De laatste blog van 2023! Met deze week inzichten in de hoeveelheid mails die jullie sturen en krijgen, de evolutie van jullie gebruik van AI, het aantal directiewissels in de verschillende sectoren en de manier waarop er Kerst gevierd wordt op scholen!

We doken afgelopen week in het e-mailverkeer van onze deelnemers, en keken naar het aantal ontvangen en gestuurde e-mails op een gemiddelde dag op school. Een meerderheid van de deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs ontvangt en verstuurt maximaal 10 e-mails (figuur 1 en 2). In het hoger onderwijs wordt wat meer gemaild (maar we hebben een beperkte groep deelnemers in deze sector).

Splitsen we de data op rol in plaats van sector, dan zien we dat met name deelnemers in een managementrol/functie veel e-mailen (figuur 3 en 4). 11% van hen ontvangt meer dan 50 mails op een gemiddelde dag op school. Toch lukt het hen over het algemeen net zo goed als de anderen om de ongelezen mail weg te werken! 40% had 0 ongelezen e-mails in de inbox (figuur 5)!

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Ongeveer een jaar geleden werd ChatGPT gelanceerd of openbaar voor het publiek. Wij stelden toen vragen over het praten over ChatGPT op school en over het zelf gebruiken van de technologie. Een jaar later (ongeveer) hebben we deze vragen herhaald om te kunnen kijken naar de verschillen.

Er is op scholen het afgelopen jaar meer gesproken over ChatGPT en/of andere Artificial Intelligence hulpmiddelen. In het primair onderwijs had in 2022 95% van de deelnemers er nog niet over gesproken, en in december 2023 is dit 45% (figuur 6 en 7). In de andere sectoren daalt dit van rond de 50-60% naar 8% tot 2%! In die sectoren krijgen alle opties voor gespreksonderwerpen een meerderheid, met uitzondering van het effect op (keuze voor) toetsvormen. Die laatste krijgt in het hoger onderwijs wel een meerderheid.

Als we kijken naar het gebruik van ChatGPT en/of andere Artificial Intelligence-hulpmiddelen dan zien we dat in de betreffende week dat we het vroegen, een minderheid van de deelnemers gebruik maakt van AI. Het gebruik is tussen maart en december 2023 wel gestegen, met name bij onze deelnemers in het mbo (figuur 8 en 9). Tappers zijn AI vooral meer gaan inzetten om te helpen bij schoolwerk.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

In een nieuwsbericht uit Vlaanderen stond dat het verloop onder schoolleiders daar schrikbarend hoog was. Bijna de helft van de scholen kreeg vorig schooljaar een nieuwe directeur. Het verloop bij schooldirecteurs lag nooit eerder zo hoog. Reden voor ons om dit ook maar eens te bevragen bij onze deelnemers. Ook vroegen we naar aantal jaren werkzaam zijn op de school, omdat met meer werkzame jaren op school meerdere wisselingen in directie anders is dan als je wat minder lang werkt op een school.

Kijken we alleen naar de vraag over wisselingen, zonder rekening te houden met aantal jaren dat je op een school werkt, dan lijkt het erop dat er in het voortgezet onderwijs net wat vaker een wisseling plaatsvindt. 11% van de deelnemers maakte het al meer dan vijf keer mee (figuur 10).
Kijken we alleen naar de vraag over wisselingen, zonder rekening te houden met aantal jaren dat je op een school werkt, dan lijkt het erop dat er in het voortgezet onderwijs net wat vaker een wisseling plaatsvindt. 11% van de deelnemers maakte het al meer dan vijf keer mee.

Als we de vraag over wissels kruisen met het aantal werkzame jaren op de school, en twee aparte figuren maken voor primair en voortgezet onderwijs blijkt dat beeld te kloppen (figuur 11 en 12). Als we bijvoorbeeld kijken naar deelnemers die 2 jaar werkzaam zijn op hun school, dan heeft in het primair onderwijs 64% nog dezelfde directeur (figuur 11). In het voortgezet onderwijs is dat 59% (figuur 12). Bij de groep die meer dan 5 jaar werkzaam is, is dat 27% om 9%. 13% van die groep uit het vo maakte 4 keer een wissel mee, tegenover 5% in het primair onderwijs.

Figuur 10
Figuur 11
Figuur 12

Terwijl we deze blog schrijven staat er nog een vraag open over de lessen in deze laatste week voor de vakantie. Zijn het gewone lessen, lessen met deels andere activiteiten, of alleen maar andere activiteiten. Een blik op de voorlopige resultaten leert dat 51% van de (op dit moment) 1135 deelnemers lessen heeft met deels andere activiteiten. Bij 21% zijn de lessen zoals gewoonlijk.

Al eerder vroegen we wat er allemaal op het programma staat voor de laatste twee weken van het jaar. Kerstborrels/maaltijden/etc met leerlingen/studenten/cursisten en collega’s komen veel voor (figuur 13). In het primair onderwijs komt een kerstuitvoering vaker voor dan in andere sectoren. Het voortgezet onderwijs heeft vaker een goede doelen actie, iets met (lelijke) kersttruien zien we in elke sector en in het hoger onderwijs geeft 7% aan dat er niks van dit alles plaatsvindt.

Aan onze deelnemers in het primair onderwijs vroegen we (net als rondom Sinterklaas) hoe de kerstviering eruit zag. Over het algemeen vindt de kerstviering op school, buiten schooltijd en met meegenomen eten plaats (figuur 14). Een optreden van leerlingen komt meer voor dan een optreden van het personeel. 7% schaft de viering liever af (bij Sinterklaas was dit 14%!)

Figuur 13
Figuur 14

Dat was het dan voor dit jaar! Onze blog neemt ook even kerstvakantie. De app zelf doet dat NIET! We blijven vragen stellen, en hebben maar liefst twee verkiezingen: die voor onderwijswoord van het jaar, en die voor woord dat je niet meer wilt horen! En: op 1 januari hebben we een winactie! Wie op die dag de vragen beantwoordt, maakt kans op een exemplaar van Het Geheim van de Leraar.

Neem je liever even pauze? Dat mag! Het is zelfs zo dat we nóg soepeler zijn met het herstellen van streaks! Tussen 23 december en 2 januari krijg je automatisch een streakherstel. Dat is geprogrammeerd en we hopen dat het goed gaat. Maar stiekem hopen we ook dat je gewoon de vragen blijft beantwoorden, want dan weet je in elk geval een keer per dag hoe laat het is!

We hebben genoten van jullie antwoorden en reacties in 2023. We zijn wat gegroeid in aantal deelnemers en we gaan in 2024 gewoon door! We hebben mooie plannen en hoge ambities. Maar nu eerst: vakantie! We wensen jullie heel fijne feestdagen, een mooie start van 2024 en vooral veel rust, plezier en mooie dingen waar je blij van wordt!

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 15 tot en met 21 december!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Hoe gaat AI het onderwijs veranderen?
3 keer is scheepsrecht?!
De leraar als vakman. Wat zegt een woord?
In gesprek met James Mannion over oracy
4 Boeken voor de kerstvakantie
De relatie tussen een uitgesproken schoolvisie en schoolcultuur als professionele leergemeenschap

  • Bericht gepubliceerd op:22 december 2023