Afgelopen week was het de week tegen pesten. In deze blog een overzicht van hoe het zit met pesten op de scholen van onze deelnemers. Ook duiken we in de werktijden en werkdruk van Tappers en kondigen we een bijzonder project aan!

Pesten

Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten om scholen te helpen bij het werken aan een gezellige en veilige groep. “Pesten is een belangrijk onderwerp als het gaat over sociale veiligheid op scholen. Pesten komt nog steeds voor op iedere school en in iedere klas. Als pesten niet tijdig wordt aangepakt heeft dit grote gevolgen. Onderzoeken tonen aan dat slachtoffers van pesten, zelfs jaren later nog, kampen met psychische problemen. Naast de negatieve gevolgen voor de slachtoffers, tast pesten het gevoel van veiligheid aan bij álle leerlingen. Het zorgt voor een negatieve sfeer in de hele groep.” (bron: website Week tegen Pesten)

Wij waren benieuwd hoe het met pesten zit op de scholen van onze deelnemers. Omdat we minder deelnemers hebben in het speciaal, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs richten we ons vooral op het primair en voortgezet onderwijs.
68% van de deelnemers uit het primair onderwijs staat achter het pestbeleid van de school (figuur 1). In het voortgezet onderwijs is dit slechts 47%. 34% geeft aan het niet te weten. Een percentage dat in het po, met 12%, een stuk lager ligt! Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in het primair onderwijs een groter percentage deelnemers aangeeft dat er niets verbeterd hoeft te worden rondom pesten ten opzichte van het voortgezet onderwijs: 22 versus 11% (figuur 2). Een meerderheid in zowel po als vo geeft aan dat er verbeterd kan worden op gebied van wat de consequenties zijn van pestgedrag.

Figuur 1
Figuur 2

We vroegen onze deelnemers of er gepest wordt in hun klas(sen)/groep)(en). In het primair onderwijs is de groep die zeker weet dat er wel of niet gepest wordt klein (figuur 3). De meerderheid denkt van wel of niet, maar weet het niet zeker. Er zijn meer leraren die denken of weten dat er niet wordt gepest, dan leraren die denken of weten dat er gepest wordt. De meerderheid van de leraren in het primair onderwijs voelt zich bekwaam in omgaan met pestgedrag in de klas.

In het voortgezet onderwijs is dit anders (figuur 4). Er zijn meer leraren die weten of denken dat er gepest wordt dan leraren die weten of denken dat er niet gepest wordt. Ongeveer de helft van de leraren voelt zich bekwaam in omgaan met pestgedrag in de klas.

Figuur 3
Figuur 4

Helaas komt pesten ook onder personeel voor. Vooral roddelen is iets wat veel Tappers dit schooljaar al hebben gezien, gehoord of meegemaakt op school tussen collega’s (figuur 5). Met de recente opkomst en problemen rondom TikTok gossip kanalen misschien iets om nader op in te gaan.

Figuur 5

Werktijden

Dat leraren naar huis gaan zodra de leerlingen/studenten/cursisten vertrekken is een veelgehoorde misvatting die heerst buiten het onderwijs. Wij doken in de werktijden om deze misvatting nogmaals tegen te gaan.

Op de school van een meerderheid van de deelnemers begint de eerste les (of de schooldag) tussen 8.16 en 8.30 (figuur 6). Iets minder dan de helft van die meerderheid begint 15 minuten eerder of later. Eerder dan 8.00 of na 8.45 komt minder voor. De meeste leraren zijn een kwartier tot een uur van te voren op school. Onze conclusie is dat tussen 7.00 en 8.00 aankomen op school voor de meeste leraren vaste prik is. Iets dat we toevallig in augustus ook vroegen: tussen 7.30 en 8.00 komt het meest voor (figuur 7).
Kijken we naar de tijd waarop Tappers de school weer verlieten (we hebben de deelnemers die aangaven die maandag niet naar school te zijn geweest even uit de resultaten gehaald), dan is minder dan de helft in het primair onderwijs voor 17.00 vertrokken (figuur 8). In het voortgezet onderwijs is dit 65%. Voor 16.00 vertrekken doen maar weinig leraren. Overigens weten we uit eerdere vragen uiteraard dat thuis veel wordt gewerkt, zo doen veel leraren nakijkwerk aan de keukentafel. Vertrekken van school zegt dus niets over ‘klaar zijn met werken’!

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Werkdruk

Werkdruk is altijd een veelgehoord thema in onderwijsdiscussies. Het is ook iets waar binnen de beroepsgroep niet altijd hetzelfde over gedacht wordt. Toch lijken de deelnemers van Teacher Tapp het aardig met elkaar eens over de werkdruk van september. Een meerderheid vond de werkdruk (zeer) hoog (figuur 9).

Als we werkdruk in het onderwijs willen verminderen, is het wellicht zinvol om te weten wat werkdruk veroorzaakt. Wij hielden het simpel en vroegen onze deelnemers waar ze naar hun gevoel momenteel te veel tijd aan besteden. We hebben het resultaat gesplitst op aantal jaren ervaring (figuur 10). Tappers met minder ervaring geven aan vooral te veel tijd te besteden aan gedragsmanagement/orde houden in en/of buiten de klas en lesplanning/lesvoorbereiding. Leraren met meer jaren ervaring vinken die laatste minder vaak aan. Bij deze groep wordt gedragsmanagement ook vaak genoemd, maar ook administratie en ondersteunen van mentaal/fysiek welbevinden van de leerlingen/studenten/cursisten. In beleidsplannen zou dit aandacht kunnen krijgen, door bijvoorbeeld meer ondersteuning te bieden op gebied van gedragsmanagement (denk aan mobieltjesbeleid, handhaven schoolregels) en minder administratieve last, bijvoorbeeld door minder te willen controleren én door klassen te verkleinen of leraren minder startmomenten in de week te geven (maximaal aantal lessen per week in het vo bijvoorbeeld). Voor kleinere klassen en minder lessen per leraar zijn uiteraard meer leraren nodig, en dat is dan ook een functie die de meerderheid van de deelnemers graag zou inzetten als er middelen (en leraren…) waren om 3 nieuwe medewerkers aan te stellen (figuur 11). Ook onderwijsassistenten/toa’s zijn gewild!

Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11

Ranking the verkiezingsprogramma’s

We gaan iets leuks doen! Althans, dat vinden wij en Tjip de Jong (van de Tjipcast)! Zoals bekend staan de verkiezingen voor de deur. Er is veel te doen over de onderwijsparagrafen in de (voorlopige) verkiezingsprogramma’s. Zou het niet mooi zijn als we die programma’s door zouden kunnen nemen en kunnen achterhalen wat leraren nu echt willen? Dat we via Teacher Tapp kunnen komen tot beleidsaanbevelingen voor het nieuwe kabinet? Wij vinden van wel!

En onze collega’s in Engeland gingen ons voor. Zij vertaalden het beleid van een politieke partij in stellingen en door ze paarsgewijs te laten beoordelen (wat heb je liever A, of B), konden ze tot een rangorde komen. Als je als politieke partij iets wilt doen qua beleid, doe dan vooral dit (want dit vinden leraren het belangrijkste). Je leest hier alles over hun aanpak!

Wij gaan dit herhalen! De komende tijd zetten we verkiezingsprogramma’s om in stellingen, en leggen die aan onze deelnemers voor. Zo komen we een week voor de verkiezingen tot een rangschikking (en vertellen uiteraard dán pas welke partijen achter de stellingen staan 🙂 ). We hebben er erg veel zin in en zijn blij dat jullie de onderwijsparagrafen net zo belangrijk vinden als wij (figuur 12)!

Een mooi moment om de app (weer) te gebruiken en collega’s (weer) aan te sporen ook (weer) mee te doen!

Figuur 12

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 29 september tot en met 5 oktober!

Je kunt sinds kort overigens ook de tips uit de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Why we need to warm up ‘cold call’.
Blog Teacher Tapp NL
Wat zijn de grootste mythes over leren?
Mantle of the expert: drama als leermiddel
Welke rol speelt zelfevaluatie bij betekenisvol toetsen? 
Doelenchecker en terugblikken: minder nakijken
Iets speciaals
Onderwijscrisis I: Wat ik leerde van zeven maanden voor de klas staan

  • Bericht gepubliceerd op:6 oktober 2023