In deze blog delen we de resultaten van onze vragen over het gevoel hebben te veel tijd te besteden aan bepaalde zaken, zorgen over het mentale welzijn van leerlingen/studenten/cursisten, en slachtoffer zijn van fysiek of verbaal geweld en intimidatie.

In bijna alle sectoren vindt een meerderheid van de Tappers dat ze te veel tijd besteden aan het administreren van resultaten en andere gegevens (figuur 1). Het is in elk geval in elke sector het nummer 1 antwoord. Gedragsmanagement/orde houden in en/of buiten de klas scoort ook hoog, net als mentaal en/of fysiek welbevinden van leerlingen/studenten/cursisten ondersteunen.
Een meerderheid van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling ‘Voor mijn werk doe ik regelmatig taken die ik overbodig vind. Kruisen we beide vragen dan zien we dat administreren en extra curriculaire activiteiten de zaken zijn waarin deelnemers die het eens of oneens met de stelling zijn verschillen (figuur 2). Bij de deelnemers die het (helemaal) eens zijn met de stelling geeft een groter percentage aan te veel tijd te besteden aan die zaken. Over die zaken zouden scholen wellicht ook goede werkafspraken kunnen maken?

Figuur 1
Figuur 2

Mentaal en/of fysiek welbevinden van leerlingen/studenten/cursisten ondersteunen stond hoog in de resultaten van zaken waar te veel tijd aan wordt besteed. Dat zien we ook wel terug in de resultaten van een andere vraag: een meerderheid van de deelnemers maakt zich zorgen over het mentale welzijn van leerlingen/studenten/cursisten (figuur 3). Over het fysieke welzijn maakt ongeveer een derde van de deelnemers zich zorgen. Je ziet als leraar uiteraard liever dat het wél goed gaat. Te veel tijd besteden aan die ondersteuning is in dit geval dan een signaal of zorg dat het niet goed gaat en dat je dat graag anders zou zien. Dit is een ander soort ‘te veel tijd besteden aan’ dan iets als administreren. Te veel tijd besteden aan administratie zou eerder kunnen betekenen dat je vindt dat het onnodig is.

Naast inventariseren of deelnemers zorgen hebben, vroegen we ook naar handelen. Stel, een leerling/student/cursist laat je weten dat deze psychische problemen ervaart. Hoe toegerust voel jij je om een gesprek over dit moeilijke onderwerp met deze leerling/student/cursist goed te voeren? Een groot deel van de Tappers voelt zich voldoende toegerust (figuur 4). Een vergelijkbaar (net iets kleiner in de meeste sectoren) deel voelt zich (zeer) onvoldoende toegerust om zo’n gesprek te voeren. Kijken we naar begeleiden op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en mentaal welzijn, dan vindt een meerderheid van Tappers uit het po zich voldoende toegerust. In het voortgezet onderwijs vindt een meerderheid zich juist niet voldoende toegerust (figuur 5).
Kortom: leraren maken zich zorgen over het mentale welzijn van leerlingen/studenten/cursisten, niet alle leraren voelen zich toegerust een gesprek te voeren met leerlingen/studenten/cursisten met psychische problemen en/of te begeleiden bij sociaal-emotionele ontwikkeling en mentaal welzijn. Dit betekent dat een andere vorm van ondersteuning in de school en/of professionalisering van leraren nodig is. Niet zo vreemd dus, dat veel deelnemers aangeven dat een jeugdzorgwerker/pedagogisch medewerker binnen de organisatie een meerwaarde kan bieden in het onderwijs (figuur 6). Echter hebben lang niet alle scholen een jeugdzorgwerker/pedagogisch medewerker als OOP in de school (figuur 7).

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

In een eerdere blog schreven we naar aanleiding van actueel nieuws over wangedrag dat steeds vaker voorkomt. We gaven aan dat slechts een klein percentage van de deelnemers in de afgelopen 12 maanden op enig moment slachtoffer was geweest van fysiek geweld door een leerling/student/cursist. Verbaal geweld komt vaker voor. Zo was in maart 2023 23% van de deelnemers tijdens dat schooljaar al slachtoffer geworden van verbaal geweld door een leerling/student/cursist. In oktober 2023 bleek dat een meerderheid van de Tappers zich zelden of nooit zorgen maakt dat hen iets ernstigs als fysiek geweld overkomt op het werk. Maar goed dat het een relatief kleine groep raakt, betekent niet dat het probleem in de afgelopen jaren niet groter is geworden. Al 3 jaar vragen we onze deelnemers of ze op enig moment slachtoffer zijn geweest van fysiek geweld, verbaal geweld en/of intimidatie. Laten we nu eens kijken naar die 3 metingen…
In 2024 gaf 89% van de deelnemers uit het primair onderwijs aan dit schooljaar nog geen slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld op het werk (figuur 8). In 2022 was dat 94% en in 2023 92% (figuren 9 en 10) Een stijging dus van het percentage dat wél slachtoffer is geweest. Met name door leerlingen.
In het voortgezet onderwijs daalt het % dat geen slachtoffer is geweest van 99% (2022) naar 97% (2023) naar 95% (2024). Ook hier een stijging van slachtoffers, door fysiek geweld van leerlingen.
Ook bij verbaal geweld zien we dit patroon, maar de sprong van 2022 naar 2023 is flink groot! Het percentage slachtoffer van verbaal geweld door leerlingen stijgt van 14 naar 25 in het primair en van 21 naar 36 in het voortgezet onderwijs (figuren 11, 12 en 13)
Op het gebied van intimidatie zijn we weinig verschil (figuren 14, 15 en 16).

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11
Figuur 12
Figuur 13
Figuur 14
Figuur 15
Figuur 16

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 23 tot en met 28 maart!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Kohnstammlezing Merel van Vroonhoven
Hoe bouwen we in Nederland aan een professionele cultuur voor het beroep van leraar?
Directe Instructie is interactief
Load Reduction Instruction: rekening houden met de cognitieve belasting
5 ontwerpprincipes voor autonomie-ondersteunend lesgeven

  • Bericht gepubliceerd op:29 maart 2024