is met deze visie.

Lees verderGedeelde visie en waarden
  • Laatste wijziging in bericht:19 april 2021

In deze blog gaan we in op herkennen van armoede, effecten van armoede en invloed van armoede op school. Ook bespreken we zorgelijke thuissituaties en meldingen bij Veilig Thuis.

Lees verderArmoede en zorgelijke thuissituaties
  • Laatste wijziging in bericht:16 april 2021

Een blog over verschillen tussen mannen en vrouwen. Is het volgens leraren belangrijk dat elke leerling les krijgt van zowel mannen als vrouwen? En zeggen mannen en vrouwen andere dingen tegen hun leerlingen?

Lees verderMannen en vrouwen in het onderwijs
  • Laatste wijziging in bericht:9 april 2021

Inmiddels is het een jaar geleden dat de scholen voor het eerst sloten. Na heropening volgde een tweede sluiting. Nu de scholen weer een paar weken open zijn, de besmettingen stijgen, sommige scholen weer overstappen op online onderwijs, willen we in deze blog een beeld geven van wat er leeft en speelt op de scholen van onze deelnemers.

Lees verderCorona: achterstanden, afstand houden en scholen liever open of dicht?
  • Laatste wijziging in bericht:1 april 2021

In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart jl. stelden we enkele vragen over politiek in de klas en je verwachtingen over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet. In deze blog delen we de resultaten. Ook vertellen we je alle ins en out van onze nieuwste win-actie die op Koningsdag gehouden zal worden!

Lees verderOnderwijs en politiek
  • Laatste wijziging in bericht:25 maart 2021