Er is veel te doen over het lerarentekort. Vorige week vrijdag werd door de ministers van onderwijs aangekondigd dat de aanpak tot nu toe te weinig had opgeleverd, en dat onorthodoxe maatregelen geoorloofd zijn. Denk aan een 4-daagse werkweek, onbevoegde leraren voor de klas, lessen schrappen, klassen samenvoegen, het geven van bonussen….Maar wat vinden leraren nu zélf goede maatregelen, wat gebeurt er al op hun scholen, wat zou er absoluut niet ingezet moeten worden en wat zou leraren over de streep kunnen trekken meer te gaan werken? We vroegen het ons panel afgelopen weekend nogmaals!

De algemene cijfers

We hebben onze deelnemers de volgende vragen voorgelegd:

1) Welk van deze zijn op JOUW SCHOOL ingezet of worden sterk overwogen om in te zetten in het kader van (het terugdringen van) het lerarentekort?


2) Welk van deze vind je dat JOUW SCHOOL op korte termijn zou moeten overwegen om in te zetten in het kader van (het terugdringen van) het lerarentekort?

3) Stel, de nood is hoog op je school. Welk van deze vind je dat JOUW SCHOOL als allerlaatste redmiddel zou moeten overwegen om in te zetten in het kader van (het terugdringen van) het lerarentekort?

4) Stel, de nood is hoog op je school. Welk van deze vind je dat jouw school dan op korte termijn ABSOLUUT NIET zou moeten overwegen om in te zetten in het kader van (het terugdringen van) het lerarentekort?

5) Welk van de onderstaande opties zou jou over de streep kunnen trekken om meer uren te gaan werken?

Van de 1076 deelnemers geeft 44% aan dat er momenteel leraren /onderwijsassistenten zonder de juiste bevoegdheid worden ingezet. 28% geeft aan dat de school nog geen lerarentekort heeft dat maatregelen noodzakelijk maakt, en 24% geeft aan dat er leraren worden ingehuurd via externe partijen / bureaus. 

Uit andere vragen (nu niet getoond) bleek dat er een paar maatregelen volgens de deelnemers als allerlaatste of absoluut niet zouden moeten worden ingezet zoals leraren inhuren via externe partijen / bureaus, klassen samenvoegen en een vak/les helemaal schrappen. Deze maatregelen zijn echter al wél ingezet: leraren inhuren via externe partijen / bureaus (24%), klassen samenvoegen (14%) en een vak/les helemaal moeten schrappen (8%).

Primair onderwijs

Als we dit per sector bekijken.

Stel, de nood is hoog, wat wil je dan dat je school absoluut niet doet? De top 3 van de 385 leraren/schoolleiders/oop die deze vraag hebben beantwoord:
1) Klassen samenvoegen (42%)
2) Leraren inhuren via externe partijen/bureaus (31%)
3) Een dag minder lesgeven (4-daagse schoolweek) (25%)
Minder verlofdagen toestaan (bv studieverlof) (25%)

Volgens 549 leraren/schoolleiders/oop wordt er op dit moment in het primair onderwijs het volgende reeds ingezet:

Leraren / onderwijsassistenten zonder de juiste bevoegdheid inzetten (48 %)
Geen maatregelen, school heeft nog geen lerarentekort dat maatregelen noodzakelijk maakt (30%)
Onderwijspersoneel met (deels) een andere rol in de school (bv intern begeleider, zorgcoördinator) volledig voor de groep zetten (21%)

En van de top 3 maatregelen waarvan men wil dat deze absoluut niet wil dat ze ingezet worden?
Klassen samenvoegen gebeurt reeds bij 19%, leraren inhuren van externe partijen/bureaus bij 16%, de vierdaagse schoolweek bij 6% en de minder verlofdagen bij 3%.

Voortgezet onderwijs

Stel, de nood is hoog, wat wil je dan dat je school absoluut niet doet? De top 3 van de 268 leraren/schoolleiders/oop die deze vraag hebben beantwoord:

Klassen samenvoegen (55%)
Een vak/les helemaal schrappen (49%)
Minder verlofdagen toestaan (bv studieverlof) (31%)

Wat doet je school op dit moment? De top 3 van de 393 leraren/schoolleiders/oop die deze vraag hebben beantwoord:

Leraren / onderwijsassistenten zonder de juiste bevoegdheid inzetten (44 %)
Leraren inhuren via externe partijen/bureaus (37%)
Geen maatregelen, school heeft nog geen lerarentekort dat maatregelen noodzakelijk maakt (22%)

En van de top 3 maatregelen waarvan men wil dat deze absoluut niet wil dat ze ingezet worden?
Klassen samenvoegen gebeurt reeds bij 8%, een vak/les helemaal schrappen bij 17%, en de minder verlofdagen bij 3%.

Los het lerarentekort op met meer uren (deel 3)

Een oplossing die veel geroepen wordt is leraren die in deeltijd werken meer laten werken. We hebben er al eerder over geschreven: meer werken als oplossing voor het lerarentekort (zie hier en hier). We hebben de vraag herhaald.

Van de 739 geeft 37% aan al (meer dan) fulltime te werken, en 22% geeft aan niet meer te willen werken. 21% wil wel als ze af en toe een dag vrij mogen nemen (snipperdag).

Halen we de groep die al fulltime werken en niet meer willen werken weg, houden we 360 leraren over. De top 3 van maatregelen die over de streep kunnen trekken om meer te gaan werken is dan:
Als ik af en toe een dag vrij zou mogen nemen (snipperdag) 44%
Een structurele financiële bonus (42%)
Meer flexibiliteit in het werkrooster (36%)

Kijken we naar verschillen per sector, dan zien we dat snipperdagen op 1 staan bij onze deelnemers in het po (en op 2 in het vo), en een structurele financiële bonus in het vo (en op een gedeelde tweede plaats in het po). Flexibiliteit in het werkrooster staat op een gedeelde tweede plaats in het po en op de derde plaats in het vo.

  • Bericht gepubliceerd op:4 juli 2022