Hoe krijg je een zicht op wat leraren denken en ervaren? Waar worstelen leraren mee, wat zijn hun zorgen? Welke vragen zijn er, en bestaan de antwoorden al? Als er beslissingen worden genomen door beleidsmakers, hoe komen die binnen bij de direct betrokkenen? Uit die nieuwsgierigheid ontstond de originele Teacher Tapp in het Verenigd Koninkrijk in 2017. 

Na eerdere experimenten met bevragingen via e-mail en andere web-based tools groeide het besef dat een leraar gewoon te vaak bezig is met leerlingen in een klas. Een app maakt het echter mogelijk dat een leraar in de trein, in de personeelskamer, of waar dan ook, vragen kan worden voorgelegd zonder dat deze moet gaan zitten achter een computer. De leraar krijgt een melding op de smartphone, en beantwoordt de drie vragen van de dag. (Of niet. Maar we hopen uiteraard van wel… ;-)) 

Drie jaar zal TeacherTappNL worden beheerd door het Expeditieteam Lerarenagenda, dat onderzoek doet naar adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

Dit betekent dat we, naast vragen waarvan we denken dat leraren die interessant vinden, het publiceren van de dagelijkse resultaten en de wekelijkse blog, een deel van jullie antwoorden ook zullen gaan gebruiken voor ons onderzoek.

Centraal in het onderzoek staat de professionele kwaliteit van de leraar. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro). We gaan onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet.

We bestuderen adaptief vermogen in de context van drie actuele vraagstukken:
Jaar 1 (2020-2021): Veranderend beroepsbeeld,
Jaar 2 (2021-2022): Curriculumontwikkeling
Jaar 3 (2022-2023): Groeiende kansenongelijkheid.

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk. Teacher Tapp is een van onze bouwstenen.

We streven er naar om per onderwijssector minstens 500 deelnemende leraren regelmatig gebruik te laten maken van de app. Teacher Tapp NL helpt ons om op een vrij snelle en flexibele manier een set met waardevolle longitudinale inzichten direct uit het veld te verkrijgen.