Afgelopen week zijn we van 677 naar 824 mensen die de app hebben gedownload, gegroeid! 303 van de gebruikers zijn werkzaam in het basisonderwijs, 284 in het voortgezet onderwijs, 68 in het middelbaar beroepsonderwijs en 49 in het speciaal onderwijs.

Hoewel er op scholen momenteel veel gaande is rondom Corona, testen, en thuisblijven, en sommige scholen al enkele dagen gesloten zijn, hebben we de afgelopen week bewust geen vragen gesteld rondom Corona. Een week wat andere onderwerpen vonden we wel zo prettig, en navraag op Twitter leerde dat we niet de enige waren. Natuurlijk zijn er nog wel vragen rondom Corona en hoe scholen dit aanpakken en zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van leraren. We zullen hier dus komende tijd wel weer vragen over stellen. Maar nu eerst: wat we afgelopen week hebben geleerd!

1. Zorgen over handschrift

Veel scholen werken in meer of mindere mate met iPads, andere tablets of laptops. Er zijn voorstanders voor het afschaffen van aan elkaar schrijven en er zijn er die voorspellen dat leren schrijven met een pen helemaal afgeschaft gaat worden. Daar tegenover staan geluiden voor een herwaardering van het schrift en de didactiek van schrijfonderwijs (zie ook onze tips van afgelopen week!). Wij vroegen de gebruikers naar mening over de kwaliteit van het handschrift van leerlingen, én welk percentage van een les jij leerlingen op papier laat schrijven.

In het basisonderwijs en speciaal onderwijs vindt men dat de kwaliteit van het handschrift achteruit holt, in voortgezet onderwijs en mbo maakt men zich minder zorgen.

In het basisonderwijs wordt (logischerwijs) meer geschreven dan in het vo en mbo. Het basisonderwijs legt natuurlijk de basis voor schrijven en meer gebruik van digitale middelen op vo speelt mogelijk een rol.

Hoe zit het met de kwaliteit van het handschrift van leraren zelf? Tussen sectoren vinden we geen grote verschillen in hoe leraren hun eigen handschrift beoordelen. Duidelijk is wel dat vrouwen hun eigen handschrift een hoger cijfer geven dan mannen doen.

2. Uitgescholden door ouders…

Helaas, het komt voor, leraren die (tijdens oudergesprekken) worden uitgescholden door ouders. Het gebeurt vaker in het basisonderwijs, maar overkomt vrouwen ook vaker. Het patroon binnen het speciaal onderwijs lijkt op het basisonderwijs, maar het aantal respondenten is te klein om op deze manier te presenteren.

Leraren po en so hebben vaker training gehad tijdens de initiële opleiding. Leraren in het voortgezet onderwijs geven aan het vooral door ervaring te hebben geleerd. Leren van collega’s komt ook veel voor. Als we kijken naar leeftijd van leraren lijkt het dat het voeren van oudergesprekken nu meer dan een aantal jaar geleden een plaats heeft op de lerarenopleiding.

3. De Staat van het Onderwijs – weinig populair onder leraren?

Afgelopen vrijdag inventariseerden we in welke mate het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Ondewijs bekend is onder leraren. Ruim de helft van de gebruikers op die dag geeft aan deze niet te kennen of nooit te lezen. Opvallend is dat jongere docenten minder bekend zijn met het rapport.

In de Staat van het Onderwijs komen per sector bovenstaande thema’s aan bod. Passend onderwijs speelt meer in het basisonderwijs en uiteraard, in het speciaal onderwijs. Het lerarentekort is een thema waar met name leraren in het middelbaar onderwijs vaker dagelijks mee te maken hebben. Kansenongelijkheid speelt meer in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Tips

In onze wekelijkse blog zetten we alle tips van de voorgaande week op een rij.
Terug naar school
De noodzaak van doelgericht handschriftonderwijs
Herwaardering van de pen: Effectief handschriftonderwijs
Hoe kijkt mentor naar starter?
Meesterwerk Podcast #49: De Staat van het Onderwijs
Namen leren: op deze manier ken je de leerlingen zo!
Samen aan de slag tegen werkduk, stress en burn-outs

Help je ons mee écht groot te worden? Gebruik onderstaande flyers om te delen binnen je netwerk. Neem gerust contact met ons op als je een suggestie hebt om Teacher Tapp NL te promoten.

Wil je zelf een vraag stellen via Teacher Tapp, vul dan dit formulier in.

  • Bericht gepubliceerd op:14 september 2020