Een deel van jullie heeft herfstvakantie, een ander deel werkt deze week nog. Voor ons twee weken waarin we naar wat algemenere zaken vragen en minder naar ‘wat deed je vandaag in de les’. In deze blog enkele inzichten over oudercontact, emoties op het werk en steun van collega’s.

In de avonden nog op school?

Drie weken achter elkaar vroegen we hoeveel avonden jullie die week ‘s avonds op school moesten zijn (Figuur 1). De meerderheid hoefde deze drie weken geen enkele avond op school te zijn. Tussen de 15 en de 28 % één avond en een zeer klein percentage twee of meer avonden. We hadden zelf gedacht dat dit meer zou zijn vanwege de ouderavonden die in deze periode gehouden worden, maar in het po voert een meerderheid de gesprekken voor 18.00 uur (Figuur 2). In het vo gebeurt dit wel wat vaker in de avonden. Wellicht hebben we de ouderavondperiode net een beetje gemist of wordt er toch minder in de avonden gewerkt als dat het beeld bij velen is. Aangezien veel leraren twee tot drie keer per jaar oudergesprekken voeren zullen we deze vraag herhalen (Figuur 3). Overigens werden/worden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar weer vaker face to face gevoerd. Online komt ook voor, maar dan met name in het vo.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Op Twitter ontstond nav deze vragen een discussie over het wel of niet ‘s avonds oudergesprekken voeren. Van scholen die dit niet doen en hun leraren niet later laten werken dan 17.00-17.30, tot leraren/scholen die vinden dat het er bij hoort en je ouders hierin tegemoet moet komen.

Twitter was ook de inspiratiebron voor de vraag over communiceren met de gehele oudergroep. Een ouder vroeg zich af welk aantal berichten via de schoolapp nu eigenlijk ‘normaal’ is, en wanneer het te veel wordt. In het basisonderwijs communiceert 50% van de deelnemers wekelijks met de gehele oudergroep. 23% doet dit 2-wekelijks en 13% 2-3 keer per week (Figuur 4). In het basisonderwijs wordt dan ook vaker gebruik gemaakt van een speciaal platform of speciale app voor oudercommunicatie. Daarnaast e-mail en informatieavonden, welke ook veel gebruikt worden in het voortgezet onderwijs (Figuur 5). In het voortgezet onderwijs wordt minder vaak met de gehele oudergroep gecommuniceerd.

Figuur 4
Figuur 5

Praten met ouders

Communicatie tussen leraar en ouders is belangrijk, maar gaat niet altijd even goed. Leraren zien dan ook af en toe op tegen contacten met ouders, en maken ook wel eens mee dat ze uitgescholden en/of bedreigd worden door een ouder. Toch zien we bij onze deelnemers dat leraren die vaak of af en toe op zien tegen contacten met ouders niet vaker zijn uitgescholden of bedreigd dan de leraren die zelden of nooit op zien tegen contacten met ouders (Figuur 6). Leraren met meer ervaring zien overigens minder vaak op tegen contacten met ouders én hebben vaker meegemaakt uitgescholden en of bedreigd te zijn.
Slechts 20% van de leraren in het voortgezet onderwijs tot 33% in het basisonderwijs geeft aan dat oudergesprekken voeren onderdeel was van de lerarenopleiding (Figuur 7).

Mocht het eens misgaan en ontstaat er een vervelende situatie met een ouder dan kunnen leraren rekenen op hun collega’s voor ondersteuning. Ook teamleider en schoolleider bieden dan hulp (figuur 8). Dat speelt misschien een rol bij het niet meer of vaker gaan op zien tegen contacten met ouders. Als je je gesteund voelt, geeft dat mogelijk vertrouwen. 5% (basisonderwijs) tot 10% (middelbaar beroepsonderwijs) geeft aan dat niemand hulp/ondersteuning bood bij een vervelende situatie met een ouder.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Emoties en steun van collega’s

Dat leraren elkaar steunen blijkt ook uit een andere vraag. Rond de 90% van de leraren in alle leeftijden zal luisteren naar een zichtbaar geëmotioneerde collega zonder hierbij direct advies te geven. Een flink deel zal een praktische oplossing zoeken, en een wat kleiner deel deelt eigen gelijksoortige ervaringen met de geëmotioneerde collega. Jongere collega’s zullen vaker een grapje maken en je maakt meer kans op wat te eten of te drinken als je naar een wat oudere collega toe gaat om je emoties te delen (Figuur 9).

En komt het nu veel voor, emoties op de werkvloer? We vroegen wie van jullie een collega heeft zien huilen dit schooljaar en wie van jullie zelf gehuild heeft. In het speciaal onderwijs (maar dat is een kleine groep deelnemers!) heeft 86% een collega zien huilen in de eerste periode van dit schooljaar, in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 67 en 65 % en in het voortgezet onderwijs 55% (Figuur 10).

Image
Figuur 9
Figuur 10

Deelnemers aan Teacher Tapp lijken zelf niet zo vaak te huilen, althans, een zeer ruime meerderheid geeft aan dit schooljaar nog niet gehuild te hebben, 1 op de 5 van de deelnemers heeft wel gehuild. Ook hier lijken leraren in het basisonderwijs (en speciaal onderwijs, maar die groep is klein) meer te huilen dan leraren in het vo en mbo. En hoewel onze verdeling mannen en vrouwen niet gelijk is, zien we dat vrouwen meer hebben gehuild op het werk dan mannen. 30 % van de vrouwen in het basisonderwijs heeft gehuild dit schooljaar tegenover 10% van de mannen. In het vo is dat 20% om 5%. Ook in Engeland is dit bevraagd. Daar waren de resultaten vergelijkbaar, hoewel de percentages wat hoger lagen. We weten niet in hoeverre dit tranen van geluk, boosheid, vermoeidheid of andere tranen zijn. Maar: let een beetje op elkaar!

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 14 tot en met 20 oktober.

5 eye-openers in schoolontwikkeling
Urgentiebesef
7 tips om om te gaan met emoties op de werkvloer
Over the Net!
De vicieuze cirkel van verantwoordelijkheid
De leeromgeving versterken met metacognitieve vragen
3 tips om om te gaan met botsende wereldbeelden in de klas.

  • Bericht gepubliceerd op:20 oktober 2021