De afgelopen week hebben we vragen gesteld die op elkaar voortbouwen en bij het schrijven van deze blog zijn nog niet alle vragen gesteld of zijn de resultaten nog niet bekend. Dat maakt de keuze voor een blogonderwerp wat beperkter. Gelukkig zijn we wel actueel! Want: de gesprekken rondom het landelijke mobieltjes verbod gaan nu toch echt gevoerd worden. Zo is er op 12 april een rondetafelgesprek over mobieltjes in de klas met de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We stelden deze week wat vragen en zullen er wellicht nog een paar stellen (zeker als jullie daarvoor suggesties hebben!

Daarnaast gaan we in op het beleid dat onze deelnemers het liefst aangepast willen zien op school, geven we inzicht in hoe leraren aandacht van de leerlingen/studenten/cursisten krijgen als ze de les willen beginnen en laten we zien wat deelnemers vinden van het vakinhoudelijke niveau van de eindexamens.

Mobieltjes in de klas

Voor de derde keer vroegen we wat onze deelnemers vinden van een landelijk verbod op mobiele telefoons op school. Van links naar rechts februari 2023 (de tweede keer dat we het vroegen) en van boven naar beneden 29 maart 2023 (de derde keer). De grootste groep deelnemers was in februari voor een verbod (539 deelnemers), waarvan de meeste deelnemers alleen voor leerlingen/studenten/cursisten (412 deelnemers). Van de 208 leraren die in februari tegen een verbod waren is 61% eind maart nog steeds tegen, en 20 procent is van tegen naar voor gegaan. 30% van de deelnemers die er in februari nog niet uit waren, is nu voor een verbod. En, hoewel de groep wat kleiner is, ging 46% van de leraren die eerst neutraal waren naar een voor. De beweging een andere kant op (van voor naar tegen of neutraal bijvoorbeeld) is kleiner. Ook van neutraal of er (nog) niet uit zijn naar tegen komt minder voor (11% en 12%)

Mobiele telefoons worden wel gebruikt in de klas. We vroegen wat onze deelnemers hun leerlingen/studenten/cursisten deze week had laten doen met hun mobieltje in de klas. In het po worden mobieltjes nauwelijks ingezet. In het voortgezet onderwijs is dit anders, maar geen enkele activiteit krijgt een meerderheid. Met 28% scoort naar muziek luisteren met oortjes het hoogst, gevolgd door inloggen op de elo (25%). Een herhalingsapp of quiz-app gebruiken werd door 20% van de deelnemers gedaan. De groepen in de andere sectoren zijn wat kleiner en laten we even buiten beschouwing.

72% van de leraren in het vo geeft aan dat een verbod een positief effect zal hebben op het leren van leerlingen/studenten/cursisten en voor 49% zal het een positief effect hebben op het werkplezier. Handhaving in de pauze is volgens 48% (zeer) moeilijk. 6% geeft aan dat er bij een verbod een aantal voor hen belangrijke zaken niet meer kan worden gedaan.

Stel, dat landelijke verbod komt er niet, dan heeft 49% van de deelnemers in het vo handhaving van beleid met betrekking tot mobieltjes nodig van school, om (beter) om te kunnen gaan met mobieltjes in de klas. Ook heldere communicatie en het aanspreken van collega’s die zich niet aan het beleid houden is volgens een flink deel van de deelnemers nodig. Dat handhaving van het beleid beter kan, concludeerden we al eerder, en zien we hier opnieuw.

Wanneer we vraag over het verbod kruisen met de vraag over wat er gebeurt als mobieltjes verboden worden, zien met name verschil bij de optie ‘zal dat een positief effect hebben op het leren van leerlingen/studenten/cursisten’ en ‘zal dat een positief effect hebben op mijn werkplezier’ en ‘kan ik een aantal voor mij belangrijke zaken niet meer doen in mijn lessen’. 16% van de tegenstanders voor een verbod kiest voor die laatste optie, een stuk meer dan de voorstanders. De voorstanders van een verbod kiezen flink vaker voor een positief effect op werkplezier en leren van leerlingen/studenten/cursisten. We zien ook een licht verschil bij de optie ‘verandert dat niets aan mijn praktijk’. Bij 46% van de tegenstanders zal er niks veranderen, tegenover 57% en 36% bij de voorstanders.

Opvallend bij de kruising met de vraag wat een school moet doen als er geen verbod komt is dat 51% van de tegenstanders van een verbod zegt dat school niets hoeft te doen en ze zich wel redden. Bij deelnemers die neutraal zijn is dit zelfs 60%. Bij de voorstanders ligt dit percentage flink lager. Voorstanders van het verbod vragen vaker om heldere communicatie, helder beleid en om handhaving van en aanspreken op het beleid.

Gewenste beleidsaanpassingen

De wens om beleid rondom mobieltjes zien we ook terug in onze vraag over welk beleid of dagelijkse praktijk onze deelnemers graag aangepast willen zien. 69% van de deelnemers in het vo kiest voor gedragsbeleid (mobiele telefoons, nablijven, regels in de klas, etc.). De rest van de opties krijgt nergens een meerderheid.

Aandacht krijgen

Vragen over ‘hoe doe jij dit in de klas’ vinden we zelf erg leuk. Deze keer vroegen we: wat doe jij om aandacht van de leerlingen/studenten/cursisten te krijgen als je de les wilt beginnen? Gewoon zeggen ‘we gaan beginnen’ of ‘ik wil beginnen’ komt het meest voor. Alleen in het primair onderwijs is het niet het meest gegeven antwoord. Een afgesproken gebaar of routine staat daar op nummer 1.

Vakinhoudelijke niveau van eindexamens

Op verzoek vroegen we onze deelnemers in het vo naar hun indruk van het vakinhoudelijke niveau van het centrale eindexamen in de afgelopen 20 jaar. Een behoorlijk deel (30% ongeveer, en bij Nederlands iets hoger) geeft aan onvoldoende zicht te hebben op een stijging of daling van het vakinhoudelijke niveau. Ongeveer een even groot deel geeft aan dat het niveau (sterk) gedaald is. Bij de bètavakken is dit zelfs 55%. Een onderzoek van McKinsey & Company waarin PISA scores vergeleken werden met CE scores voor natuurkunde en wiskunde B bevestigt dit beeld. Zij concluderen: Het niveau van VWO Wis- & Natuurkunde is de laatste 30 jaar gedaald, zowel qua niveau van de Nederlandse leerlingen die het VWO verlaten als qua niveau waarop zij geëxamineerd zijn.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze week de tips van 24 tot en met 30 maart!

Blog Teacher Tapp NL
Wantrouwen
Scaffolding: praktische inzichten en voorbeelden
QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting
No more marking or no more marks?
Professionele cultuur helpt het welbevinden van de leraar
Toetsen getoetst
Deconnecteren: hoe je de knop afzet, zonder de stekker uit te trekken
Stress is oké (maar niet voor lang)
Intervisie en gerichte begeleiding
Blind voor de klas

  • Bericht gepubliceerd op:30 maart 2023