Het is aftellen naar de kerstvakantie! Dat betekent ook dat onze traditie er weer bijna aankomt: verkiezingen! 2 zelfs: eentje voor onderwijswoord van het jaar, en eentje voor onderwijswoord dat je nooit meer wilt horen. Je kunt vanaf nu woorden voor deze verkiezingen indienen. Wij laten je dan in de kerstvakantie stemmen op de meest ingediende woorden om zo het onderwijswoord van het jaar en het onderwijswoord dat we nooit meer willen horen te verkiezen! Volg de links om je nominatie in te dienen (dat mag meerdere keren)!

In deze blog: moeilijke omstandigheden bij leerlingen/studenten/cursisten, het binnenklimaat in klaslokalen, wat doen Tappers als er plotseling een gat in de werkdag ontstaat en dacht de Sint dit jaar wel of niet aan het onderwijspersoneel?

Moeilijke omstandigheden

Afgelopen week kwam op verschillende manieren in het nieuws dat er onder leerlingen en jongeren sprake is van zaken als stress, depressie en angst. In dit artikel bijvoorbeeld. In de resultaten van Health at a Glance: Europe 2022, is te lezen: In the Netherlands the share of young people (12-18) considered “mentally unhealthy” (as measured using the Mental Health Inventory-5) increased by 50% during the pandemic, from 8.3% in 2019 to 12.6% in 2021.

Wij vroegen onze deelnemers of ze in de afgelopen 6 maanden getuige zijn geweest van, of geïnformeerd zijn over dergelijke omstandigheden bij een of meer van hun leerlingen/studenten/cursisten (figuur 1). In het primair onderwijs geeft 54% van de deelnemers aan getuige te zijn geweest of geïnformeerd te zijn over uitdagende familieomstandigheden bij een of meer leerlingen. Ook pesten/gepest worden wordt veel gesignaleerd, 50% van de leraren in het po heeft hier de afgelopen 6 maanden iets van gezien of heeft gehoord dat het speelt. Geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder stress, depressie en angst werd aangevinkt door 39% van de leraren in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs is dat maar liefst 85%. 85% van de deelnemers uit het vo is dus getuige geweest van of geïnformeerd over geestelijke gezondheidsproblemen bij een of meer leerlingen. 72% van de leraren is getuige geweest van of geïnformeerd over angst voor academisch falen/slechte schoolprestaties bij een of meer leerlingen. Frequente afwezigheid/spijbelen en uitdagende familieomstandigheden van leerlingen komen ook bij veel leraren voor. Getuige zijn van of geïnformeerd worden over zelfbeschadiging, eetstoornissen, alcohol-/drugsverslaving/gebruik komen minder voor, maar toch wel bij (meer dan) een kwart van de deelnemers uit het vo.

Figuur 1

Binnenklimaat

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) debatteerde op donderdag 1 december over onderwijshuisvesting. Een manier om de onderwijshuisvesting bestendig te maken voor de toekomst is bijvoorbeeld de luchtreiniging op scholen verbeteren. De verbetering van ventilatie en luchtreiniging op scholen mag niet lang op zich laten wachten, vindt het kabinet. Om scholen op korte termijn winterklaar te maken zijn er extra acties nodig, zo moeten coronabesmettingen worden voorkomen of teruggedrongen. Op de lange termijn is er groot onderhoud nodig om een langdurige verbetering van het binnenklimaat te realiseren. Op de agenda stond ook het plaatsen van CO2-meters, dat is volgens het ministerie van OCW een vereiste. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat in zo’n 60 procent van de scholen in Nederland CO2-meters in klaslokalen zijn geplaatst.

Er is flink geïnvesteerd in CO2-meters in klaslokalen. In bijna een jaar tijd is het percentage leraren dat bij ons Ja, in elk lokaal is er standaard een aanwezig aanvinkt ongeveer verdubbeld (figuur 2 en 3). Maar, met alleen een CO2 meter ben je er natuurlijk niet. We horen veel verhalen over meters die rood worden, bijvoorbeeld omdat het raam niet open kan/mag, die dan gewoon uitgezet worden, of waarbij het open zetten van een deur de enige optie is. Ook ontbreken er volgens leraren vaak (geschikte) regels/procedures over wat te doen bij een rode meter.

Goede ventilatie blijkt minder vaak aanwezig te zijn dan een CO2 meter (figuur 4). Ook goede temperatuurregeling ontbreekt vaak, evenals airconditioning.

Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Een gat in de werkdag vul je met……

het inlopen van achterstalling werk, het ontwerpen van onderwijs, of het bijpraten met collega’s (figuur 5).

Figuur 5

Sinterklaas

Laten we positief eindigen deze week. Een meerderheid van onze deelnemers ontving dit jaar een Sinterklaas-attentie van de school.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 2 tot en met 8 december!

Blog Teacher Tapp NL
The Middle Step: Creating Feedback Sound
Scholieren ervaren steeds meer druk: van hun ouders, van de school, van de maatschappij
LLEARN podcast #35
De kracht van vergeten
XR in de BWI
Elke leraar zijn vak, ook in het basisonderwijs
Podcast Bij de les
Opleiden voor de toekomst: hoe doe je dat?
Doornroosje

  • Bericht gepubliceerd op:9 december 2022