De zomervakantie is voor alle regio’s voorbij, vandaag heeft ook regio Zuid de eerste week erop zitten! Dat betekent dat wij weer praktische vragen kunnen stellen over wat er in de klas of op school gebeurt! Deze week deden we dat over de pauze.

Als leraar sta je altijd ‘aan’. Even 5 minuten uit het raam staren is er niet bij. Volgens de arbeidstijdenwet heeft iedereen die op een dag langer dan 5,5 uur werkt, recht op een half uur – of twee keer één kwartier – pauze. Deze pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd en mag niet aan het begin of einde van de dag vallen. In de klas lunchen, met de leerlingen erbij, geldt wettelijk niet als pauze omdat je een pauze op je eigen manier moet kunnen invullen, bijvoorbeeld door even te wandelen. Als je niet kunt gaan wandelen, omdat je bijvoorbeeld tijdens je eigen lunch toezicht moet houden op lunchende leerlingen, heb je dus geen pauze.

Wij vroegen: Heb je zelf tijdens schooltijd pauze? Hoewel de groep klein is, is te zien dat in het speciaal onderwijs ruim 60% geen, of vaker niet dan wel, pauze heeft tijdens schooltijd (zie figuur 1). In het primair onderwijs is dit 30% en in het vo 18%. In het mbo en ho heeft ook een flink deel geen pauze tijdens schooltijd, maar we vermoeden dat dit, in tegenstelling tot het po, niet komt omdat er tijdens de pauze op leerlingen gelet moet worden.

We zien dit patroon terug bij onze vraag over waar je je lunch hebt gegeten. Leraren die aangaven geen pauze te hebben tijdens schooltijd, aten hun lunch vooral in het klaslokaal (figuur 2).

Figuur 1
Figuur 2

Ok, leraren hebben niet altijd pauze, maar, alle leraren gaan toch zeker lekker naar huis na schooltijd? Onze deelnemers wisten het al, we hebben er nu ook een figuur bij: meer dan de helft van de tappers gaan na de laatste les gelijk door met hun werk, een andere groep neemt even pauze (met collega’s) om daarna verder te werken (figuur 3). Om het beeld volledig te maken: het zijn vooral de leraren die tijdens schooltijd geen pauze hebben die na schooltijd even pauze nemen (figuur 4).

Figuur 3
Figuur 4

In welke maand is het gedrag van leerlingen het meest uitdagend?

We hebben een vraag gesteld die onze Engelse collega’s ook aan hun deelnemers hebben gesteld: In welke maand denk je dat het gedrag van leerlingen/studenten/cursisten het meest uitdagend zal zijn?

De winnaar is….. december!

Maar liefst 46% van al onze deelnemers koos voor de feestmaand. In de UK was er een verschil te zien tussen primair en voortgezet onderwijs: een kwart van de deelnemers in het po koos voor september, tegenover 10% in het vo. In onze resultaten is dat verschil kleiner (19% om 15%) (figuur 5). Een derde van de deelnemers uit het vo koos in Engeland voor november, tegenover slechts 9% in het po. In onze resultaten zien we dat verschil ook, maar ook hier is het kleiner (14% om 5%). En waar in Engeland het verschil tussen po en vo in percentages bij de maand december niet heel groot was (46% versus 39%) is dat in Nederland 53% om 37%.

We wensen jullie nu alvast veel succes!

Figuur 5

Schoolbesturen

In een interview (Volkskrant, 27 augustus) doet Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) enkele stevige uitspraken.

Dat leraren zich vaak slechts uitvoerders voelen van wat bestuurders voor hen bedenken, leidt tot scheve gezichten.” “Luister naar leraren, dan weet je wat voor hen het beroep onaantrekkelijk maakt: de hoge werkdruk, het gebrek aan zeggenschap en de lage salarissen. Dat gaan we oplossen. De salarissen zijn omhoog gegaan, de werkdruk moet omlaag. Leerkrachten moeten niet standaard overwerken maar betaald krijgen voor de uren die ze maken.”

Een reactie van bestuurders bleef niet uit (zie bijvoorbeeld deze reactie). Wij vroegen onze deelnemers naar de tevredenheid over hun schoolbestuur, en naar tevredenheid over een belangrijk aspect van het werk waar het bestuur verantwoordelijk voor is.

Rond de 15-20 % is het (helemaal) oneens met de stelling ‘Ik ben, alles bij elkaar genomen, tevreden met mijn schoolbestuur’ en is dus niet tevreden met het schoolbestuur (figuur 6). In het primair onderwijs is 61% het (helemaal) eens met de stelling. In het voortgezet onderwijs is dit deel wat kleiner, maar is de balans niet heel negatief. Toch is een groep van 24% ontevreden leraren ook wel een omvang om bij stil te staan.

Figuur 7 laat zien dat leraren en schoolleiders die tevreden zijn over het bestuur ook vaker de stelling dat de faciliteiten op school hen in staat stellen productief te zijn met ‘(helemaal) eens’ beantwoorden. Leraren die minder tevreden zijn over het bestuur, zijn vaker ontevreden over de faciliteiten.

Voor Didactief schreven we, op basis van nog meer vragen over het schoolbestuur, ook een blog.

Figuur 6
Figuur 7

Goede voornemens én nieuws over de app

Figuur 8

Veel van onze deelnemers hebben goede voornemens dit schooljaar! Wij ook! Zo willen wij vaker sector specifieke vragen stellen en werk maken van vragen voor schoolleiders. Om dit te kunnen doen (en om de figuren zoals in deze blog te maken) stellen we je bij het downloaden van de app enkele demografische vragen. Elk schooljaar herhalen we deze vragen zodat wij mogelijke veranderingen kunnen aanpassen. Binnenkort is het ook mogelijk om gedurende het jaar wijzigingen te kunnen maken.

Om dit technisch mogelijk te maken, moest er iets worden aangepast. Dit heeft als gevolg dat we dit schooljaar pas rond 16 september alle demografische vragen herhalen. Nog even geduld! Kun je echt niet wachten, verzoek ons dan via de app om een aanpassing.

Na 16 september gaan we dan echt goed werk maken van ons goede voornemen om vaker specifieke vragen aan sectoren en doelgroep (bv schoolleiders) te stellen!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 2 september tot en met 8 september!

Blog Teacher Tapp: Spanning voor de eerste les?

Zelf betalen

Uitnodiging scenariostudie

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

10 tips om als leerkracht beter voor jezelf te zorgen

Landelijke conferentie Lesson StudyNL

Een veilige, op leren gerichte relatie tussen leraar en leerling creëren

Starten in het onderwijs: pauze heilig of niet?

Samen naar school?

Geef ze lesstof op papier

Jeugdjournaal: Iedere dag 20 minuten met de hele school lezen.

  • Bericht gepubliceerd op:9 september 2022