Deze week kijken we naar de mate van tevredenheid over het werken en leven op school van onze Tappers en de invloed van werkdruk en collega’s daarop. Over werkdruk gesproken: merken deelnemers iets van de inzet van de werkdrukmiddelen? Daarnaast: hoe goed vinden Tappers zichzelf als leraar en hoe moet je bepalen of je een goede leraar bent?

Figuur 1

Hoe tevreden zijn Tappers eigenlijk over het ‘werken en leven op school’? Nou, op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot en met 7 (zeer tevreden) scoort een meerderheid 5 of hoger! Dat is een aardig resultaat (figuur 1).
Als het over tevredenheid op school gaat, weten we dat de interactie met leerlingen/studenten/cursisten daar over het algemeen positief aan bijdraagt, terwijl werkdruk een factor is die de tevredenheid kan drukken. Wij bevragen maandelijks de ervaren werkdruk, en als we de laatste meting (de ervaren werkdruk van de maand januari 2024) kruisen met de vraag over tevreden zijn, zien we dat het percentage dat de werkdruk als zeer hoog ervaart inderdaad hoger is onder de Tappers die minder tevreden zijn over het werken en leven op school (figuur 2). Helaas zien we in onze maandelijkse metingen ook dat een meerderheid elke maand de werkdruk als zeer hoog of hoog ervaart (figuur 3 en 4).

Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Sinds 2022/2023 krijgt elke school in het funderend onderwijs vanuit de overheid geld om de werkdruk onder het personeel op school te verlagen. 2022/2023 is een overgangsjaar, voor zover wij hebben begrepen, maar in 2023/2024 zou er op scholen iets van te zien moeten zijn. We vroegen onze deelnemers: Heeft je school, voor zover jij weet/merkt, in de afgelopen 12 maanden ingezet op het structureel verminderen van de werkdruk?
We zien dat bij een meerderheid in het po, vo en so inderdaad is ingezet op het structureel verminderen van de werkdruk, helaas nog niet overal met succes (figuur 5). In het mbo en ho is er slechts door een minderheid ingezet op structureel verminderen van werkdruk.
De eerder genoemde relatie tussen tevredenheid en werkdruk zien we ook terug in onze resultaten: bij leraren die meer tevreden zijn is het percentage dat aangeeft dat de school met succes heeft ingezet op verminderen van de werkdruk hoger (figuur 6).

Figuur 5
Figuur 6

Naast werkdruk, kunnen collega’s ook een invloed hebben op je tevredenheid en/of welbevinden. Bij een meerderheid van onze deelnemers heeft minimaal maandelijks het (professionele) gedrag van (een van) de collega’s een negatief effect op hun welbevinden (figuur 7)!

En kruisen we de vraag rondom gedrag van collega’s en tevredenheid, dan zien we inderdaad dat bij deelnemers die minder tevreden zijn over ‘het werken en leven op school’, gedrag van collega’s vaker een negatief effect heeft op welbevinden (figuur 8).

Figuur 7
Figuur 8

Als je iemand vraag hoe goed je bent ten opzichte van collega’s dan zie je vaak een overschatting. We vinden onszelf vaak beter dan gemiddeld. Bij deze vraag was het best mooi in balans (figuur 9). Een meerderheid vindt zichzelf gemiddeld of nog niet op het niveau van collega’s. Ongeveer een derde vindt zich een betere leraar dan collega’s en rond de 10% (in het primair onderwijs iets meer) denkt een van de beste leraren van school te zijn.

Maar hoe bepaal je nou of je een goede leraar bent? Lesobservaties is het antwoord dat de meeste deelnemers in elke sector geven, met uitzondering van het mbo (figuur 10). Daar is feedback en/of tevredenheid van student het nummer 1 antwoord. Dat antwoord scoort ook hoog in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Feedback van collega’s zou ook gebruikt moeten worden om te bepalen of je een goede leraar bent. Progressie van leerlingen/studenten/cursisten kan in de meeste sectoren op een kleine meerderheid rekenen. Orde, een kennistoets, eindcijfers en een portfolio zouden volgens de meerderheid van onze deelnemers niet gebruikt moeten worden om te bepalen of je een goede leraar bent.

Figuur 9

Bepalen of je een goede leraar bent, zou gedaan moeten worden door middel van:

Figuur 10

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 27 januari tot en met 3 februari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Messy markbooks: monitoring participation in (and across) lessons
Lesson feedback: don’t send it, don’t give it – co-construct it. Otherwise, it won’t be worth it.
Al die leerkrachtprofessionalisering, heb dat nou wel zin?
Wijze lessen met artificiële intelligentie (deel 1)
Professionaliseren: om de hoek, volgens het boekje
Is er nog een toekomst voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs?
Leraar in opleiding worstelt met lesmethoden
Tjipcast: Hoe maak je een goede lesmethode?


  • Bericht gepubliceerd op:4 februari 2024