Deze week: mag een school jouw gemaakte lesmateriaal verkopen, wat doen leraren als ze hun vakantieadres blijken te delen met leerlingen of collega’s, lukt het leraren om het werk los te laten in de vakantie, en wordt er nog gelezen in de zomervakantie?

Verkopen van lesmateriaal

We lazen op Twitter het volgende: “Docenten die in hun vrije tijd lesboeken schrijven voor vakken die ze geven, moeten niet rekenen op inkomsten als ze geen duidelijke afspraken maken met hun werkgever. Het auteursrecht ligt anders automatisch bij de hogeschool.” Deze uitspraak op Twitter verwijst naar dit artikel. Toevallig hadden onze Teacher Tapp collega’s in Engeland recent gevraagd: Schools should be allowed to sell curriculum resources that their teachers have developed. Mooi moment om dezelfde vraag ook aan onze deelnemers te stellen!

In het vo, so en ho is minstens de helft van de deelnemers het (helemaal) oneens met deze stelling. In het po en mbo ligt dit iets lager, Deze stelling vragen naar wat leraren en schoolleiders vinden dat zou mogen, maar hoe is dit eigenlijk vastgelegd in de wet?

In het artikel staat: “Met de vinger bij artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 cao-hbo, die in wezen hetzelfde zeggen, betoogt de hogeschool dat het auteursrecht daarom bij Fontys ligt. De rechter gaat daarin mee: als een bepaald werk in dienst van een ander wordt vervaardigd zonder verdere afspraken, ligt het auteursrecht bij degene in wiens dienst het werk is vervaardigd – ook als dat werk in de eigen tijd en op eigen initiatief is uitgevoerd.

Via Twitter spraken wij Chris Sent (@Advocaat_Sent), die dit onderdeel van het recht goed kent. En zij zegt hierover: “Mits in loondienst en het het vakgebied van de arbeidsovereenkomst betreft, heeft de werkgever het auteursrecht in Nederland. Idee bij dit wetsartikel is dat de kennis voor publicatie in de baas z’n tijd is opgedaan. Je zult daar dus van te voren afspraken over moeten maken en je door je werkgever het auteursrecht (altijd schriftelijk) moeten laten overdragen.”

Niet alleen in het hoger onderwijs, maar ook in de andere onderwijs sectoren. Sterker nog, niet eens alleen in het onderwijs: het gaat om de aanwezigheid van een arbeidsverhouding. “Het gaat hier om zogeheten fictief makerschap van de werkgever dat ongeacht je beroep, vak of ambt niet bij de werknemer ligt” In geval van een ZZP’er ligt dit dus anders.

Het ontwerpen van materiaal hoort er toch ook wel gewoon een beetje bij? Maar, in het geval van het artikel is de werkgever er van op de hoogte dat de docent dit in eigen tijd doet én zijn er geen afspraken gemaakt. Hoe zit dat dan?

“Ik begrijp heel goed hoor dat je, als je dat in je eigen tijd doet, je vindt dat je daarvoor betaald moet worden. Ik zou docenten dan echt willen adviseren om hierover van te voren extra tijd of geld extracurriculair af te dwingen. Deze docente had dit toch niet in haar vrije tijd moeten gaan doen toen ze niet tot overeenstemming kwamen. Dat gaat natuurlijk totaal tegen je docentenhart in en het was juist daarom van @Fontys gewoon netjes geweest haar hierin financieel of anders tegemoet te komen.”

Zomervakantie en….leerlingen en collega’s tegenkomen

Wat doen Tappers als ze leerlingen of collega’s tegenkomen op vakantie? Of, net iets sterker: als blijkt dat leerlingen of collega’s vakantie vieren op hetzelfde adres? Over het algemeen is de reactie: gedag zeggen en een praatje maken. Opvallend is wel dat het betreft het tegenkomen van collega’s het voor ongeveer 30% van de deelnemers afhangt welke collega het betreft 🙂 (Maar misschien moeten we die optie ook toevoegen aan de leerlingen/studenten/cursisten-vraag!) Overigens zagen we op Twitter ook leraren die met (directe) collega’s op vakantie gaan!

Zomervakantie en….loslaten

Als je leerlingen en/of collega’s tegenkomt op vakantie lukt het je misschien ook niet helemaal om het werk los te laten? We hebben (nog) niet gevraagd of er ook daadwerkelijk leerlingen en collega’s op het vakantieadres waren, en hoe lang het duurde voordat Tappers echt los waren van het werk. We noteren dat voor binnenkort 🙂 We hebben wel iets anders.

Veel van onze deelnemers hebben minimaal een paar dagen nodig voor ze echt los zijn van hun werk. En: hoe sneller ze los kunnen komen, hoe kleiner de kans dat ze in de vakantie hebben nagedacht over het werk. Leraren die de hele vakantie niet (echt) los kunnen komen, hebben een grote kans dat ze in de vakantie nadenken over wat ze (anders) willen doen in de lessen of hoe ze zich persoonlijk gaan ontwikkelen. Wat we ook zien: leraren die er langer over doen om los te komen, denken ook vaker ‘hier zit een les in’ tijdens hun vakantie 🙂

Zomervakantie en….lezen

Voor velen is de zomervakantie een geschikte tijd om te lezen. Dit geldt ook voor veel van onze deelnemers! Sowieso vindt een meerderheid van hen dat je als leraar zelf regelmatig boeken hoort te lezen. Wel valt op dat bij de jongere deelnemers vaker neutraal of (helemaal) mee oneens is geantwoord. Ook namen veel deelnemers zich voor om tijdens de vakantie te gaan lezen (de meerderheid tot 8 boeken). De meeste deelnemers hebben ongeveer gelezen wat ze van plan waren.

We hadden het eerder al over loskomen van je werk. Dat lukt niet iedereen. Met betrekking tot lezen is dat in elk geval veel van onze deelnemers wel gelukt! Want, de meerderheid geeft aan dat niets of slechts een klein deel van wat er gelezen is, gerelateerd was aan onderwijs! We kregen er ook een tweet over.

Nou, nee, je staat daar niet alleen in! En dat is gelijk een van de dingen die we willen bereiken: leraren inzicht geven in hoe en of zij (of hun scholen) verschillen van (die van) anderen en het gevoel geven dat je niet alleen bent! (Of, als je wel alleen bent, inzicht geven in dat het kennelijk ook anders kan 😉 ) En: met meer deelnemers lukt dat beter! Dus, nodig je collega’s en/of schoolleider (nog) eens uit! Deel onze flyer in de lerarenkamer, publiceer eens een resultaat in de nieuwsbrief of laat de app eens zien tijdens de koffiepauze!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 18 tot en met 25 augustus!

Blog Teacher Tapp NL
Gevoelige kwesties en complottheorieën: hoe reageer je daarop in de klas?
ResearchED Nederland Podcast Marco de Leeuw over leesonderwijs
Podcast Boekpresentatie Didactief: Ken je leerling
Waarom rustig aan beginnen aan een nieuw schooljaar, als het ook druk kan?!
Aan de slag met groepsvorming
Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers
7 veelgehoorde neuromythes die veel docenten geloven
Antwoorden breinquiz
Mag ik video’s van YouTube en uitzending gemist laten zien in de klas?
LLEARN podcast: De start van het schooljaar

  • Bericht gepubliceerd op:26 augustus 2022