Deze week in ons blog: waar kijken leraren na, hoe zit het met ventilatie in de lokalen, welk vak geven leraren in het basisonderwijs het liefst en van wie waarderen leraren complimenten het meest?

Nakijken: in het lokaal of aan de keukentafel

Nakijken van toetsen en werk van leerlingen, een belangrijke, tijdrovende en over het algemeen niet de meest favoriete taak van leraren. Wij vroegen: waar kijk je meestal na en onder welke omstandigheden kijk jij het liefst na? Leraren in het po kijken vooral na in het lokaal (99% koos oa het lokaal!) en soms aan de keukentafel. Leraren in het vo zijn redelijk verdeeld over de keukentafel en het lokaal. In het mbo wordt nagekeken in de teamkamer of in de eigen werkkamer thuis, in het so scoort het lokaal ook erg hoog. Splitsen we op leeftijd dan zien we dat het lokaal goed scoort bij leraren van alle leeftijden, maar wel wat aan voorkeur verliest naarmate leraren ouder worden. De werkkamer thuis wordt meer verkozen door oudere leraren en jongere leraren kijken meer in de personeelskamer en op de bank na. De keukentafel is een plek die door alle leeftijden vaak gebruikt wordt.

Leraren hebben een voorkeur voor nakijken in stilte of met een muziekje. Als we splitsen op leeftijd zien we dat jongeren leraren vaker voor nakijken met muziek en dat oudere leraren vaker voor nakijken in stilte kiezen.

Hoe lang duurt dat nakijken nou eigenlijk? Lastig om goed te bepalen, gezien de verschillen tussen vakken, en soorten toetsen/werk van een leerling. Het nakijken van een eindexamen of profielwerkstuk kost veel tijd. We vroegen al eens eerder hoe lang leraren deden over nakijken van de langste toets, zonder daarbij pta en eindexamens mee te nemen.

Deze keer vroegen we wat het langste dat je bezig bent geweest met nakijken van een werk van een leerling OOIT was. In het po zit de grootste groep op 10 tot 30 minuten, In het vmbo, mbo 1/2 en havo/vwo op 30 tot 45 minuten (maar close call met 10 tot 30) net als in het mbo 3/4. In de bovenbouw van het havo/vwo is het flink verdeeld, maar de grootste groep (22%) geeft een uur tot anderhalf uur aan. Let op, dit is dus van één leerling!

Image

Tot slot een overzicht van hoe leraren over het algemeen nakijken. In het vo kijken veel leraren per vraag na, en niet per leerling, maken leraren gebruik van een nakijkmodel en overleggen ze met een collega over twijfelgevallen. Dat laatste doet een flink deel van de leraren in het mbo ook. In het basisonderwijs zien we nergens een grote meerderheid (50% of meer), het hoogst scoort het gebruik van een nakijkmodel met 39%. 9% van de leraren in het basisonderwijs geeft aan geen van de genoemde opties te gebruiken.

Ventileren

Er zijn nieuwe maatregelen van kracht vanwege de oplopende besmettingen. Het onderwijs krijgt vooralsnog geen extra maatregelen (muv het mbo waar mondkapjes in de gangen weer terug zijn). Wel wordt gezegd: houd je aan de basisregels en ventileer voldoende. Wij hebben vlak na de zomer én na de herfstvakantie gevraagd of de ventilatie in lokalen intussen op orde is. Zoals bekend is dat helaas in lang niet alle lokalen het geval! Het po lijkt er het slechts vanaf te komen, waar 47% van de leraren aangeeft dat het niet in orde is, in het vo is dit 41%.

Favoriete vakken in het basisonderwijs

Leraren in het po geven les in alle vakken. Maar, stel, dat je school vakken onder collega’s gaat verdelen en elk van jullie (bijna) alle lessen van een vak in alle groepen zou geven, welk vak zou je dan zelf willen geven, én, welk vak zou je het liefst over willen laten aan iemand anders? Wereldoriëntatie en rekenen blijken vakken te zijn die leraren graag zelf blijven geven, in zowel onder-, midden- als bovenbouw. Rekenen wint aan populariteit naarmate de leerlingen ouder zijn, bij technisch lezen is dat andersom. Drama/muziek en gymnastiek zouden leraren het liefst over laten aan iemand anders.

In het po werken meer vrouwen dan mannen, en in ons panel hebben we ook meer vrouwen dan mannen. De verdeling is scheef, maar we vonden het bij deze vraag toch eens interessant om te vergelijken tussen mannen en vrouwen. We zien dat mannen vooral wereldoriëntatie zouden willen blijven geven, en vrouwen rekenen. Vrouwen geven gymnastiek en drama/muziek het liefste op, en mannen drama/muziek en tekenen/handvaardigheid.

Goed gedaan!

In een van onze tips stond: “Beroepstrots van leraren en de kwaliteit van het onderwijs gaan hand in hand: ben jij trots op je leerlingen, dan verbeteren hun resultaten. Verbeteren hun resultaten, dan maakt jou dat als leraar weer trotser. Het ontvangen van waardering is essentieel om beroepstrots in stand te houden en te stimuleren.” Wij vroegen daarom: van wie waardeer je een compliment over je werk het meest en van wie heb je in het afgelopen jaar wel eens een compliment over je werk gekregen? De meeste leraren waarderen een compliment van leerlingen het meest, gevolgd door een collega op school en de schoolleiding. En, veel leraren hébben ook complimenten gekregen van leerlingen en collega’s op school. Grappig om te zien dat leraren die aangeven bijvoorbeeld een compliment van de schoolleiding het meest te waarderen (dat zijn er 83), ook in hoge mate een compliment van de schoolleiding hebben gekregen. Het percentage van deze leraren dat een compliment kreeg van de schoolleiding (82%) is hoger dan het percentage bij leraren die bv een compliment van een ouder (67%) of een collega op school het meest waarderen (66%). Dit patroon zien we ook bij leraren die een compliment van het bestuur het meest waarderen (dat zijn er 13, en daarvan heeft 62% ook een compliment van het bestuur gehad), van hun teamleider, van een ouder en van een oud-leerlingen. Deze leraren zijn dus wat ‘afwijkend’ in hun keuze van wie zij een compliment het meest waarderen, maar hebben dit jaar dus wel een compliment van deze persoon gekregen. Dit heeft dus waarschijnlijk indruk gemaakt!

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 11 tot en met 17 november.

Podcast: De taalcompetente leraar
Het bos door de bomen laten zien. Leerstof aanbrengen met advance organizers
Kun je zeggen dat kansenongelijkheid in het onderwijs een keuze is?
Differentiëren: doe het 7 keer beter
7 frisse ideeën om je collega’s informeel feedback te geven
2Doc:De witte vlucht

  • Bericht gepubliceerd op:18 november 2021