Welke koekjes hebben onze deelnemers het liefst in de personeelskamer? Wat doen de leerlingen in het primair onderwijs tijdens de lunch (en telt het als onderwijstijd?), wat is het verband tussen het mobieltjesverbod en appende ouders, hoe vaak laten leraren hun leerlingen/studenten/cursisten op een scherm werken en welke bonussen hebben leraren al verdiend (als ze uitgedeeld zouden worden…)?

Koekjes in de personeelskamer

Vorige week schreven we een blog waarin we vooral het mooie van onderwijs wilden laten zien, want het nieuws was niet al te best. Naast een vrolijke blog, hadden we ook zin in een vrolijke vraag! Het werd: Stel, jij bent verantwoordelijk voor het bestellen van de koekjes in de personeelskamer voor de komende maanden en je mag maar 1 soort bestellen… Welke bestel je?

Chocolate chip cookies was een duidelijke favoriet, maar we vonden wel verschillen tussen sector (figuur 1) en leeftijd (figuur 2)!
In het po is de winnaar (met 30% van de stemmen): chocolate chip cookies (figuur 1). De nummer 2 en 3, stroopwafels en bastognes, volgen op behoorlijke afstand. In het vo wint de chocolate chip nipt van de stroopwafel. Ook hier staat de bastogne op de derde plek. In de andere sectoren hebben we minder deelnemers, dus die resultaten zijn wel wat vertekend. In het so delen chocolate chip en bastogne de eerste plaats, en staan speculaasjes op drie. Deelnemers in het mbo zetten stroopwafels op een en chocolate chip cookies op twee. De gedeelde derde plaats volgt op flinke afstand. Het hoger onderwijs kiest voor chocolate chip, bokkepootjes en stroopwafels.

Kijken we naar leeftijd, dan zien we dat het percentage deelnemers dat chocolate chip cookies, stroopwafels en bastogne kiest, bij alle leeftijden ongeveer even groot is (figuur 2). Bitterkoekjes lijken echter wel meer geliefd bij de oudere deelnemers!

Nu blijft de vraag: stemmen onze deelnemers voor het koekje dat ze zelf het lekkerste vinden? Voor het koekje waarmee ze zoveel mogelijk collega’s een plezier doen, of voor het koekje waarvan ze weten dat niet iedereen het lekker vindt, zodat er meer voor hen overblijft? Misschien kunnen jullie eens wat chocolate chip, stroopwafels, bastogne en bokkepootjes neerzetten om te kijken wat het snelste op is?

Figuur 1
Figuur 2

Lunch in het primair onderwijs

Er verschenen de afgelopen dagen verschillende tweets en opiniestukken over de lunch in het primair onderwijs. De lunch zou te kort zijn (de boterhammen moeten naar binnen gepropt, leerlingen krijgen hun brooddoos niet leeg) en er worden filmpjes gekeken in plaats van even rust te hebben. Valt de lunch onder onderwijstijd? Wat doen leerlingen tijdens de lunch? Nou, hier komt wat onze deelnemers hierover vertellen!

Het is niet verrassend dat leraren die aangeven dat lunchtijd (deels) onderwijstijd is over het algemeen werken met een continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel (figuur 3). Leraren die aangeven dat lunchtijd geen onderwijstijd is werken op een school met een traditioneel rooster, continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel.

Wat wij wel wat verrassend vonden (maar we horen altijd graag wat jullie vinden) is dat er niet echt een verschil is in wat leerlingen DOEN tijdens de lunch en of de lunchtijd onder onderwijstijd valt (figuur 4). Het percentage dat wordt voorgelezen of een educatief filmpje kijkt is wel iets lager bij de groep waarbij lunchtijd geen onderwijstijd is, dan bij de groepen waar lunchtijd wel onderwijstijd is, maar wij hadden een groter verschil verwacht. Een verklaring hiervoor is mogelijk onze bovenstaande conclusie dat leraren waar lunchtijd geen onderwijstijd is redelijk gelijk verdeeld zijn over scholen met een traditioneel rooster, continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel. De leerlingen van de laatste twee scholen blijven immers op school tijdens de lunch. En ze doen daar dus redelijk dezelfde dingen als de leerlingen wiens lunchtijd wél onder onderwijstijd valt.

Nu is een van de aspecten van een continurooster dat (naar wij vernemen) wat minder goed bevalt, het feit dat scholen niet altijd de mensen hebben om de leerlingen in de gaten te houden en te begeleiden met lunchen, zodat het erop neerkomt dat de leraar geen echte pauze heeft tijdens schooltijd, maar moet lunchen samen met de leerlingen. Hoe is dat bij onze deelnemers?

Leraren waar lunchtijd van de leerlingen (deels) onder onderwijstijd valt, eten hun lunch in een klaslokaal met leerlingen of in de personeelskamer (figuur 5). Leraren op een school waar lunchtijd geen onderwijstijd is, eten hun lunch in de personeelskamer.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Schermtijd

Het landelijke mobieltjesverbod… we schreven er al eerder over, en afgelopen week werd een voorstel aangenomen om het kabinet in gesprek te laten gaan met ouders, scholen en wetenschappers over het weren van smartphones uit het klaslokaal. Waarom niet met leraren, denken wij dan? Ach, vooruit, dan delen wij alvast hoe leraren onze nieuwe vragen hierover hebben beantwoord (maar daarna gewoon OOK met leraren in gesprek!)

We vroegen zowel in december als februari hoe onze deelnemers denken over een landelijk verbod op mobiele telefoons (figuur 6). Van links naar rechts: 18 december 2022, van boven naar beneden 2 feb 2023. Van de 236 deelnemers die eerst tegen waren, is 20% nu voor. Van de 132 die er nog niet uit waren is 36% nu voor.

We vroegen ook naar het beleid rondom mobieltjes op scholen (figuur 7). In het po worden mobieltjes verzameld en aan het eind van de dag teruggegeven of mogen niet gebruikt worden (en bijvoorbeeld opgeborgen). In het vo geeft meer dan de helft aan dat mobieltjes gebruikt mogen worden tijdens de pauze, of tijdens de les als de leraar het aangeeft. In het hoger onderwijs mogen mobieltjes op elk moment gebruikt worden, en dat geldt ook voor een behoorlijke groep in het mbo.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

We vroegen ons af of er een verband is tussen het gevoerde beleid op school en het voor of tegen het landelijke verbod zijn… (figuur 8) Ons vermoeden was dat er een verband zou zijn. Want is er een helder beleid op school, dan vind je wellicht een landelijk verbod niet nodig? Een dergelijk verband zie we niet. Mogelijk heeft dit te maken met een verschil tussen beleid en naleving en/of handhaving ervan? We lazen namelijk ook dat leraren op een school regels met betrekking tot mobieltjes wilden opstellen, en er toen achterkwamen dat die regels er al wáren, maar niet werden nageleefd (en dus ook vergeten werden…).

In de discussie over het mobieltjes verbod horen we vaak het argument dat het mobieltje ook ingezet kan worden voor het onderwijs. Maar hoe vaak laten leraren hun leerlingen/studenten/cursisten op hun aanwijzing in het kader van hun onderwijs op een scherm werken? Het merendeel van onze deelnemers doet dit in minder dan een kwart van hun lessen (figuur 9). En als leerlingen/studenten/cursisten op aanwijzing van hun leraar op een scherm werken, is dat over het algemeen minder dan 15 minuten of tot 30 minuten. Een deel van onze deelnemers berichtte ons dat gewerkt wordt met een digitale methode.

Een ander argument rondom het mobieltjesverbod dat we opvingen betrof ouders. Ouders zouden al moeite genoeg hebben hun kind van het scherm te krijgen, school zou ze daarbij, middels een verbod, moeten helpen. Scholen die niet uit zichzelf een verbod instellen, zouden dit doen omdat het een besluit is waar ouders negatief over zouden kunnen denken. Bijvoorbeeld omdat ze zelf tijdens schooltijd kun kind appen of bellen. Wij vonden dat maar liefst 73% van de deelnemers uit het voortgezet onderwijs aangeeft dat ouders hun kind bellen of appen tijdens schooltijd (figuur 10). In het mbo ziet een ruime meerderheid dit gebeuren. En als we deze vraag kruisen met de voorkeur voor een landelijk verbod, lijkt het er op dat leraren die aangeven voor een verbod te zijn, vaker aangeven dat ouders appen onder schooltijd (figuur 11).

Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11

Bonus

Stel, je zou in het onderwijs voor een aantal zaken een bonus krijgen, welke bonussen had jij dan al gekregen dit schooljaar? Een vraag die we stellen om enige herkenning (oh ja, dat gebeurt mij ook!) en een glimlach te bewerkstelligen. We willen niet zeggen dat je voor deze zaken ook daadwerkelijk een bonus zou moeten krijgen. Want, ja, het is ook nodig dat er een brandoefening plaatsvindt en hardop lachen is gewoon gratis!

Er zijn slechts een paar bonussen die minder vaak of vaker voorkomen in bepaalde sectoren. Zo komen ongewenste dieren in het lokaal minder of niet voor in het mbo of ho (of misschien is een wesp in die sectoren niet meer zo afleidend?) en komt geconfronteerd worden met snot, bloed, urine en poep vaker voor in het po. De geen-pauze-gehadbonus komt helaas overal erg vaak voor, maar de hardop-lachenbonus ook!

Figuur 12

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze week de tips van 3 februari tot en met 9 februari!

Blog Teacher Tapp NL
Laat dit stoppen: het gebruik van digitale middelen in de klas
10 werkvormen voor snel voorkennis activeren
Didactische routekaart als kompas voor formatief handelen
Expeditie Lerarenagenda
Culturele diversiteit: Zo benut je het in de klas
Een effectief schoolbeleid voor mobiele telefoons: Een gids
Lastige discussies ontwijken in de klas heeft een prijs

  • Bericht gepubliceerd op:10 februari 2023