In deze blog gaan we in op leiderschap en feedback over je functioneren. Ook geven we een beeld van wie onze deelnemers zijn.

1. Tevredenheid en connectie met realiteit

In EduCAUTION nodigen Meesters met Dromen Yasin Yaylali en Emin Kececi wekelijks experts uit in de studio van Pakhuis de Zwijger om in gesprek te gaan over de staat van het onderwijs. Wij mogen regelmatig aanschuiven om resultaten van Teacher Tapp die aansluiten bij het thema te presenteren. Op 20 januari 2021 was het thema Sleutels voor leiderschap tijdens Corona. In de studio werd met inspirerende schoolleiders gesproken over hoe je een school in deze tijd leidt en wat de taak van een schoolleider is. Wij hadden op dat moment net de resultaten binnen van twee vragen over schoolleiders en besturen. We kunnen deze figuren nu hier opgesplitst laten zien.

Rond de 50% van de leraren (muv speciaal onderwijs) is tevreden met het schoolbestuur. Iets meer dan een kwart is neutraal en rond de 20% is het helemaal oneens of oneens met de stelling ‘Ik ben tevreden met mijn schoolbestuur’. En een flink deel (ruim 60% in zowel po als vo) geeft aan dat ze heel vaak of af en toe het idee hebben gehad dat een of meer leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven in de klas was verloren. We zijn benieuwd waar dat uit blijkt en welke voorbeelden daar van gegeven kunnen worden.

2. Onderwijskundig leiderschap

Maar, of het uitmaakt, is misschien wel een belangrijkere vraag. We hebben daarom eens een aantal vragen met elkaar gecombineerd. We willen hierbij nogmaals zeggen dat wij nog een te kleine groep hebben om stevige conclusies uit te kunnen trekken. We zullen indien mogelijk onze resultaten dan ook regelmatig spiegelen aan andere gegevens.

In de kerstvakantie hebben we gevraagd wat, op momenten dat je erover dacht te stoppen, de belangrijkste overweging is geweest gedurende het afgelopen jaar. Het was fijn om te zien dat in de meeste sectoren de grootste groep deelnemers aangeeft het afgelopen jaar werkelijk nooit overwogen te hebben het onderwijs te verlaten. Voor het jaar dat achter ons ligt een fijne opsteker! Maar, het nummer 2 antwoord (en dus de nummer 1 overweging om te stoppen) is ontevredenheid over de kwaliteit van het leiderschap en management van de school.

Ook vroegen we of je voldoende feedback krijgt over hoe goed je presteert op het werk. De resultaten van deze twee vragen hebben we met elkaar gecombineerd. Wat we meteen zien, is dat binnen de groep leraren die aangeven minder vaak feedback te krijgen, een behoorlijk percentage ontevredenheid over kwaliteit leiderschap en management van de school aangeeft als overweging om te stoppen met het werk. Die verdeling is anders bij de leraren die aangeven vaker feedback te krijgen. En ook: binnen de groep leraren die aangeven vaak feedback te krijgen, is het percentage dat afgelopen jaar niet heeft overwogen te stoppen groter.

Gecombineerd met de resultaten dat een grote groep leraren af en toe of heel vaak meegemaakt heeft dat en of meer van hun leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven in de klas was verloren….

Zou feedback geven door vaker in de klas te zijn voor schoolleiders een mogelijk goed voornemen kunnen zijn?

Er zijn weinig leraren die hebben aangegeven altijd voldoende feedback te krijgen (N=9). De groep leraren die nooit voldoende feedback krijgt is ook klein (N=16). Als we kijken naar de groepen die regelmatig, af en toe of zelden voldoende feedback ontvangen, zien we dat in die laatste groep (zelden voldoende feedback) 40% aangeeft heel vaak het idee gehad te hebben dat een of meer van de leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven in de klas was verloren. Dit percentage is minder bij leraren die af en toe of regelmatig voldoende feedback krijgen. Omgekeerd zie je dat 17% van de leraren die regelmatig voldoende feedback krijgt heeft nooit het idee gehad dat een of meer van de leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven in de klas was verloren, tegen 6% bij de leraren die zelden voldoende feedback krijgt.

Hoewel schoolleiders natuurlijk niet de enige zijn die feedback op handelen kunnen geven, weten we uit onderzoek wel dat een goede schoolleider weet wat er in de klassen gebeurt, en onderwijskundige leiding geeft. Vernooy (2016) verwijst naar Hattie: “Hattie (2015) laat zien dat een goed functionerende professionele leergemeenschap een zeer hoge effectgrootte heeft. Onderwijskundig leiderschap scoort het hoogst van alle vormen van leiderschap die binnen scholen onderscheiden kunnen worden. Kenmerkend voor die effectieve schoolleiders is dat ze vooral samenwerking bij hun leraren promoten en een cultuur van voortdurend het onderwijs verbeteren op hun school voorstaan. In het bijzonder de kwaliteit van het schoolcurriculum en het lesgeven en leren in de klassen heeft hun aandacht. Bovendien zien onderwijskundige leiders het leren van de leerlingen als eerste prioriteit en zorgen ze ervoor dat hun leraren op dat gebied relevante professionalisering krijgen.”

Contact hebben met de realiteit van de klas en leraren feedback geven lijken noodzakelijk voor onderwijskundig leiderschap. Vernooy schrijft ook: “Nederlandse schoolleiders vertonen weinig onderwijskundig leiderschap, dat wil zeggen dat ze maar beperkt gericht zijn op het primaire proces”. Dit lijkt ook voorzichtig het beeld te zijn wat we uit onze resultaten halen.

3. Wie zijn de huidige gebruikers van Teacher Tapp NL?

Bijna 2300 personen hebben een account aangemaakt. Ruim 40 procent van de gebruikers is werkzaam in het vo, een derde in het po. Rond de 60 procent van deze gebruikers heeft in de afgelopen drie maanden op minstens 1 dag de vragen beantwoord. In een volgend blog gaan we dieper in op de leeftijd en geslacht van de huidige gebruikers.

Een groep gebruikers kiest ervoor de app niet meer te gebruiken. We ontvangen daarom graag feedback van gebruikers die andere verwachtingen van de app hebben, of suggesties voor verbetering hebben. Dit kan je doen door gebruik te maken van de feedback functie in de app zelf.

Aantal gebruikers dat per dag de vragen beantwoordt

Momenteel beantwoorden rond de 600 gebruikers per dag de vragen. We zijn trots op deze toename, want met een grotere respons worden de bevindingen waardevoller. Naast een grotere respons vinden we het ook waardevol als de resultaten leiden tot gesprekken tussen leraren over onderwijs en het beroep. We zien dit gebeuren op Twitter (@teachertappnl). Je kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Wist je trouwens dat je ook zelf de resultaten uit de app makkelijk kunt delen met anderen, via mail, Whatsapp of je eigen sociale media? Klik rechtsonder op een van de resultaten (de drie bolletjes), en kies vervolgens hoe je wil delen. Je kunt de resultaten op die manier natuurlijk ook opslaan om later nog eens te gebruiken.

Mocht je de app op een andere manier willen delen met anderen, dan zie je hieronder een flyer die je kunt gebruiken. En wil jij of je collega eens wat meer weten over de app, het doel, de vragen en wie erachter zitten? Op 18 februari organiseren we een kort webinar. Om 16.00 uur. Houd deze site in de gaten voor de gegevens.

4. Tips

Zoals gebruikelijk: alle tips van de afgelopen week op een rij. Dit zijn de tips van 18 tot en met 24 januari.

Betapartners – Afstandsonderwijs
Hoe kun je leerlingen intrinsiek motiveren?
Voor digitaal onderwijs betalen we met de intiemste gegevens van onze kinderen
Angst en stress bij leerkrachten. (Video)
Zo creƫert juf Femke een krachtige taalleeromgeving in een diverse klas. (Video)
Leren met de Leitnerbox
Teacher Tapp NL blog: Lessen in lockdown

  • Bericht gepubliceerd op:29 januari 2021