Bij het CSE hoort een tweede correctie. We vroegen onze deelnemers in het vo die een examenklas hebben op welke manier zij het examenwerk aanleveren, verschillen in punten na de tweede correctie en het contact met de tweede corrector. Daarnaast tellen we af naar de zomervakantie en zie je waar de schoolreizen en excursies dit jaar naar toe gingen!

De tweede correctie

In ons vorige blog belichtten we de eindexamens. Deze keer de tweede correctie. Voor vier ‘vakclusters’ hebben we voldoende data om een beeld te schetsen hoe leraren omgaan met de tweede correctie en hoe ze het contact met de tweede corrector ervaren. We vroegen allereerst op welke manier ze het examenwerk aanleveren. De meeste leraren schrijven op het werk van de leerlingen, waarvan een deel alleen de score noteert, en een deel daarbij uitwerkt waar de punten op gebaseerd zijn (figuur 1). Opvallend is dat onder beta-leraren bijna 3/4 dit doet.

Een tweede corrector kan de gegeven punten herzien. Van onze deelnemers die het vak Nederlands geven heeft de helft ervaren dat er na de tweede correctie per saldo punten af zijn gegaan (figuur 2). Een vijfde kreeg er per saldo punten bij. Onder deze groep leraren heeft dan ook een groter deel de corrector(en) als streng ervaren (figuur 3). Voor moderne vreemde talen en de maatschappijvakken was de verdeling gelijk. Binnen de groep leraren die een betavak geeft is voor ruim 40% het aantal punten per saldo gelijk gebleven.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Ervaringen tweede corrector

Een deel van onze deelnemers voerde dit jaar de rol van tweede corrector uit. We vroegen deze groep van hoeveel docenten ze examenwerk ontvangen. Ongeveer een derde ontvangt dit van twee docenten, rond de 40% van 3 of 4 docenten (figuur 5). Onder de correctoren binnen het gebied maatschappijwetenschappen wijkt deze verdeling wat af.

Lang niet alle tweede correctoren kijken het examenwerk volledig na. Een grote groep bekijkt per vraag of hij/zij zich kan vinden in de gegeven score (figuur 6). Opvallend is dat bijna alle correctoren binnen het betagebied deze aanpak hanteren. Correctoren binnen de moderne vreemde talen kijken het vaakst het werk volledig na.

Met name leraren Nederlands trekken als tweede corrector per saldo punten af (figuur 7). Leraren van dit vak werden bij hun eigen groep ook vaker geconfronteerd met punten aftrek door de tweede corrector. In onze eerdere blog schreven we al dat leraren Nederlands veelal aangaven het examen niet foutloos te kunnen maken. Wim Pelgrim, docent Nederlands, zei daarover in een gesprek met ons: “Dit zegt meer over het examen dan over mijn collega’s. Het examen is een tekst, dus je interpreteert de betekenis van die tekst. En zelfs de oorspronkelijke auteur van het artikel snapt soms de vragen niet, en dat is het moment waarop docenten ook foute antwoorden gaan geven. En de vraag is wat je toetst: of mensen door de hoepel van het examen kunnen springen of dat ze de betekenis van de tekst snappen. En ik dacht dat we dat laatste moesten doen.”

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Het contact tussen de eerste en tweede corrector

Het is natuurlijk niet niks, waar je het met de tweede corrector over hebt, en in een stressvolle en drukke periode kan efficiënt en makkelijk contact veel schelen. We waren dan ook best verbaasd dat er leraren zijn die te maken hebben met meer dan 4 andere docenten voor de tweede correcties! Het overleg wordt over het algemeen gelukkig wel vooraf gegaan door informatie over de score, het verschil en een uitleg (figuur 8). En, ook fijn, het contact met de tweede corrector wordt door een meerderheid als prettig ervaren! Ook als het resultaat was dat er punten af gingen (figuur 9 en 10). Leraren die aangaven het contact echt als onprettig te hebben ervaren, zitten wel alleen in de groep waar er punten afgingen.

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10

Nog even volhouden

Bij de examenperiode hoort het gevoel van ‘het einde van het jaar’. En ja, dat einde komt snel dichterbij! We vroegen jullie ‘tel je de weken tot de zomervakantie af’. In het mbo en hbo gebeurt dit wat minder, maar in de andere sectoren telt de meerderheid de dagen af (figuur 11)!

De start van de vakantie valt niet altijd samen met de laatste les. Zeker in het vo zijn er toetsweken, rapportvergaderingen en andere zaken. We vroegen (met 4 weken tot in regio midden als eerste met vakantie gaat) hoeveel weken onze deelnemers nog les geven dit schooljaar. We presenteren de resultaten per sector én per provincie. Want, je zou de start van de vakantie dan moeten zien in de figuren 🙂 Staat jouw provincie er niet bij: raad de app nog even aan, want dan doen er minder dan 10 mensen uit je provincie mee!
Zoals verwacht, worden er in het po nog lessen gegeven tot de start van de vakantie. De meerderheid van de deelnemers in po uit provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland geven nog 4 weken les. Regio Noord is ook duidelijk te zien: nog 5 weken les. En ja, ook regio Zuid: nog 6 weken (figuur 12).
In het vo (figuur 13) is het beeld inderdaad anders, en minder duidelijk: regio midden is klaar met lessen of heeft nog een week. Noord is heel wisselend, en in Zuid zien we iets vaker rood (5-6 weken nog les) in de resultaten. Voor de duidelijkheid: klaar met lessen betekent zeker in het vo niet dat de vakantie voor leerlingen en leraren begint. Toetsweek, rapporten, etc.

Figuur 11
Figuur 12
Figuur 13

Schoolreizen en excursies

Deze keer niet over drank tijdens reizen, maar over de bestemming! In onze eerste maanden (twee jaar geleden) stelden we deze vraag ook. Toen hadden we minder deelnemers, én zaten we midden in de pandemie. Er werd weinig gereisd 🙂 Helaas hebben we de vraag vorig jaar niet gesteld. Dit jaar zien we dat in het po veel leraren naar een pretpark en/of speeltuin zijn geweest en dat het vo vooral een sportieve activiteit had, op de voet gevolgd door een bezoek aan een museum en daar vlak achter pretpark en een historisch plaats. Het speciaal onderwijs is vergelijkbaar met het po. In het mbo en ho gaan veel leraren niet op schoolreis of excursie (figuur 14).

Figuur 14

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 9 tot en met 16 juni!

Blog Teacher Tapp
Formatief handelen: kwaliteitsbesef
researchED Nederland Podcast #26
Burn-out by design
Controlling Focus – 5 Practical Ways to Remove the ‘Blur’ of Learning from the Classroom.
Armoede in de klas: zo ga je ermee om
Infographic: Focus op basisvaardigheden. Hoe kijken leraren hier tegenaan?
The Markers
Differentiatie in de klas: wat werkt?
Ruimte, liefde, vuur

  • Bericht gepubliceerd op:17 juni 2022