In deze blog bespreken we wat onze deelnemers nodig hebben om over 3-5 jaar nog steeds met plezier voor de klas te staan, en aan welke van die voorwaarden de…

Het was om meerdere redenen een verhitte onderwijsweek! We bespreken in deze blog de temperaturen in de lokalen, het wettelijk vastleggen van de klassengrootte, en fraude bij examens en toetsen.…

Over het eindexamen wordt altijd veel geschreven. Meestal gaat het over de stress bij leerlingen. De klachten over het examen. De slagingspercentages. Hoe de vlag uitgehangen wordt. Vanaf de kant…

We hadden vandaag graag een blog gepubliceerd met de resultaten van onze vragen aan examendocenten. Maar het kost iets meer tijd om deze resultaten te bekijken, analyseren en de aandacht…

In deze blog kijken we naar baantevredenheid, wie overwoog om te vertrekken (en wie er daadwerkelijk aan het eind van dit schooljaar van baan verandert), of leraren zich schamen voor…

Deze week in onze blog: tot welke groepen behoorden leraren tijdens hun eigen schooltijd, wat is het ergste dat onze deelnemers ooit naar hun hoofd geslingerd kregen, en wat is…

Teacher Tapp draait op trouwe deelnemers. Deelnemers die veelal dagelijks, of meerdere keren per week, onze vragen beantwoorden. Om inzicht te geven in wat er op de werkvloer gebeurt, ervaringen…

De afgelopen week kwamen er, mede naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs en PIRLS, veel berichten naar buiten over basisvaardigheden lezen en schrijven en het examen Nederlands. Wij…

In deze weekblog: staken in het onderwijs, klassengrootte en tijdreizen!

In de meivakantie is er geen weekblog, maar we delen wel graag onze tips met je!