In deze blog gaan we in op hoe jullie online lesgeven. Staan de camera’s van leerlingen aan of uit? Zijn de lessen korter of langer? En kost het voorbereiden van de lessen meer tijd?

1. Lesgeven tijdens de lockdown

Scholen maken verschillende keuzes voor hun lessen tijdens de lockdown. Zo hoorden we over scholen die online ‘gewoon’ het rooster volgen, scholen die werken met verkorte lessen of scholen die alleen ‘s morgens lessen aanbieden.

In het primair onderwijs zien we dat leraren minder en kortere lessen geven. In het voortgezet onderwijs zien we dat leraren over het algemeen evenveel lessen geven, maar dat deze lessen wel korter zijn.

Dat de lessen korter zijn betekent niet dat er minder gewerkt wordt. Integendeel! Er worden meer uren gemaakt. Die uren gaan onder andere zitten in voorbereidingstijd. Kortere lessen kan betekenen dat veel werk moet worden klaarzetten zodat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

In bovenstaande figuur is te zien dat van de leraren die aangeven het helemaal eens te zijn met de stelling ‘Ik ben meer tijd kwijt aan het voorbereiden van een online les dan aan een fysieke les” (N= 151), 39% aangeeft veel meer uren te werken. Van de 80 leraren die aangeven het oneens te zijn met de stelling geeft slechts 9% meer tijd kwijt te zijn aan voorbereiding.

En waar geven leraren hun online lessen eigenlijk, en verschilt dat per sector?

Veel lessen worden vanuit school verzorgd. De keukentafel en de woonkamer worden ook regelmatig gebruikt. Een van de meeste creatieve plekken die ons ter ore kwam is ‘de camper die voor de deur geparkeerd staat’.

2. Camera’s aan

In een eerdere blog zagen we al dat leraren ten opzichte van de eerste lockdown andere keuzes zouden maken op het gebied van camera’s aan of uit tijdens de les. We vroegen wat het beleid is op je school met betrekking tot de camera’s van leerlingen.

De leraren bepalen dit vaak zelf . Dezelfde vraag is gesteld door Teacher Tapp in Engeland. En hoewel we nu even geen aantallen er bij hebben (we kunnen wel zeggen dat in Engeland per dag ongeveer 7000 leraren beantwoorden!), willen we dit figuur toch delen, omdat we een groot verschil tussen beide landen vonden. Het is nog even speculeren naar de reden voor deze verschillen.

Wat we wel weten is dat in Engeland een grote groep leraren in het po geen live online lessen geeft, en dat in het vo de leerlingen de camera’s veelal verplicht uit moeten hebben.

3. Frustrerende technologie

Veel leraren geven niet graag online lessen. Contact met leerlingen via een beeldscherm is niet waar je leraar voor bent geworden. En dan komt soms de pure frustratie rondom ict er ook bij. Wij vroegen wat tijdens de lockdown een grote frustratie op het gebied van ICT is en combineerden dit met een vraag over je zelfverzekerd voelen in het gebruik van educatieve technologie als leermiddel.

Geen goede internetverbinding hebben is voor de helft van de respondenten een frustratie. Van 91 leraren die het helemaal eens zijn met de stelling over zelfverzekerd voelen in het gebruik van educatieve technologie als leermiddel, geeft meer dan de helft aan dat collega’s die onvoldoende vaardig zijn ook een frustratie zijn. Dit percentage is minder en loopt af bij de leraren die zich minder zelfverzekerd voelen. De factor onvoldoende ondersteuning laat het tegenovergesteld beeld zien, bij leraren die minder zelfverzekerd zijn is het percentage dat dit als frustratie ziet groter dan bij zelfverzekerde leraren.

4. Tips

Zoals gebruikelijk: alle tips van de afgelopen week op een rij. Dit zijn de tips van 11 tot en met 17 januari.

Lessen uit de lockdown
Stappenplan bordwerk online
Maak werk van digitale geletterdheid
De predictieve kracht van schooladviezen voor het voortgezet onderwijs
Episch Onderwijs
Differentiatie in het onderwijs vergroot kansenongelijkheid
Activerende didactiek, samenwerkend leren en metacognitie


  • Bericht gepubliceerd op:22 januari 2021