Het was weer lastig kiezen deze week! Zo veel vragen, zo veel resultaten en zo veel mogelijke combinaties! We hebben uiteindelijk gekozen voor kletsen buiten de lessen, Sinterklaas, nakijken met rood (of niet) en trots en waardering. Bij dat laatste onderzochten we het verband tussen werkplezier en waardering van anderen.

Het was ook de week van de PISA-resultaten. Omdat we daar nog enkele vragen over gaan stellen, komen we daar in een latere blog op terug!

Onderwijs is meer dan lesgeven. Contact met leerlingen/studenten/cursisten gaat verder dan lessen. Een ruime meerderheid van de deelnemers in alle sectoren staat minimaal wekelijks gezellig te kletsen met leerlingen/studenten/cursisten.

Het was Sinterklaasweek de afgelopen week. Een groot deel van onze deelnemers kreeg een Sinterklaas-attentie van school. In het primair onderwijs is dit wat minder gebruikelijk dan in de andere sectoren.
Onze deelnemers in het primair onderwijs vroegen we naar de Sinterklaasviering op hun school. Cadeaus van de school en lootjes trekken met surprises komen veel voor. Bij 30% van de deelnemers organiseert de school knutselhulp voor de surprises. 14% van onze deelnemers schaft de Sinterklaasviering liever af.

Online kwamen we een anekdote tegen over nakijken met rood, en dat rood een verkeerd signaal zou afgeven, of zelfs angst kan veroorzaken, en het verzoek was voortaan niet meer na te kijken met rood. Reden voor ons om te vragen of onze deelnemers verplicht zijn na te kijken met een bepaalde kleur, en met welke kleur ze dan vooral nakijken.

Voor de grote meerderheid is de nakijk-kleur een vrije keuze. In het primair onderwijs zien we een klein percentage deelnemers dat niet met rood mag nakijken, maar verder vrij is in kleur. 5% moet met groen nakijken. Kijken we naar de kleur die deelnemers gebruiken, dan kiest 38% voor een kleur die anders is dan waar de leerlingen mee schreven, 28% kiest voor groen en 14% voor rood. In het voortgezet onderwijs is dit anders. Daar gebruikt 42% voor rood (en dat is gelijk de grootste groep). In het hoger onderwijs wordt vooral digitaal nagekeken.

We vroegen: wanneer gaf je voor het laatste een les waar je trots op was? En we werden best blij van het resultaat! Over het algemeen zijn leraren best kritisch en kan er altijd wel iets beter, maar dat neemt niet weg dat je ook gewoon trotst kunt zijn op een les! Een ruime meerderheid gaf de afgelopen twee weken een les waar ze trots op was!

Naast trots zijn op een les vroegen we naar waardering van anderen. De waardering die ze van anderen krijgen be├»nvloedt bij een meerderheid van de deelnemers het werkplezier. Als we werkplezier kruisen met de vraag van wie onze deelnemers waardering krijgen zien we dit ook. De deelnemers met meer werkplezier geven vaker aan waardering te krijgen. Het verschil zien we vooral bij waardering van schoolbestuur, schoolleiding/directie en ouders/verzorgers. Waardering van leerlingen/studenten/cursisten en collega’s krijgen bijna alle deelnemers.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 1 tot en met 7 december!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Weekblog Teacher Tapp NL
Give them time to think.
Een cultureel Waterloo
De staat van de ouder 2023
PISA resultaten 2022
Curriculumbewustzijn: waarom, wat en hoe?
Er is niks aan de hand met onze kinderen
10 lestips voor Paarse Vrijdag

  • Bericht gepubliceerd op:8 december 2023