Het was de afgelopen weken een paar dagen behoorlijk warm! We hoorden veel geluiden over wegsmeltende leraren en leerlingen in hun lokalen. Daarom we vroegen jullie naar de temperatuur en ventilatie op je school. Daarnaast hebben we de afgelopen periode vragen gesteld over loopbaanmogelijkheden en volgend jaar op dezelfde school blijven. Een deel van de resultaten delen we deze week, een uitgebreidere blog volgt later!

Wat is het warm!

De resultaten laten duidelijk zien dat het in de lokalen echt te warm kan worden. Zo warm dat het merendeel van onze gebruikers aangeeft dat het voor leerlingen moeilijk of onmogelijk is om in te werken. Wat kunnen leraren doen om de temperatuur te regelen in het lokaal?

Niet zo veel behalve het openen of sluiten van de ramen en de zonwering te gebruiken; weinig lokalen beschikken over ventilatie of airconditioning.

We vroegen hoe oud het meeste gebruikte deel van de school was, en ruim 50% van de deelnemers gaf aan dat dat deel meer dan 20 jaar oud is. Maar, er zou dit jaar geïnvesteerd worden in ventilatie, in verband met COVID19, toch?

Dit is lang niet overal het geval geweest, terwijl het volgens de leraren wel nodig is. Als we de resultaten van de vraag over verbeteringen combineren met de vraag over het regelen van de temperatuur zien we dat bij leraren die aangeven dat er verbeteringen zijn aangebracht of dat de ventilatie op orde is vaker een automatisch/centraal systeem aanwezig is. En als we de verbeteringen combineren met hoe warm het in de klas was, zien we dat leraren vaker aangeven airconditioning te hebben. Leerlingen in lokalen waar (nog) geen verbeteringen zijn aangebracht hebben het moeilijk als het warm is! Opvallend is echter wel dat ook waar de ventilatie verbeterd is en een groep leraren aangeeft dat leerlingen het moeilijk vonden om te werken.

En de traditionele korte broeken discussie, hoe zit het daar mee? We hebben wel degelijk gevraagd of je al in korte broek/met blote benen voor de klas hebt gestaan, maar we bewaren deze even voor een blog over kleding(voorschriften) van leraren en leerlingen.

Einde van het schooljaar, verander je van school?

Takenplaatjes, vacatures, overwegingen rondom het werk. Het is weer die tijd van het jaar. Het grootste deel van onze deelnemers blijft na de zomer in dezelfde baan en in dezelfde school. Splitsen we dit resultaat op sector en ervaring, dan zien we wat in de afgelopen weken flink in het nieuws kwam: startende leraren in het vo verlaten het beroep meer. “Eén op de vijf beginnende docenten valt binnen een jaar uit, blijkt uit salarisadministratie-data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na vijf jaar is dat opgelopen tot 29 procent.” staat te lezen in een stuk in De Groene Amsterdammer. We zullen hier meer vragen over gaan stellen.

Naast uitval, zijn er ook leraren die van school of baan wisselen omdat contracten niet verlengd worden. Niet omdat het werk niet naar tevredenheid was uitgevoerd, maar vanwege bijvoorbeeld een bewuste keuze om te werken met flexwerkers en tijdelijke contracten. “Er zijn diverse redenen voor schoolbesturen om flexwerkers in te zetten, zoals voor het voorkomen van lesuitval bij ziekte of zwangerschap. In regio’s met krimp wordt soms bewust gebruikgemaakt van flexwerkers, zodat scholen geen structurele verplichtingen hebben en kunnen mee-ademen met het dalend leerlingaantal. Voor sommige schoolbesturen is het binnenhalen van specifieke (vak)expertise ook een reden om flexwerkers aan te nemen.” (Voion, 2020). Op onze twitter-tijdlijn zagen we ook reacties: scholen die werken met jaarcontracten, goedkope(re) krachten, onderbevoegden.

We hebben gevraagd op hoeveel verschillende scholen onze deelnemers tot nu toe werkzaam zijn geweest gedurende hun loopbaan in het onderwijs. Het merendeel van onze deelnemers is werkzaam geweest op 2 tot 5 verschillende scholen. Hoewel het aantal leraren in ons panel met minder dan 5 jaar ervaring niet groot is, valt op dat ook in deze groep al een behoorlijk percentage op 2-5 scholen gewerkt heeft. In een vervolgblog willen we heel graag onze vragen over loopbaan en wat er nodig is om voor de klas te blijven staan verder uitwerken.

De blog van deze week sluiten we graag af met de vraag wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat je over 3-5 jaar nog steeds met plezier voor de klas staat.

Een vast contract is voor ons panel niet het belangrijkste. Erkenning van kennis en expertise, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, uitdagende taken naar taken voor de klas, en passend salaris en vermindering van werkdruk. Deels zijn dit dezelfde punten als in een pas verschenen rapport van de SER. In de woorden van de AOb “De SER komt met een groot pakket aan aanbevelingen om de kansengelijkheid te bevorderen. ‘Pak het lerarentekort aan. Zorg voor kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk, meer tijd voor voorbereiding, en voor de inzet van onderwijsassistenten.’ Ook zou moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders.”

Vandaag zullen we deze vraag op een andere manier laten terugkomen: welk van deze wordt momenteel op jouw school vervuld? We zijn benieuwd naar de resultaten! Wordt vervolgd!

Tips

Elke dag geven we een lees- of luistertip mee. In de blog zetten we ze altijd op een rij. Deze keer de tips van 17 tot en met 23 juni.

Beroepsbeeld voor de leraar ondersteunt het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep
Blog Teacher Tapp: Burgerschapsonderwijs en controversiële onderwerpen
Why Teaching in the Netherlands Made Me Quit Teaching
Kansengelijkheid: hét thema van de coronacrisis
Ontwikkeling van een lerende cultuur. Schoolportretten over de rol van schoolleiders.
Toetsing en spel
Naar binnen of naar buiten

  • Bericht gepubliceerd op:25 juni 2021