Afgelopen week zijn we gegroeid van 876 naar 932 gebruikers. Van het totaal aantal gebruikers hebben 544 leraren vorige week vragen beantwoord. In deze blog twee thema’s uitgelicht rond Corona en de wens voor kleinere klassen.

Corona: achterhaald (?) beeld van de scholen

Op moment van schrijven is het maandag 28 september. Vanavond om 19.00 volgt weer een persconferentie. Het ziet er naar uit dat de maatregelen weer aangescherpt worden. Scholen worden vooralsnog niet genoemd in die maatregelen. We hebben, met het gevaar snel door de nieuwe werkelijkheid te worden ingehaald, vorige week enkele vragen gesteld rondom Corona. Vragen die gebruikers graag gesteld wilden hebben betroffen onder andere of leraren druk ervaren om hun werk in deze omstandigheden te doen.

Ruim de helft van de leraren voelt geen druk om zijn/haar werk uit te voeren. Toch voelt 18% van de leraren in het mbo, 30% po, 32% vo en zelfs 44 % van de leraren in het so sociale druk. Nu de roep om maatregelen groter wordt, leerlingen minder getest worden, en er vanuit het buitenland steeds meer informatie komt over besmettingen op scholen, is het waarschijnlijk dat deze cijfers inmiddels weer anders liggen.

Dit geldt mogelijk ook voor de naleving van maatregelen en het gebruik van mondkapjes. Toen we vroegen naar het gebruik van mondkapjes op scholen, bleek dit vooral in het po nog niet aan de orde te zijn. In het vo dragen enkele leraren en medewerkers mondkapjes en in mindere mate ook leerlingen.

We vroegen welke van de genomen maatregelen goed werd nageleefd de afgelopen week. Slechts een klein percentage gaf aan dat de door ons bevraagde maatregelen geen van allen zijn genomen, en ook een klein percentage van de leraren geeft aan dat geen van de genomen maatregelen nog goed werd nageleefd. De maatregel die door alle sectoren goed wordt nageleefd, is het thuishouden van leerlingen met verschijnselen. Ook hier geldt, deze vraag werd gesteld voor het ‘snotneuzenbesluit’, dus ook deze cijfers zullen er waarschijnlijk nu heel anders uit zien.

Corona: online les of op de bank met netflix?

Afgelopen week mochten veel leraren mochten niet naar school in afwachting van een test, vanwege een test van een huisgenoot, of in afwachting van de resultaten van een test. We vroegen de gebruikers hoe scholen omgaan met leraren die thuis zitten.

Binnen het vo en mbo is het beleid voor de grootste groep het werken vanuit huis, inclusief het verzorgen van lessen. Opvallend is dat een deel van de leraren niet weet wat het beleid van de school is. Komt dat omdat er geen beleid is, dit beleid sterk wisselt (bijvoorbeeld ook tussen teams binnen een opleiding) of omdat deze leraren niet goed op de hoogte zijn?

Als het gaat om het beleid van betrekken van thuiszittende leerlingen bij de lessen, blijkt dat ook hier een deel van de leraren aangeeft niet te weten wat het beleid is, of dat school hier geen uitspraken over heeft gedaan. Binnen het mbo is het geven van hybride lessen (in de klas, met betrekken van leerlingen die online mee doen) het meest gevoerde beleid, en het komt daar vaker voor dan in de andere sectoren. Streamen van lessen komt het meest voor in het vo en het meegeven of klaarzetten van werk het meest in het po en so. Dit ligt ook wel in lijn der verwachting als je kijkt naar de organisatie van het onderwijs en de doelgroep.

Kleinere klassen en professionele ontwikkeling

Kleinere klassen is al jarenlang een van de meest gewenste maatregelen in het onderwijs. Deze week is er een petitie gestart voor deze kleiner klassen; kleinere klassen zouden leiden tot betere prestaties, minder werkdruk, en uiteindelijk tot meer leraren, vanwege minder uitvallers en een aantrekkelijker beroep. We lieten gebruikers kiezen tussen 20% loonsverhoging, een onderwijsassistent in alle lessen en kleiner klassen.

In het vo lijkt de wens voor kleinere klassen het grootst. In het mbo lijkt men meer te voelen voor een loonsverhoging. Maar, dit is een kleinere groep én onze gebruikers gaven aan dat er daar momenteel kleine klassen zijn, en dat een onderwijsassistent niet nodig is. Toen bleef de loonsverhoging over. Onze vo-gebruikers gaven aan dat boven de optie kleinere klassen de wens tot minder te geven lesuren staat.
Het is interessant om te zien hoe de wensen verschillen naar aanleiding van aantal jaren ervaring voor de klas. Bij leraren met minder ervaring is de wens voor kleinere klassen groter.

Naast kleinere klassen lijkt de wens tot structurele tijd voor professionele ontwikkeling ook sterk aanwezig te zijn. We vroegen wat je zou kiezen als elke leraar op school één ding gratis mocht ontvangen. Professionele ontwikkeling (3 dagen, zelf te bepalen) scoort hoog, met name bij vrouwen in het po en mbo. In het vo scoort 1 minder lesuur om te geven ook aardig. Dit komt overeen met de reacties op onze vraag over kleinere klassen, loonsverhoging of een onderwijsassistent.

Tips

In onze wekelijkse blog zetten we alle tips van de voorgaande week op een rij.
Stress: leerlingen als bron en collega’s als hulp
Making Best Use of Teaching Assistants Recommendations Summary
Toetsweek in aantocht? 5 vragen voor het maken van een goede toets
Color Coding Recall Attempts to Assess Learning
De terugkeer van het lesgeven: een pleidooi voor een ‘derde weg’
Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie
Kwaliteitsbesef bijbrengen

Help je ons mee écht groot te worden? Gebruik onderstaande flyers om te delen binnen je netwerk. Neem gerust contact met ons op als je een suggestie hebt om Teacher Tapp NL te promoten.

Wil je zelf een vraag stellen via Teacher Tapp, vul dan dit formulier in.

  • Bericht gepubliceerd op:28 september 2020