Aan de vooravond van (vastgestelde week van) de meivakantie een blog met de resultaten van onze vragen over onderhoud en reparatie, stimulerende werkomgevingen, oudercontact en controversiële onderwerpen. En: een kijkje in de mailbox van Tappers!

In het primair onderwijs vindt 15% van de deelnemers dat de staat van het schoolplein, de klaslokalen, het sanitair, de personeelsruimtes, de zalen/gymzalen en de gangen over het algemeen prima is. In het voortgezet onderwijs is dat 21%. Het schoolplein, de klaslokalen en de leerlingtoiletten krijgen de meeste stemmen in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn volgens 31% van de deelnemers de klaslokalen het meest toe aan onderhoud.

In zowel de recente Staat van het Onderwijs als in artikelen over het lerarentekort of andere publicaties over het beroep gaat het vaak over doorleren, professionalisering en het bijhouden van het vak. Enige tijd gelden alweer vroegen wij naar het iedere vijf jaar herregistreren van leraren om hun bevoegdheid te behouden. We vroegen middels een open vraag ook waarom Tappers voor of tegen waren (we schreven er hier over) In veel toelichtingen stonden uitspraken over het professionaliseringsbeleid en de beoordelingscyclus van de school. We hebben enkele uitspraken omgezet in vragen die we komende tijd langs zullen laten komen. Afgelopen week was dat: “Op mijn school worden leraren geprikkeld om hun kennis up-to-date te houden.” In alle sectoren antwoordt een meerderheid van de deelnemers ‘Ja’. Rond de 30% geeft aan dat het niet (genoeg) gefaciliteerd wordt. In het voortgezet onderwijs antwoordt 34% ‘Nee’, en dat is hoger dan in de andere sectoren.

We werken achter de schermen hard aan het steeds beter toe spitsen van de vragen op de verschillende sectoren. Deze week kregen onze deelnemers in het primair onderwijs vragen over oudercontact, en de deelnemers in de andere sectoren kregen op dezelfde dag vragen over controversiële onderwerpen in de lessen.

De tijd die Tappers per week kwijt zijn aan oudercontact verschilt. De grootste groep (22%) geeft aan 30-45 minuten tijd kwijt te zijn, voor 20% is 20-30 minuten en voor 19% 45 -60 minuten. 4% geeft aan dat oudercontact gemiddeld 2 uur of meer per week kost.
39% geeft aan af en toe op te zien tegen contact met ouders/verzorgers, 47% zelden. 1% geeft aan altijd op te zien tegen oudercontact.
Kijken we naar wat Tappers dit schooljaar al meemaakten op het gebied van contact met ouders, dan zien we 4 opties die een meerderheid dit schooljaar al heeft meegemaakt. Twee positieve en twee wat minder positief. 83% kreeg dit schooljaar al een compliment van ouders/verzorgers en 61% kreeg spontaan hulp aangeboden. 63% maakte mee dat een ouder/verzorger afging op alleen de versie van diens kind bij een situatie/incident/conflict en 55% kreeg te maken met een eis om een specifieke behandeling voor een leerling.

Er is veel te doen rondom burgerschapsonderwijs, polarisatie en het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen. Soms wordt een incident in de maatschappij gebruikt om te benadrukken dat het onderwijs hier ‘iets mee moet’. Actueel voorbeeld is bijvoorbeeld antisemitisme. Wij vroegen onze deelnemers die niet in het primair onderwijs werken naar (ongeplande) controversiële onderwerpen tijdens de lessen. Bij de meerderheid van de Tappers in zowel voortgezet, middebaar beroeps- en hoger onderwijs komt minimaal maandelijks een controversieel onderwerp tijdens de lessen aan bod.
Veel Tappers zien deze onderwerpen als een (belangrijk) onderdeel van het beroep als leraar of als onderdeel van het vak.

Splitsen we dat resultaat op vak, dan zien we vooral een verschil tussen wiskunde en de andere beta vakken enerzijds en de andere vakken anderzijds. Bij de betavakken komen dergelijke onderwerp minder regelmatig voor en volgens een aantal deelnemers helemaal niet. Kijken we naar de vraag over hoe ze dergelijk onderwerpen zien, dan zien we dat 11% van de deelnemers die wiskunde geven, controversiële onderwerpen als een verstoring van de les zien. Een ander verschil zien we bij de mens, cultuur en maatschappij-vakken, daar vindt een grotere groep het een onderdeel van het vak, ten opzichte van de andere vakken. Logisch, met vakken als geschiedenis en maatschappijleer als onderdeel van die groep.

Op verzoek brengen we de komende weken in kaart wat leraren zoals ontvangen aan aanbiedingen in hun mailbox. Hierover hebben we al vragen gesteld, en er volgen er nog meer. In een volgende blog zullen we de resultaten delen. Een tipje van de sluier lichten we nu al op. We vroegen in een open vraag naar opvallende/leuke/veelvoorkomende (soorten) e-mails die niet in onze antwoordopties stonden of grappige voorbeelden van wat we wel als optie hadden. We delen er nu een paar die voor een glimlach (of frons..) op ons gezicht zorgden!

“Bericht van een schrijver die op bezoekt komt omdat een leerling dat bezoek heeft gewonnen.”
“Het verzoek van een eindexamen leerling tot toegang tot het antwoordenboek… Wat heeft die het afgelopen jaar dan gedaan met haar opdrachten?”
“Klachten van collega’s over andere collega’s…”
“Manager die berichten van het intranet nog een keer per e-mail doorstuurt om onder de aandacht te brengen…”
“Ik kreeg, in reactie op een reminder voor een opdracht, een selfie van twee leerlingen die er op dat moment mee bezig waren :)”
“E-mails van kinderen die willen laten zien dat ze thuis verder gaan met het thema. Geweldig!”
“Vraag van leerling of ik naar het eindexamengala kom. Want ze mist mij zo erg als mentor. Ik was 3 jaar geleden haar mentor.”
“Een herinnering een vragenlijst in te vullen waarvan ik al 23 eerdere herinneringen weggooide. De sport is nu wie het langst volhoudt 😂”
“Mail van leerling om me te feliciteren met mijn verjaardag, terwijl ik deze leerling maar 2x heb lesgegeven.”
“Mail van een leerling dat hij niet op de examentraining kon komen, omdat hij de hond moest uitlaten en huishoudelijke karweitjes moest doen”
“Open sollicitatie op mijn eigen functie 😅”
“Ik geniet altijd enorm van allen beantwoorden mailtjes die eigenlijk niet voor allen bedoeld waren”
“Vraag over het werk bij ons op school door een mogelijk aanstaande nieuwe collega.”
“Kaartjes gekregen van de Graafschap om met vier nieuwkomers een wedstrijd te bezoeken volgende week vrijdag. Hoe leuk en bijzonder. Graafschap verbindt.”
“Een herhaling van een vragenlijst die ik niet invul omdat die slecht is. Deze herhaling komt wekelijks.”
“Een leuke mail van een collega die me bedankte voor mijn betrokkenheid en fijne samenwerking.”
“En bij ons op school de eeuwige “kan iemand die luidruchtige leerlingen op het plein even wegsturen?” gericht aan al het personeel.”
“Uitnodiging van mijn directeur met een uitnodiging voor een studiereis naar Canada!!”
“Een leerling had een boete gekregen voor het niet inleveren van een biebboek. Per abuis mailde hij naar de mailinglijst voor álle medewerkers van álle locaties dat het niet klopte en hij het wél had ingeleverd. Er volgden wat hilarische reacties van collega’s in de ‘allen beantwoorden’.”
“Heel leuk: een heuse open sollicitatie van een serieuze kandidaat. Sinds jaren! We hebben ook al heel lang een tekort aan leraren dus meer dan welkom!”
“Als adviseur: wil je even meekijken of dit zo goed is/bij de kaders past/wettelijk klopt. (Vragen die ik met liefde beantwoord trouwens. Hoeven de docenten zich hierover geen zorgen te maken en kunnen ze zich bezighouden met echt belangrijke zaken)”
“De “als je even langs was gelopen was een mail niet nodig geweest” mail”
“Bedankje en een bericht dat ik uit mijn mail moet blijven tijdens mijn verlof :)”
“De leerlingen lopen stage en één leerling stuurde haar werktijden door zodat ik uit kon kiezen wanneer ik bij haar kon komen lunchen. Ze loopt namelijk stage in de grand café.”
“Trailers van leerlingen voor een ckv opdracht. En podcasts voor een ckv opdracht.”
“Mails van oud-leerlingen met updates over hun leven.”
“Lieve woorden van een collega waarom ze blij met me is!”
“Mail van mezelf, Ik stuur mezelf in het weekend graag mooie podcasts of lessen, interessante artikelen of nieuwe boeken. Ook om te delen met collega’s.”

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 20 tot en met 26 april !

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Focus in de klas: zo hou je leerlingen ook vrijdag bij de les
Waarom leerlingen weinig doen met onze studietips, en wat we daaraan kunnen doen.
Twee hoofdstukken uit Kunst en Kunde van het Lesgeven
Flowtheorie in het Onderwijs: Het Optimaliseren van Leerlingmotivatie en Concentratie.
De-implementatie: onderwijs verbeteren door ineffectieve praktijken af te bouwen.
4 Boeken voor in de meivakantie

  • Bericht gepubliceerd op:27 april 2024