Waarom zetten scholen ICT in? Wat is het verband tussen het gebruik van ICT in de klas en ervaren werkdruk? Hoe zit het met het gebruik van ICT in de klas en resultaten van leerlingen op het gebied van taal en rekenen? Verder, wat zou leraren helpen bij het uitvoeren van hun vak en/of het verbeteren van de resultaten op basisvaardigheden? En tot slot: hoe goed zijn scholen voorbereid op een mogelijke golf van Corona in het najaar?

Het gebruik van ICT in de klas

Uit onderzoek weten we dat ICT lang niet altijd de beloftes rondom verminderen van werkdruk waarmaakt en dat meer ICT niet altijd bijdraagt aan leerresultaten van leerlingen, sterker nog, de resultaten zelfs kan verminderen.

We vroegen afgelopen week naar de inzet van ICT, en het eventuele verband tussen de inzet van ICT en ervaren werkdruk. Opvallend geeft meer dan de helft (in het vo zelfs bijna driekwart) van de deelnemers aan dat op hun school ICT vooral wordt ingezet omdat ‘het er nu eenmaal is’, en niet ‘omdat het goede resultaten oplevert’.(figuur 1).

Figuur 1

Een flink deel van de deelnemers geeft aan dat ICT zowel een positieve als een negatieve invloed heeft op de werkdruk. Leraren die aangaven dat ICT vooral wordt ingezet omdat het goede resultaten oplevert geven vaker aan dat ICT een positieve invloed heeft op de werkdruk (figuur 2). Het is dan ook niet verwonderlijk dat dezelfde groep leraren ICT ook regelmatiger inzet dan de groep leraren die ICT gebruikt omdat het er nu eenmaal is (figuur 3).

Figuur 2
Figuur 3

Enige tijd geleden vroegen we naar de ICT die onze deelnemers meer zijn gaan inzetten gedurende de Corona-periode, en met welke reden ze ‘de blijvertjes’ inzetten. De verschillen zijn niet enorm, maar differentiëren, uitdagen en efficiëntie lijken vaker als reden opgegeven te worden door leraren die ICT inzetten omdat het goede resultaten oplevert (figuur 4).

Figuur 4

Nogmaals, onderzoek laat zien dat het gebruik van ICT in de klas niet altijd bijdraagt aan leerresultaten van leerlingen, sterker nog, de resultaten zelfs kan verminderen. Als we de vraag over de inzet van ICT combineren met de vraag of te veel leerlingen de school verlaten met te weinig kennis van taal en/of rekenen zien we dit terug (figuur 5). Van de leraren die die laatste vraag met ja beantwoorden, zegt maar liefst 72% dat ICT vooral wordt ingezet omdat het er nu eenmaal is. Bij de leraren die zeggen dat er niet te veel leerlingen de school verlaten met te weinig kennis, is dat 50%. Bij de leraren die niet weten of er te veel leerlingen met te weinig kennis de school verlaten geeft ook een meerderheid aan dat ICT vooral wordt ingezet omdat het er nu eenmaal is.

Figuur 5

Basisvaardigheden en hulptroepen

Vorige week schreven we al over het aangekondigde masterplan basisvaardigheden en de hulptroepen en subsidies. Deze week stelden we meerdere vragen over dit plan.

1) Wat valt volgens jou onder basisvaardigheden?
2) Wat zou jou helpen bij het uitvoeren van je vak en/of het verbeteren van de resultaten?
3) Je mag 3 functies/rollen/banen aanwijzen die op je school worden uitgebreid/gecreëerd/vervuld, welke kies je?

Waar het Ministerie burgerschap en digitale geletterdheid onder basisvaardigheden schaart doen leraren dat lang niet allemaal (figuur 6).

Figuur 6

In het po en vo staan kleinere klassen bovenaan als het gaat om wat zou helpen bij het uitvoeren van het vak en verbeteren van de resultaten. Minder administratie, meer handen in de klas, minder te geven lesuren (vooral in vo) en professionele cultuur in de school (vooral in mbo) scoren ook hoog (figuur 7). En, onze deelnemers willen met name graag meer leraren (en ook vakdocenten en vakspecialisten) op hun school (figuur 8). Op sommige scholen is het nu vaak al moeilijk genoeg leraren te vinden. Bovendien is er een flink aantal bevoegde leraren die niet meer voor de klas staan. In de strijd tegen dalende basisvaardigheden lijkt dit dan ook zeker iets waar het masterplan mee aan de slag moet gaan. Er wordt al langer geconstateerd dat te veel leraren het beroep verlaten. Figuur 9 toont dat leraren die aangeven dat er te veel leerlingen de school verlaten met te weinig kennis van taal en/of rekenen vooral verschillen van de andere leraren in hun grotere wens om een professionele cultuur in de school en gezamenlijke procedures en afspraken.

Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

Voorbereiden op de najaarsgolf

De NOS kopte: “Ook samenleving zelf moet zich voorbereiden op nieuwe coronagolf, zegt Kuipers”. In het stuk wordt geschreven: “Minister Kuipers van Volksgezondheid roept de sectoren in de samenleving op zich voor te bereiden op een nieuwe golf coronabesmettingen in het najaar. “Maak je eigen plan”, zegt hij in een gesprek met NOS.” Een opvallende quote in het stuk vonden wij:

Een sector waar het wel goed gaat, vindt Kuipers, is het onderwijs. “Ze hebben daar fantastische plannen voor laagdrempelig testen, betere ventilatie in klaslokalen en zelfs het verschuiven van vakanties als er een besmettingspiek is.”

Dit zijn uitspraken waar Teacher Tapp aandacht aan wil geven omdat we weten dat onderwijskoppen en onderwijsbeleidsplannen vaak NIET zijn gebaseerd op feitelijke gegevens over wat er echt op scholen gebeurt en niet de stemmen en meningen bevatten van degenen die er centraal in staan: leraren. 

Dus, wij vroegen: “Het onderwijs is goed voorbereid op een mogelijke opleving van het Corona-virus in het najaar.” en ” MIJN SCHOOL is goed voorbereid op een mogelijke opleving van het Corona-virus in het najaar.”

We zien dat leraren positiever zijn over hun eigen school dan over het onderwijs in het algemeen. Rond de 20% is neutraal. Rond de 40% van onze deelnemers is het oneens of helemaal oneens met de stelling dat het onderwijs of de school goed voorbereid is. Zo goed lijkt de onderwijssector dus niet te zijn voorbereid.

Figuur 10
Figuur 11

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 13 tot en met 18 mei!

Weekblog Teacher Tapp NL
Scholieren verdienen een betere basis
Scholen experimenteren met andere toetsen: minder cijfers, meer feedback
Onderwijs zonder cijfers
Het (leren) stellen van een goede feedbackvraag
Digitale geletterdheid: een korte bijscholing of projectweek volstaat niet meer
Optimaal Ventileren op Scholen
Scenario’s moeten voorspelbaarheid aanpak covid-19 in het onderwijs vergroten
AutoDraw: icoontjes maken en downloaden
Kamerbrief over veilig en vrij onderwijs

  • Bericht gepubliceerd op:19 mei 2022