Op verzoek stelden we de afgelopen weken vragen rondom de mails die onze deelnemers ontvangen. Met name mails van methodemakers, maatschappelijke organisaties, commerciële partijen, mede-leraren etc. om een bepaald onderwerp met een bepaald aanbod in de klas te behandelen. In deze blog delen we onze bevindingen.

Een ruime meerderheid van de Tappers lijkt een e-mailbeleid te hanteren waarin er weinig ongelezen mails in de inbox staan (figuur 1). Ongeveer 30% heeft geen ongelezen mails, een iets groter percentage heeft max 10 ongelezen mails in de inbox. Tappers met een managementrol lijken net wat meer ongelezen mails in de inbox te hebben. Niet zo verwonderlijk, want zij ontvangen over het algemeen ook meer e-mails op een gemiddelde dag op school (figuur 2). Bij de deelnemers met onderwijs als voornaamste rol krijgt ruim 70% niet meer dan 10 mails op een gemiddelde dag, bij deelnemers met een managementrol is dat 27%. 7% krijgt meer dan 50 mails op een gemiddelde schooldag. Uit een nadere blik bleek overigens dat er in het voortgezet meer e-mails ontvangen worden op een gemiddelde dag dan in het primair onderwijs.

Figuur 1
Figuur 2

Al eerder gingen we heel kort in op wát voor mails er in de inbox zitten. In onze vraag over welke soorten mails er waren ontvangen maakten we een foutje, we hadden twee keer dezelfde optie (mededeling/opdracht/verzoek). De percentages van beide opties worden bij elkaar opgeteld in het figuur, en we komen hier boven de 100% uit (figuur 3). Iedereen krijgt mededelingen/opdrachten/verzoeken 🙂

In het primair onderwijs krijgt alleen de optie vraag van een leerling geen meerderheid, in het voortgezet onderwijs is alles (van nieuwsbrieven, vergaderstukken, reclame voor lesmateriaal) voorbij gekomen bij een meerderheid van de deelnemers (figuur 3).

De grootste groep deelnemers (maar geen meerderheid) antwoord nee op de vraag of ze te veel e-mails op het werk krijgen (figuur 4). Een bijna even grote groep krijgt volgens eigen zeggen wel te veel mails. 110 Tappers vinden dat ze veel te veel mails krijgen. Uit die laatste groep kregen, in de week dat we het vroegen en in vergelijking met de andere 2 groepen, met name meer Tappers een vraag van een leerling/student/cursist (63% om 48% en 38%) en stukken voor een vergadering (75%, 64% en 53%). Ook bij de andere opties, zoals een bericht van een ouder of reclame/aanbod van lesmateriaal, zien we verschillen, maar ze zijn wel minder groot. Overigens blijkt dat inschatten niet altijd makkelijk is, bij de groep die vindt dat ze veel te veel mails krijgt (21 april gevraagd), had 2% geen mail gehad in die week (19 april gevraagd).

Figuur 3
Figuur 4

Laten we commerciële aanbieders en reclame voor/aanbod van lesmateriaal eens nader bekijken. Tappers met een managementfunctie lijken die wat vaker te ontvangen, en in het primair onderwijs komt het wat meer voor dan in het voortgezet onderwijs (figuur 5). Toen we eind april vroegen wanneer onze deelnemers voor het laatste een e-mail ontvingen met daarin een aanbieding of verzoek om een bepaald onderwerp op school te behandelen, bleek meer dan de helft van de deelnemers in het primair onderwijs die week een dergelijke e-mail te hebben ontvangen. In het voortgezet onderwijs was dit bijna 40% (figuur 6). De meeste deelnemers in het primair onderwijs kregen een dergelijk verzoek van een methodemaker, in het voortgezet onderwijs was dat een andere commerciële partij (figuur 7). Een behoorlijke groep Tappers weet niet meer van wie die mail kwam.

Om een nog beter beeld te geven van de hoeveelheid van dergelijke mails, vroegen we afgelopen week of onze deelnemers die week een e-mail met aanbieding of verzoek om een bepaald onderwerp op school te behandelen hadden ontvangen. Ook deze week gold dat weer voor ruim de helft van de deelnemers in het primair onderwijs (figuur 8). In het voortgezet onderwijs zien we dat opnieuw rond de 40% zo’n mailtje kreeg. Een stabiele stroom dus 🙂

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Een behoorlijke groep Tappers wordt dus regelmatig geconfronteerd met mails van met name methodemakers, en commerciële partijen om een bepaald onderwerp met een bepaald aanbod in de klas te behandelen. Rondom onderwerpen als bijvoorbeeld seksualiteit en klimaat lopen (in elk geval online!) vaak discussies over de inhoud en mogelijke gekleurde informatie. In het hoofdlijnenakkoord werd opgenomen dat methodes politiek neutraal zouden moeten zijn. Ook in het hoofdlijnenakkoord: Doelen over relationele en seksuele voorlichting zijn neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen, in het bijzonder in het basisonderwijs.

Wij vroegen: Wanneer heeft er voor het laatst iemand contact met je opgenomen omdat de inhoud van je les(sen)/methode afweek van diens (politieke) standpunt? Het merendeel van de deelnemers heeft dit nog niet meegemaakt (figuur 9).

Figuur 9

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Omdat we vorige week een weekje vakantie hadden krijg je deze week de tips van 18 tot en met 24 mei!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Prestatiebeloning
Aantekeningen maken: De ene is de andere niet
Bordwerk en visualiseren
Mijn eerste mentorklas: alle adviezen van tieners aan tieners
Focus in ontwikkeling
Hoe help je leerlingen wenselijke moeilijkheden te integreren in hun leerproces?
‘De verlamde student’

  • Bericht gepubliceerd op:25 mei 2024