In veel verhalen over het onderwijs gaat het over de hoge werkdruk. Die werkdruk komt veelal niet door de lessen zelf, maar door de taken die aan die lessen vastzitten (zoals de voorbereiding en het nakijken). Daarnaast zijn er OOK taken die erbij komen, die losstaan van de lessen. We schreven al eens eerder over bijvoorbeeld schoonmaken van het lokaal, of het opstapelen van de meubels aan het begin van de vakantie. Hoort zoiets er gewoon bij? Gaat het ten koste van de tijd die leraren aan hun kernpraktijk zouden kunnen besteden? Zou een ander daarvoor ingehuurd kunnen worden? Met dit in ons achterhoofd vroegen we: “In de afgelopen 3 maanden ben ik gevraagd iets te doen waarvan ik vind dat er iemand anders voor ingehuurd is of zou moeten worden.” 43% van de Tappers zei ja, en 57% zei nee. Wanneer we splitsen op sector, zien we dat het in het primair onderwijs dichter bij elkaar ligt dan in het voortgezet onderwijs (figuur 1). Onze groep in het speciaal onderwijs is te klein om conclusies over te trekken, maar het beeld is voor in elk geval deze Tappers heel anders dan in de andere sectoren. Ook het ho en mbo kent minder deelnemers, maar het beeld is in deze sectoren ook anders dan in het primair en voortgezet onderwijs. In die sectoren komt het gevraagd worden iets te doen dat iemand anders zou moeten doen behoorlijk vaak voor. In onze open vraag (zie hieronder) lazen we een goede omschrijving van onze bedoeling met de vraag. “Het lijkt vaak dat je als leerkracht geacht wordt een aantal zaken op te lossen, waar in andere organisaties als vanzelfsprekend anderen voor ingehuurd worden. Binnen het onderwijs gaat er nogal gemakkelijk vanuit gegaan dat leerkrachten dat allemaal zelf regelen. Ik ben het daar niet mee eens.”

Tappers die met ja antwoordden, deden vooral taken waarvan ze vinden dat een schoonmaker dat zou moeten doen (figuur 2). 44% deed taken waar een administrateur voor ingehuurd kan of moet worden, 23% speelde voor verhuizer en 5% heeft de afgelopen 3 maanden iets gedaan wat een loodgieter had moeten doen.

In een open vraag vroegen we nog naar voorbeelden. Hier zien we schoonmaak (van georganiseerde schoonmaakavonden tot vegen van het schoolplein en schoonmaken van toiletten), sjouwen met meubels en administratie (bijvoorbeeld absenten) veelvuldig voorbij komen. Enkele opvallende voorbeelden:

“Ik loop er vooral tegenaan dat sommige collega’s mij werk in de schoenen schuiven wat ze zelf moeten doen.”
Het inventariseren van welke zorgleerlingen welke faciliteiten wilden gebruiken bij toetsen en die toetsen klaarzetten voor deze zorgleerlingen.”
“Ik word gevraagd om taken te doen, die een psycholoog of andere ondersteuners zouden moeten doen… “
“Stoelen en tafels verplaatsen, soms na elke les in een ander lokaal.”
“Laptops, devices repareren”
“Bij herkansingen van eerstejaarsstudenten (ongeveer 80 stuks) moeten alle rubrics en vinkjes van het beoordelingsformulier die al de 1e keer voldoende waren worden overgenomen. Dat zijn er 20 per student…”
“De administratie rond de aanvraag van nieuwe schoolpassen. Ik ben mediathecaris, ik ben niet van de leerlingadministratie.”
“Boren in een muur om haakjes op te hangen, schilderen van een magneetmuur voor woordenschat. Meubels verplaatsen. Ramen zemen. Onkruid verwijderen.”
“Surveilleren bij toetsafname en controleren tijdens een schoolfeest bij het toilet op meegebrachte drugs of alcohol.”
“Klas in de kerstvakantie weer klaar zetten, nadat de schoonmaak was geweest.”
“Pauzesurveillances. De conciërge springt daar vaak ook bij, maar ik zou liever zien dat ze een extra conciërge oid aannemen daarvoor. Nu gaat het vaak ten koste van je pauze.”
“Seksuele voorlichting geven”
“Inscannen en stickeren van boeken voor de schoolbibliotheek. Het bemensen van de schoolbibliotheek. Schoonmaken van meubels en kasten, verplaatsen van meubels.”
“De aula ombouwen zodat de school naast ons de aula kon gebruiken.”
“Overtypen van gegevens uit DiaTaal naar Magister.”
“Alle oude meubels naar beneden sjouwen met mijn klas , van twee hoog.”
“WC papier aanvullen en zeep aanvullen in de toiletten van de leerlingen. Toneel leeg sjouwen en stofzuigen. Keuken opruimen. Wasmachine vullen en aanzetten. Was opvouwen uit de droger.”
“Studiedag vormgeven, onderwijsinhoudelijke ontwikkeling zelf vormgegeven. Dit is enorm veel werk waarvoor ik geen ambulante tijd heb gekregen. Een externe zou dit sneller hebben geregeld. Maar goed wel trots op het resultaat. Tijdsinvestering van mij …veel te groot. Is erkend!”
“Gootsteen ontstoppen in de klas, omdat pas over een week iemand van facilitair er tijd voor had.”
“Tussenuur opofferen om een kijk/luistertoets van collega te surveilleren terwijl ik dat uurtje hard nodig heb om mijn mentale gesteldheid (burn-out en toch voor 2 examenklassen staan waarvan geringe motivatie en inzet zijn) te herstellen na 2 uren achter elkaar lesgegeven heb.”
“Heel veel kopieerwerk, regelen van promotie voor de open dag, contact met de pers, tafels poetsen, telefoon aannemen bij de receptie, foto’s maken voor de socials, regelen van een excursie.”
“Werk van een collega vervangen terwijl er gewoon vervangingsgeld was om een echte vervanger aan te stellen. Contact opnemen met het bedrijf van de kopieermachines omdat de printer kapot was. En eigenlijk ook gewoon overwerken in het algemeen.”
“Schoonmaken, administratie. Maar ook taken die ouders zouden moeten doen, zoals opvoeden.”
“Vuilniszakken in de container gooien (de schoonmaakster laat ze overal slingeren). Vuilnisbakken geleegd.Koffie/thee inkoop. Vaatwasser in/uitruimen. En het wordt me niet gevraagd, ik doe het uit vrije wil omdat ik vind dat de school er netjes uit moet zien maar het is niet mijn taak.”
“Ik moet steeds werk van een niet-functionerende collega overnemen. Door docententekort verdwijnen niet-functionerende collega’s niet meer.”
“Teamkamer van 100m2 geheel demonteren:van plinten lostrekken tot kasten sjouwen en uit elkaar schroeven. Van vaatwasser afkoppelen tot volle verhuisdozen verplaatsen. Van gaten in de muren gladsmeren tot demonteren digitale borden. Ik heb het opgelegde niet gedaan en bezwaarmail gestuurd naar directeur.”
“Tafels repareren, toilet ontstoppen, medicijnen toedienen, laptop repareren, smartboard opzetten, pleisterwerk klassemuur repareren, ramen schoonmaken”
“Projectplannen schrijven voor grote subsidies. Hier word ik niet naar betaald.”

Figuur 1
Figuur 2

Uiteraard zijn er ook echt mooie kanten aan onderwijs. Zou er een andere sector zijn waar zoveel mensen zo regelmatig hardop lachen op/tijdens het werk( figuur 3)? Een meerderheid van de Tappers geeft de sfeer onder colleges 4 of 5 op een schaal van vijf (figuur 4). Uit onze vraag over de onderwerpen van de gesprekken in de personeelskamer blijkt dat er vooral gesproken wordt over koetjes en kalfjes (figuur 5). In het primair onderwijs geeft een meerderheid van de deelnemers aan dat er grappen worden verteld. De andere opties kregen geen meerderheid. In het voortgezet onderwijs gaf een meerderheid aan dat er klachten over het werk werden gedeeld. Hierin verschilt deze sector van de andere sectoren.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

In een open vraag vroegen we wat het aardigste was dat iemand deze week op je school/werk voor je heeft gedaan. Bij het schrijven van deze blog hadden we nog geen beschikking over de resultaten. We zullen enkele opvallende voorbeelden hier zo spoedig mogelijk aanvullen.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 6 tot en met 13 april !

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs
Koersen op kwaliteiten kansengelijkheid
Vraagvolgorde
Keep-stop-start: snel juist beslissen
Podcast Buiten de Krijtlijnen over de intuïtie van leerkrachten
Conditions for Intuitive Expertise. A Failure to Disagree
Van analytisch naar holistisch: 7 vraagtukken en overwegingen
Wat je moet weten over beginners en experts
Over het onmeetbare stukje van leraar zijn

  • Bericht gepubliceerd op:14 april 2024