In deze blog: likkers en knippers in de lessen, schooltaal en straattaal en liever een luidruchtige klas tot stilte manen dan een stille klas moeten verleiden tot interactie. We willen jullie ook nog even wijzen op een mooi project én op een winactie!

Likkers en knippers

Er zijn van die dingen die in je lokaal gebeuren waarvan je denkt: “WAT?” Of, van die dingen waar je misschien als leraar wel aangewend bent maar waarvan iemand die niet in het onderwijs denkt “WAT?”. We zetten een aantal van die dingen op een rij en vroegen: welk van deze heb je ooit tijdens een les meegemaakt?
75% van de deelnemers in het primair onderwijs heeft weleens een aan spullen en/of personen likkende leerling tijdens een les meegemaakt. Een leerling die eigen haar of haar van iemand anders knipt tijdens de les overkwam ook een meerderheid al eens. In het voortgezet onderwijs zijn minder deelnemers met deze acties geconfronteerd. Haar knippen kwam bij 37% weleens voor, en toch nog 32% heeft likkende leerlingen in de les gehad. Eten laten bezorgen of iets in de brand steken heeft een hoger percentage vo-leraren dan po-leraren meegemaakt.
In de sectoren speciaal, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs hebben we een beperkt aantal deelnemers, dus die laten we even buiten beschouwing.

Schooltaal en straattaal

Op sociale media zagen we de afgelopen tijd behoorlijk wat opmerkingen van leraren die zich verbaasden over woorden die onbekend waren bij leerlingen/studenten/cursisten. Dit bemoeilijkte het lesgeven, maar ook het door de leerling/student/cursist beantwoorden van bijvoorbeeld een toetsvraag. Dat laatste riep dan weer de vraag op wat een toets eigenlijk toetst….In een van onze leestips van de afgelopen tijd, werd een pleidooi gehouden voor het gebruik van rijke instructie taal. De berichten van leraren en de blog waren voor ons reden om te vragen of onze deelnemers zich dit schooljaar verbaasd hebben over het niveau van schooltaal van hun leerlingen/studenten/cursisten en hoe ze omgaan met schooltaal. In onderstaande figuur hebben we de resultaten van beide vragen met elkaar gekruist. Hierbij worden de antwoorden van alle deelnemers samengenomen.
Maar liefst 447 deelnemers geven aan negatief verbaasd te zijn over het niveau van schooltaal (dit schooljaar!) Een kwart van die groep vervangt schooltaal door makkelijkere taal. We kennen de richting van het verband uiteraard niet, maar deze manier om er mee om te gaan, is niet in lijn met wat er in onder andere in onze leestip betoogd werd. Veel deelnemers leren schooltaal wel actief aan. Net iets meer of minder dan de helft let erop zelf schooltaal te hanteren. Een kleinere groep wijst leerlingen/studenten/cursisten actief op het gebruiken van schooltaal.

Schooltaal is over het algemeen anders dan de taal die leerlingen/studenten/cursisten in het dagelijks leven (thuis) spreken. De kloof tussen leefwereld en school kan erg groot en, en dit kan van invloed zijn op de onderwijskansen en -prestaties. Maar, andersom kan er natuurlijk ook een kloof zijn tussen leerlingen/studenten/cursisten en leraren. Straattaal, inzichten uit de nieuwste series of rages, uitdrukkingen die gangbaar zijn in een bepaalde subcultuur… er zullen wellicht momenten zijn dat je als leraar eigenlijk niet zo goed weet waar je leerlingen/studenten/cursisten het over hebben. Wij vroegen wie weleens dingen googelt die leerlingen/studenten/cursisten zeggen. 61% van onze deelnemers uit het vo doet dit weleens! In het po is dit 44%. Als we de resultaten splitsen op leeftijd, zien we in de categorieën jonger dan 30 jaar, tot 40 jaar en tot 50 jaar een krappe meerderheid weleens googelt. In de categorieën tot 60 jaar en 60 jaar en ouder is dit precies andersom!

Stilte!

Omdat het afgelopen week en de week daarvoor steeds in verschillende delen herfstvakantie was hadden we net wat meer ‘makkelijke’ vragen zoals de vraag over googelen. We vroegen ook: Wat doe je liever? Een luidruchtige klas steeds moeten manen tot stilte of een stille klas steeds moeten krijgen/verleiden tot interactie. Deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs zijn behoorlijk eensgezind: 60% (62% in het voortgezet onderwijs) heeft liever een stille klas die steeds tot interactie verleid moet worden dan een luidruchtige klas die steeds tot stilte gemaand moet worden. We zijn eigenlijk wel benieuwd waarom dat is. Is tot stilte manen makkelijker, is een luidruchtige klas meer een energievreter? Heeft een luidruchtige klas meer impact op het leren van leerlingen? Misschien goed om eens op door te vragen.

Tot slot willen we jullie graag wijzen op onze nieuwste winactie en op ons project Ranking de Onderwijsparagraaf.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 20 tot en met 26 oktober!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
Icebergs, anitbodies and silos: What I wish I knew sooner about school culture
Vals beschuldigd van aanranding
Gossip Girl-accounts op TikTok: adviezen voor scholen
Toets gerust, maar wel curriculumbewust
Beoordelaarseffecten, waar moet je op letten?
Ontwikkelen van een verbetercultuur
Hoe werk je samen aan curriculumvernieuwing?

  • Bericht gepubliceerd op:27 oktober 2023