Het tweede tijdvak is bijna voorbij, hoog tijd voor onze blog over het eerste tijdvak van de examens 2024! We vroegen onze deelnemers uit het voortgezet onderwijs of ze dit schooljaar centrale examens nakeken als 1e corrector. Aan de deelnemers die deze vraag met ja beantwoordden stelden we op 8 en 15 juni vragen over het examen, het nakijken en de tweede correctie. Ruim 200 Tappers deden mee.

Figuur 1

De grootste groep (41%) is (zeer) positief over de kwaliteit van het cse van hun vak (figuur 1). 34% is neutraal, en 24% is (zeer) negatief. In de media werd vooral gesproken over het examen Nederlands (oa door schrijver Kluun) en geschiedenis (door Maarten van Rossem). En hoewel spiltsen van ruim 200 leraren over de vakken zorgt voor kleine groepen per vak, is het toch interessant om even te kijken :-). De vakken waar we minder dan 10 deelnemers hadden, hebben we even weggelaten.

23% van de leraren Nederlands is (zeer) negatief, 29% is neutraal en 48% is (zeer) positief (figuur 2). Helaas wordt het geluid van leraren niet altijd gehoord, terwijl zij er de meeste kijk op hebben. Bij de mens, cultuur en maatschappij-vakken (waar geschiedenis onder valt) is het behoorlijk in balans 34% negatief, 32% neutraal en 34% is (zeer) positief.

Figuur 2

Leraren Engels en andere moderne vreemde talen hebben over het algemeen de kortste gemiddelde nakijktijd per leerling (figuur 3). De meerderheid van de leraren Engels is minder dan 10 minuten bezig, de rest 10 tot 30 minuten. Bij andere moderne vreemde talen is 64 % 10 tot 30 minuten bezig. 46% van de leraren mens, cultuur en maatschappij-vakken is 45 minuten of langer bezig per leerling. Dat percentage is hoger dan de andere vakken, leraren wiskunde komen met 43% wel in de buurt, maar daar komt meer dan twee uur niet voor, in tegenstelling tot de mens, cultuur en maatschappij-vakken. De meeste leraren kijken het examenwerk van een leerling 1 keer na met daarna een check op twijfelpunten, of kijken 2 keer na (figuur 4).

Figuur 3
Figuur 4

Na de eerste correctie volgt de tweede correctie. In haar blog schreef Saranne Schümers “Het wachten op een bericht van de tweede corrector gaat voor velen gepaard met spanning. Eerdere vervelende ervaringen van jezelf of van anderen helpen daarbij niet. ” Wij vroegen of onze deelnemers gespannen waren voor het contact en/of bericht van hun tweede corrector. 51% zei nee, 42%v zei ja, en 7%v gaf aan flink gespannen te zijn geweest (figuur 5). In onze groep deelnemers met 3-4 jaar ervaring is het percentage dat flink gespannen is het grootst (figuur 6). En hoewel het percentage dat gespannen is afneemt met meer ervaring is toch ook de helft van de Tappers met meer dan 20 jaar ervaring (nog) gespannen voor dit contact!

Van de kleine groep die flink gespannen was, was het daadwerkelijke contact voor de meeste leraren over het algemeen prettig. De meerderheid van zowel de Tappers die wel of niet gespannen waren geeft aan dat het uiteindelijke contact prettig was (figuur 7).

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Middels open vragen vroegen we naar ergste wat Tappers of hun school dit jaar is overkomen met betrekking tot de examens en naar het ergste dat Tappers dit jaar hebben meegemaakt rondom de tweede correctie. Een kleine selectie uit de antwoorden:

“Telefoon van een surveillerende docent gaat af.”
“Kettingzagen en versnipperaar naast onze gymzalen door de buren.”
“Leerling had geschreven in haar Binas en kreeg een 1.”
“Leerlingen die opdrachten met de meeste punten oversloegen, leerlingen die niet wisten welk examen welke dag was, leerlingen die niets bij zich hadden.”
“Een leerling die bij bijna alle examens moest huilen.”
“Dat iemand bijna niks invult.”
“Huilende leerlingen na afloop van het examen van mijn vak.”

“Nakijken in Facet. Dat blijf ik niet leuk vinden. Wiskunde hoort gewoon op papier gemaakt en nagekeken te worden…..”
“Het antwoordmodel havo Engels was ruk, vooral vraag 13.”
“Dat ik een mail terugkreeg na een klacht die ik had ingediend over een vraag, waarin het CVTE mij deels in hoofdletters ging beantwoorden en de les ging lezen. Poeh. Ik ben er nog naar van.”

“Examens kwijt geraakt met de post”
“Mijn werk was door de administratie vd andere school naar een verkeerd adres gestuurd.”

“1e corrector die zeer slordig had nagekeken. Tweede correctie kostte evenveel tijd als eerste correctie.”
“Dat een collega bij de 2e correctie 59 pnt eraf moest halen omdat het erg slecht was nagekeken (zelf MC vragen) en de 1e correctie de pnt aftrek zonder slag of stoot accordeerde.”
“Dat ik bij een van mijn leerlingen 6 punten had laten liggen.”
“Een collega kreeg examens als tweede correctie waarbij de eerste corrector foute of onvolledige antwoorden met potlood had aangevuld, ook als de leerling met potlood geschreven had. Gevolg was dat hij niet meer kon nagaan of punten terecht toegekend waren en voor al die vragen zijn 0 punten gegeven.”
“Dat een collega werd beticht van fraude – er zouden in het werk verbeteringen zijn aangebracht. Dat kon weerlegd worden, maar collega was bijzonder aangedaan en is onvoldoende gerehabiliteerd door degene die haar ervan beschuldigde.”
“Twijfel over of een zin geschreven is door de leerlingen of later is toegevoegd.”
“Een leerling schreef door de stress net anders, 2e corrector geloofde niet dat de leerling het zelf had geschreven. Meldde dit bij mijn collega en nam vervolgens een week geen contact op”
“Een tweede corrector stuurde werk terug naar de eerste corrector omdat hij/zij het niet goed nagekeken vond.”
“De 2e corrector snapte het correctiemodel niet”
“Tweede corrector was meer ervaren en stond nauwelijks open voor discussie”
“Ik kreeg een aftrekvoorstel bij meerdere leerlingantwoorden die letterlijk (woordelijk) hetzelfde als het correctiemodel waren. Ik begrijp nog steeds niet met welke insteek deze tweede corrector heeft nagekeken, maar de punten kreeg ik uiteraard meteen terug.”
“1e corrector die er een potje van maakt en waar uiteindelijk 33 punten vanaf gehaald moeten worden over 18 leerlingen.”
“Ik had veel slordigheidsfouten gemaakt.”
“Alleen een eerste corrector die veel slordigheden had in het nakijkwerk. Maar dat werd bij het contact wat we hadden direct toegegeven, waardoor het een prettig gesprek was.”
“Slecht nagekeken werk als tweede corrector helemaal over moeten doen en dan een collega / eerste corrector aan de lijn krijgen die van mening is dat je zeurt.”
“Ik heb als tweede corrector weer wat regels mogen uitleggen aan de eerste corrector. Zaken als leestekens, formuleerfouten (Nederlands les), werkwoordspelling.”
“Mijn tweede corrector praatte tegen me alsof ik een klein kind was (ben ook pas 25 jaar docent)”
“Een eerste corrector kwam met argumenten die ik graag eerder had willen weten voor mijn leerlingen.”
“Mijn interne collega’s (examen basis en kader flex) kijken TE soepel na m.a.w. ze geven zomaar punten bij onvolledige berekening (het gaat hier niet om doorrekenfout) en bij onjuiste punten in het assenstelsel zetten. Ook splitsen ze punten (1e bolletje bij gonio of verhoudingstabel vraag) wat absoluut niet de bedoeling is. Ik moest er met ze eens zijn, want hun argumenten zijn: – Het is vmbo. Je kan dat niet van hen verwachten. – Je moet niet zo streng nakijken”
“Tweede corrector was veel te streng voor mijn vmbo-leerlingen.”
“Geen rare dingen. Alles liep gesmeerd en ook het overleg eerste en tweede correctie ging erg prettig over en weer. Dat is wel anders geweest. Vooral veel moeite met collega’s van andere scholen die tè streng zijn. Je kijkt altijd naar eer en geweten na. Dat wordt wel eens vergeten.”

Gelukkig maar dat we eerst hebben kunnen laten zien dat het contact tussen eerste en tweede corrector over het algemeen als prettig werd ervaren 🙂 We citeren Saranne Schumers in eerder genoemde blog: “Het gaat namelijk meestal wel goed met die gesprekken tussen collega’s onderling. Hoewel de minder prettige ervaringen soms beter beklijven, zijn ook mijn gesprekken bijna altijd prettig verlopen. Die ander is meestal ook gewoon een professionele collega die ondanks de drukte zijn best doet. Daarom herhaal ik het advies van twintig jaar geleden graag. Is het werk integer en consequent nagekeken? De rest is smaak. Zet je ego opzij. Dan staat niets een mooi gesprek in de weg.”

Tot slot: opvallend in de antwoorden zijn de meldingen van (vermeende) fraude. En ook dit jaar was dit weer in het nieuws. Wij vroegen al onze deelnemers naar fraude bij toetsen en ook naar de druk voelen om dat te doen. Hier komen we in een andere blog op terug!

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Omdat we vorige week een weekje vakantie hadden krijg je deze week de tips van 15 tot en met 22 juni!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Wat heb ik nou eigenlijk aan chat GPT?
Podcast met Sofie Faes: Over het belang van een sterke feedbackcultuur in ons onderwijs
Deep democracy als krachtig alternatief voor de traditionele overgangsvergadering
SchrijfBlik: AI gedreven schrijfomgeving
Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs: doelgroepenonderzoek
Veel anderstalige nieuwkomers? Zo hou je als leraar koers
The factors affecting student behaviour
Handreiking AI voor scholen

  • Bericht gepubliceerd op:23 juni 2024