Deze week in onze blog onder andere de resultaten van twee vragen die in elk geval op Twitter wat losmaakten. Of, eigenlijk, een resultaat dat dusdanig besproken werd dat we…

Waarom zetten scholen ICT in? Wat is het verband tussen het gebruik van ICT in de klas en ervaren werkdruk? Hoe zit het met het gebruik van ICT in de…

We hopen dat jullie een goede meivakantie hebben gehad! Onze blog was ook een weekje met vakantie, dus we hebben best een en ander te melden. Op moment van schrijven…

In deze blog: wat weten leraren van leerstijlen (en is er een verband met hoeveel vakliteratuur ze lezen?), wie kocht er tijdens Koningsdag spullen voor lessen en lokalen op de…

Los het lerarentekort op met meer uren…deel 2 Eerder vroegen we naar aanleiding van het coalitieakkoord al over redenen om de werktijdfactor wel of niet verhogen. In het akkoord staat…

Geen pauze = hogere ervaren werkdruk? In het primair onderwijs staan leraren een flink aantal uur achter elkaar voor de groep. Soms hebben ze wél een pauze tijdens schooltijd (dat…

In deze weekblog: de balans tussen werk en privé, hoe staan de tafels, en welke leraren hebben vaker corona gehad? We zijn ook verheugd dat we kunnen melden dat we…

Kan iedereen leren hoe je een klas moet managen? En wat gebeurt er wel of niet aan klassenmangement op de lerarenopleiding? En ook: de waardevolle tips over 'regie in de klas' van onze deelnemers!

Gezond eten is goed voor je, dat weten we allemaal. Ook weten we dat overgewicht onder leerlingen toeneemt (Braet et al., 2007; Eten op School, z.d.). Sommige leraren en scholen…

Lees meer over het artikel Lesgeven aan je eigen kinderen en samenwerking met ouders
Cheerful ethnic woman laughing while helping happy boy to do homework assignment in cozy room at home

Tegenwoordig is het maar al te goed bekend dat de werkdruk in het onderwijs erg hoog is. Dit kan ervoor zorgen dat onderwijspersoneel hun werk- en privéleven niet meer gescheiden…