Nog niet alle leerlingen hebben de uitslag, maar het (nakijk)werk voor het eerste tijdvak zit er (grotendeels) op. Daarom vandaag een blog over de examens in 2022. We vroegen onze…

Sinds de update kunnen we makkelijk gericht vragen stellen aan specifieke groepen deelnemers. (Bijvoorbeeld aan leraren die examenklassen hebben! De resultaten daarvan komen in een andere blog!) Een specifieke groep…

Deze week in onze blog onder andere de resultaten van twee vragen die in elk geval op Twitter wat losmaakten. Of, eigenlijk, een resultaat dat dusdanig besproken werd dat we…

Waarom zetten scholen ICT in? Wat is het verband tussen het gebruik van ICT in de klas en ervaren werkdruk? Hoe zit het met het gebruik van ICT in de…

We hopen dat jullie een goede meivakantie hebben gehad! Onze blog was ook een weekje met vakantie, dus we hebben best een en ander te melden. Op moment van schrijven…

In deze blog: wat weten leraren van leerstijlen (en is er een verband met hoeveel vakliteratuur ze lezen?), wie kocht er tijdens Koningsdag spullen voor lessen en lokalen op de…

Los het lerarentekort op met meer uren…deel 2 Eerder vroegen we naar aanleiding van het coalitieakkoord al over redenen om de werktijdfactor wel of niet verhogen. In het akkoord staat…

Geen pauze = hogere ervaren werkdruk? In het primair onderwijs staan leraren een flink aantal uur achter elkaar voor de groep. Soms hebben ze wél een pauze tijdens schooltijd (dat…

In deze weekblog: de balans tussen werk en privé, hoe staan de tafels, en welke leraren hebben vaker corona gehad? We zijn ook verheugd dat we kunnen melden dat we…

Kan iedereen leren hoe je een klas moet managen? En wat gebeurt er wel of niet aan klassenmangement op de lerarenopleiding? En ook: de waardevolle tips over 'regie in de klas' van onze deelnemers!