Deze week in ons blog: open deuren en dichte deuren, datalekken, vakbond, cao en hoeveel ging het po er nu echt op vooruit?

Leraren in het po gaan 440 euro per maand meer verdienen!

Foto: Natascha van de Meer

Volgens de krant ja! Maar hoeveel is dat nou echt netto? Wij vroegen het onze deelnemers in het po. Volgens onze bronnen zou juni namelijk de maand moeten zijn waarop dit nieuwe loon voor het eerst te zien is op de salarisstrook. Of dit echt klopt? We weten het niet, want een groot deel van onze deelnemers weet niet wat ze er netto op vooruit zijn gegaan. Komt dat omdat ze de loonstrook nooit zo bekijken, ze het loon nog niet hebben, of omdat er vlak voor het stellen van deze vraag al weer een nieuw akkoord was gesloten? Dat akkoord was voor vo, maar een dag later werd bekend dat door het dichten van de kloof het po ook weer een nieuwe cao krijgt….

Kijken we alleen naar de leraren die het wél weten, dan zien we dat de meerderheid er tot 100 euro bijkrijgt…..

Dit is een van de redenen waarom Teacher Tapp dit soort vragen stelt. Onderwijskoppen (en onderwijsbeleidsplannen…) zijn vaak NIET gebaseerd op feitelijke gegevens over wat er écht op scholen gebeurt en bevatten niet de stemmen en meningen van degenen die er centraal in staan: leraren. In het onderwijs worden te vaak beslissingen genomen zonder leraren om hun mening, ervaringen en overtuigingen te vragen, en zonder na te denken over hoe deze beslissingen hun praktijk zullen beïnvloeden. Teacher Tapp NL heeft als doel om de stem van leraren vaker, luider en nauwkeuriger te laten horen.

CAO en vakbond

We noemden het net al even: er is een nieuw CAO-akkoord voor het vo! Reden voor ons om eens te vragen naar de kennis over de CAO en het lidmaatschap van een vakbond en/of beroepsvereniging.

Laten we bij dat laatste beginnen. We zien dat oudere Tappers vaker lid zijn van een vakbond en/of beroepsvereniging, en dat de AOb onder onze deelnemers de grootste is. In een andere vraag (hier niet getoond) vroegen we de deelnemers die geen lid zijn, waarom ze geen lid zijn. Veel gehoorde redenen: ik zie het nut er niet van in, ik voel me niet vertegenwoordigd en ‘anders’. En, met name bij de jongere deelnemers: ik weet niet wat een vakbond/beroepsvereniging precies is/doet. De meerderheid van de deelnemers die wél lid zijn, voelt zich voldoende tot zeer goed vertegenwoordigd door hun vakbond/beroepsvereniging.


Wat we graag hierbij opmerken is de FVOV. Een kleine bond, zou je zeggen. Nou, het ligt iets anders. René Kneyber schreef er al eens over:

“Onderwijsbond Fvov telt volgens hun site 34.000 leden. Maar waar komen al die leden vandaan? Van vakorganisaties. Als u bijv. Nederlands geeft, of wiskunde, of biologie, of natuurkunde, of scheikunde, of gym, of muziek, of iets met kunst en cultuur, en lid bent van de vakvereniging dan bent u ook –stilzwijgend– lid van de Fvov. En om het nog ingewikkelder te maken behartigt Fvov ook de belangen van de leden van begeleiders in het onderwijs, ‘personeel in de beroepskolom’, logopedisten en foniatristen, en de mini-vakbond voor OP en OOP NVOP.

Dit stilzwijgend lidmaatschap wordt nergens groot geadverteerd. Als een wiskundedocent zich bijvoorbeeld inschrijft voor de NVVW staat er bij het inschrijfformulier nergens dat hij of zij ook meteen lid wordt van de Fvov. Het is geen keuze die je kunt aanvinken of afvinken. Pas als je de website wat nader bestudeert kom je er ook achter dat de NVVW sinds 2007 aangesloten is bij de Fvov, en alle leden dus ook.”

En dat heeft gevolgen! Lees vooral de blog van René even!

Een belangrijk deel van wat een vakbond doet, is onderhandelen over bijvoorbeeld de cao’s. En, vorige week was het daar dan: een nieuw cao-akkoord voor het vo! Middels onze extra vragen hebben we het volgende voorgelegd aan onze deelnemers:

In hoeverre ben je op de hoogte van wat er in jouw cao staat?
Heb je wel eens verwezen naar de cao in een gesprek over je werkzaamheden met je leidinggevende en/of collega’s?
Heeft je leidinggevende wel eens verwezen naar de cao in een gesprek over je werkzaamheden?
Volg jij ontwikkelingen op het gebied van cao-onderhandelingen in het onderwijs?
Een gezamenlijke cao in het onderwijs is een goed idee.

In deze blogpost gaan we in op de tweede en de laatste vraag. De tweede omdat we opgevangen hebben dat op de cao wijzen niet altijd op prijs wordt gesteld, en de laatste omdat we dit geluid horen nav het dichten van de loonkloof. Een gezamenlijke cao zou meer slagkracht kunnen betekenen volgens voorstanders.

Bijna de helft van de deelnemers uit het po heeft nog nooit verwezen naar de cao in een gesprek over werkzaamheden met leidinggevende en/of collega’s. In de andere sector is dit percentage lager. Vooral in het mbo zien we dat er verwezen wordt naar de cao. De groep deelnemers in het mbo is echter klein.

In elke sector lijkt een meerderheid te zijn voor een gezamenlijke cao, hoewel men het niet eens is over welke sectoren daar dan onder vallen. Sectoren vo en mbo kennen de grootst groep deelnemers die een gezamenlijke cao geen goed idee vinden.

Open deuren en data lekken

Geef je les met de deur open of dicht? Nou, in het po en so vooral open, in het vo is het 50-50 en in het mbo en ho is de deur over het algemeen dicht. We kregen via Twitter een aantal mooie redenen voor de deur open of dicht. In een vervolgvraag hebben we die wat samengevat. Te zien is dat deuren vooral dicht zijn ivm geluidsoverlast en dat ze open zijn vanwege de ventilatie en om pedagogische redenen. Voorbeelden die we kregen zijn oa: deuren open om de veilige sfeer en openheid uit te stralen, om de werkende leerlingen in de gang in de gaten te kunnen houden. Deuren dicht vanwege harde stem, dat anderen last kunnen hebben van je instructie, maar ook: focus en veiligheid. Er zijn ook leraren die een open deur in geen enkele ruimte waarderen, dus ook niet in een lokaal. En, ook gehoord: het zijn de leerlingen die de deur dicht willen, want het geeft hen een veilig gevoel.

Tot slot, een vraag over data lekken. Niet technisch, maar praktisch 😉 We vroegen welke gegevens er op straat zouden liggen als je je werktas in het ov zou laten liggen.
Ongeveer een derde (bij leraren net iets minder) heeft alles digitaal en beveiligd. Wie dat niet heeft, lekt voornamelijk eigen naam en/of adres. Leraren hebben gemaakte toetsen in de tas zitten en schoolleiders notulen en sollicitatiebrieven.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 24 tot en met 30 juni!

Blog Teacher Tapp NL – Blote benen

Het Nederlands curriculum in het PO.

Bruggen slaan tussen beleid, praktijk en wetenschap in curriculumontwikkeling en -onderzoek

Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

Onderhandelaars bereiken akkoord over cao voortgezet onderwijs.

Resultaat onderhandelingen cao po

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeker ook als leraar.

Onderwijs in datageletterdheid – empowerment heeft twee kanten

Binnen- en buitenschools leren verbinden

Wat zijn buitenschoolse kennisbronnen en hoe maak je daar gebruik van?

“Leraren beseffen niet hoeveel impact ze hebben”

Podcast: boekbesprking Why Don’t Students Like School van Daniel Willingham.

  • Bericht gepubliceerd op:1 juli 2022