We hadden vandaag graag een blog gepubliceerd met de resultaten van onze vragen aan examendocenten. Maar het kost iets meer tijd om deze resultaten te bekijken, analyseren en de aandacht te geven die ze verdienen! Daarom deze week toch een gewone weekblog. We duiken in roosters, lunchtijden en lunchactiviteiten!

In het primair onderwijs zijn het vijf-gelijke-dagenmodel en het continurooster populair. Een ruime meerderheid van de deelnemers uit het primair onderwijs heeft momenteel dit rooster op school. En, over het algemeen heeft bij een meerderheid het huidige rooster ook de voorkeur (figuur 1). Van de 182 leraren met een continurooster, geeft 51% aan dat het continurooster ook hun voorkeur heeft. 27% zou liever naar een traditioneel of hoorns model gaan.

22% van de leraren met een traditioneel rooster geeft aan dat leerlingen 30 minuten of langer de tijd hebben om te lunchen (figuur 2). Bij de andere roosters is dit percentage flink lager. Over het algemeen hebben leerlingen in het primair onderwijs tot 20 minuten de tijd om te eten. In de andere sectoren hebben leerlingen/studenten/cursisten meer tijd, de meerderheid van de deelnemers uit het vo geeft aan dat leerlingen minimaal 20 minuten lunchtijd hebben (figuur 3).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

In het primair onderwijs zien we dat er tijdens het eten wordt voorgelezen of een educatief filmpje wordt gekeken, ook bij scholen met een traditioneel rooster (figuur 4). Dit roept eigenlijk de vraag op hoeveel leerlingen overblijven op scholen met een traditioneel rooster!
Wat leerlingen/studenten/cursisten van andere sectoren doen moeten we opnieuw vragen, want daar sloop een foutje in.

Figuur 4

En hoe zit het met de pauze van leraren? De meerderheid van de leraren uit het primair onderwijs die werken met een traditioneel of Hoorns model heeft tijdens schooltijd een pauze (figuur 5). Respectievelijk 10% en 16% geeft aan vaker niet dan wel of helemaal geen pauze tijdens schooltijd te hebben. Bij de leraren met een continurooster (waar nog een krappe meerderheid is met een pauze!) of een vijf-gelijke-dagenmodel is dat 32% en 46%.

Leraren in het primair en speciaal onderwijs hebben vaker geen of vaker niet dan wel pauze tijdens schooltijd dan leraren in de andere sectoren (figuur 6). Het speciaal onderwijs is de enige sector met een minderheid aan leraren die wel of vaker wel dan niet pauze hebben tijdens schooltijd.

Lunchtijd van leerlingen in het primair onderwijs wordt bij de meerderheid van de leraren met het traditionele model niet tot onderwijstijd gerekend (figuur 7). Bij andere roosters is dit rond de 30%. Grofweg een zelfde percentage rekent het wel of deels tot de onderwijstijd. Het percentage leraren dat zegt dat leerlingen voorgelezen worden en/of een educatief filmpje kijken is hoger bij leraren die aangeven dat lunchtijd (deels) onderwijstijd is (figuur 8).

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Na bovenstaande is het niet verrassend dat in het primair en speciaal onderwijs 30% van de leraren luncht met leerlingen (figuur 9). In het vo, mbo en ho komt dit bij slechts een paar deelnemers voor. Een meerderheid van de deelnemers in het po en vo luncht met leraren van de sectie/bouw/team/opleiding. In het vo, mbo en ho luncht iets meer dan 20% alleen.

Figuur 9

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 9 tot en met 15 juni!

Blog Teacher Tapp NL
‘Dan staat hij op en maakt hij met zijn vuist een uithaal tot vlak bij mijn gezicht’
Crafting Great Sentences
Pictio Onderwijspodcast met Thijs Roovers
Succescriteria formuleren en gebruiken
Help, een hittegolf!
Meewerken aan staatsexamens vo
Stimuleren i.p.v. controleren
Terug naar school na burn-out: zo help je als team

  • Bericht gepubliceerd op:16 juni 2023