Over ons

Amber Walraven

Ik ben universitair docent aan de Radboud Docenten Academie, daar ben ik opleidingscoördinator van de eenjarige educatieve master. Naast het opleiden van eerstegraads leraren doe ik onderzoek naar adaptieve expertise, docent professionalisering en ICT in het onderwijs. Momenteel besteed ik al mijn onderzoekstijd aan het Expeditieteam Lerarenagenda. De app Teacher Tapp is onderdeel van dat project. Ik volgde de Engelse versie van de app al jaren en dacht steeds: ‘Hadden we dit ook maar in Nederland!’ Nu is het zover en mag ik me hier mee bezig houden. Ik geloof echt dat de app ons kan helpen bij weten wat er speelt in scholen en bij het verbeteren van onderwijs en onderwijsonderzoek. Mijn streven is om de deelnemende leraren dagelijks het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn, dat wat zij meemaken ook op andere scholen gebeurt. De vragen die gaan over ‘hoe doe jij dat’ vind ik vaak het interessantst. Het leukste vind ik het combineren van de vragen, dus als we zien dat leraren die werkdruk ervaren als gevolg van het aantal lessen ook aangeven dat hun voorbereidingstijd voor de lessen onvoldoende is om goede kwaliteit te leveren. Ik leef me hiervoor graag uit in de blogs die we wekelijks publiceren.

Marieke van der Pers

Ik ben onderzoeker bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben vijf jaar betrokken geweest bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren waarin ik me voornamelijk heb beziggehouden met de langdurige dataverzameling onder een grote groep startende docenten. Omdat ik sociaal demograaf ben ging mijn aandacht daarbij in het bijzonder uit naar regionale verschillen en de manier waarop beginnende leraren worden begeleid. Momenteel maak ik deel uit van het Expeditieteam Lerarenagenda, waar de app Teacher Tapp onderdeel van is. De app is bijzonder omdat het een grote groep leraren op een laagdrempelige manier een stem geeft over ‘alles’ wat het beroep inhoudt. Het doel is dat nóg meer leraren de app gaan gebruiken waardoor we ook regionale verschillen in beeld kunnen brengen. De data moet hiervoor gereed worden gemaakt, maar dit gaat binnenkort lukken! Naast het aandrijven van de dialoog in de praktijk, maakt de app het mogelijk om op een eenvoudige manier bevindingen van kleinschalige studies te ‘checken’ onder een grote groep leraren, te peilen of concepten herkenbaar zijn en begrepen worden, maar ook door het herhaald stellen van vragen inzicht te krijgen in patronen die spelen in het onderwijs.

Ontstaan

Hoe krijg je een zicht op wat leraren denken en ervaren? Waar worstelen leraren mee, wat zijn hun zorgen? Welke vragen zijn er, en bestaan de antwoorden al? Als er beslissingen worden genomen door beleidsmakers, hoe komen die binnen bij de direct betrokkenen? Uit deze nieuwsgierigheid ontstond de originele Teacher Tapp in het Verenigd Koninkrijk in 2017. 

Na eerdere experimenten met bevragingen via e-mail en andere web-based tools groeide het besef dat een leraar gewoon te vaak bezig is met leerlingen in een klas. Een app maakt het mogelijk dat er in de trein, personeelskamer, of waar dan ook, gemakkelijker een kort moment gecreëerd kan worden om de leraar vragen voor te leggen. In plaats van achter de computer te moeten kruipen, krijgt de leraar een melding op de smartphone, en kan zo de drie vragen van de dag beantwoorden.


Drie jaar zal TeacherTappNL worden beheerd door het Expeditieteam Lerarenagenda, dat onderzoek doet naar adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. Amber en Marieke zijn de twee kartrekkers van TeacherTappNL.

Naast vragen waarvan we denken dat leraren die interessant vinden, publiceren we de dagelijkse resultaten, is er een wekelijkse analyse en een maandelijks overzicht. Een deel van jullie antwoorden zal ook gebruikt worden voor ons onderzoek.