Nog niet alle leerlingen hebben de uitslag, maar het (nakijk)werk voor het eerste tijdvak zit er (grotendeels) op. Daarom vandaag een blog over de examens in 2022. We vroegen onze deelnemers of ze eindexamenklassen hadden, en de groep die daarop bevestigend antwoordde, kreeg van ons de afgelopen weken een paar vragen over de examens. Dat maakt de groep niet heel groot. Eindexamens zijn echter een belangrijk onderdeel van het onderwijs in Nederland, dus het leek ons voor iedereen interessant om de resultaten te delen.

Het eindexamen zelf

Aan alle deelnemers in het vo (dus niet alleen de deelnemers die eindexamenklassen hebben) vroegen we: maak je het CSE van jouw (vak)ken. Een groot deel doet dit voordat ze het examen nakijken. Een klein percentage maakt het examen zelf, zonder dat ze het zelf nakijken (figuur 1). Van de deelnemers die het examen niet maken geeft waarschijnlijk het grootste deel geen onderwijs aan examenklassen.

Lukt het leraren zelf om het examen foutloos te maken? Leraren Nederlands zijn daar absoluut niet van overtuigd! (figuur 2). Bij moderne vreemde talen is hier meer vertrouwen in. Slechts een klein deel zegt ‘Nee’, of ‘Ik denk het niet’. Leraren die een betavak geven zijn over het algemeen positief: een meerderheid zegt ‘Ja’, of ‘Ik denk het wel’. Bij leraren van mens-, cultuur en maatschappijvakken en praktijkvakken is het redelijk gelijk verdeeld tussen ja en nee.

Vond je het CSE van je eigen vak(ken) goed? Bij mens-, cultuur en maatschappijvakken vinden we het hoogste percentage met ‘Nee’: 25% (figuur 3). Nederlands daar vlak achter, met 24%. De grootste groep leraren die het examen goed vond is de groep beta-leraren.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Het corrigeren van het examen

Na het afnemen van de examens… volgt het corrigeren. Hoe pakken leraren dat eigenlijk aan? De meeste leraren stoppen geregeld als ze een bepaalde deel hebben nagekeken (figuur 4). Leeftijd lijkt hier echter wel een rol te spelen, jongeren leraren werken vaker door tot het niet meer gaat, oudere leraren nemen vaker een pauze (figuur 5).

Figuur 4
Figuur 5

Hoe leraren de vragen nakijken wisselt per vak. Dat wil zeggen: met uitzondering van moderne vreemde talen en praktijkvakken kijkt de meerderheid vraag per vraag na (figuur 6). Bij moderne vreemde talen en praktijkvakken is er een groep die leerling per leerling nakijkt of nog anders. Bij het nakijken wordt voornamelijk het correctievoorschrift gebruikt, en in veel gevallen (met name bij beta en mens- en cultuurvakken) ook het examenverslag van de vakvereniging (figuur 7).

Figuur 6
Figuur 7

Hoe lang duurt het nakijken van examens eigenlijk? We werden gewezen op dit overzicht (figuur 8). Omdat wij het ook aan onze deelnemers hebben gevraagd, misschien leuk om eens te vergelijken. De resultaten lijken redelijk overeen te komen (figuur 9). De mens, cultuur en maatschappijvakken ontbreken in het eerste figuur. Bij onze deelnemers lijkt daar de groep te zitten die het meeste tijd per examen besteedt aan nakijken!

Het aantal examens dat leraren nakijken wisselt behoorlijk. Maar 75 of meer is geen uitzondering! (figuur 10)

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 3 tot en met 8 juni!

Blog Teacher Tapp NL
Webinar kennisnet: Data in het onderwijs: vloek of zegen?
Gelijke onderwijskansen
Leervertraging
Podcast: Worden docenten vervangen door YouTubers?
Curriculumwaaier
Pictio Podcast#28 – De lerarenopleiding met Amber Walraven en Sara van Duijn
Promotieonderzoek of postdoconderzoek
Toetsing als onderzoek naar het leerproces
‘Verhalen over werkdruk maken het onderwijs onaantrekkelijk’

  • Bericht gepubliceerd op:9 juni 2022