De afgelopen week hebben we nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, fijn! Als dank voor de nieuwe, maar zeker ook voor onze trouwe groep deelnemers, geven we in januari voor 250 euro aan onderwijsboeken weg aan een school. Hoe we dat gaan doen hoor je binnenkort!
In deze nieuwe wekelijkse blog gaan we in op een aantal resultaten van de afgelopen week.

1. Een positief geluid

Het onderwijs heeft het momenteel niet makkelijk. Zieke collega’s, zieke leerlingen, online lesgeven, alleen in de pauze in je lokaal tijdens de lunch…. Kijken leraren nog wel uit naar hun lessen?

Het antwoord is: ja! Nog steeds! We hebben deze vraag drie keer op een zondag gevraagd In september, oktober en december.

We zien geen grote verschillen tussen de maanden. De meerderheid van de leraren in zowel het po als het vo kijkt naar alle of bijna alle lessen uit. Een positief beeld in een ongetwijfeld roerige periode. We vroegen ook al drie keer naar het wel of niet met plezier terugkijken op de werkweek. Hieronder een grafiek voor het po en het vo met het verloop van deze vraag.

Ook hier zijn er geen grote verschuivingen te zien. Leraren in het po en vo kijken over het algemeen met plezier op hun werkweek terug.

2. Wat doen we met de Kerstvakantie en met vaccinaties?

In afwachting van de kerstvakantie vroegen wij wat jullie voorkeur zou zijn, mochten de scholen wel dicht gaan. In de persconferentie van dinsdag 8 december werd echter duidelijk dat de overheid scholen niet dicht zal houden een week voor of een week na de geplande kerstvakantie. Inmiddels zijn er scholen die noodgedwongen overgaan op online onderwijs, al voor de Kerstvakantie. Hierbij onze bevindingen per bouw.

De meerderheid van de deelnemers wil in januari een week aan de vakantie ‘plakken’. December is volgens een aantal reacties op Twitter te kort dag, zeker als je online onderwijs zou willen geven. Vo-leraren havo/vwo kiezen veelal een week online onderwijs, het po kiest vaker voor vakantie. Mbo is verdeeld.

Dat enkele leraren kiezen voor een week extra vakantie betekent niet dat ze alleen aan zichzelf denken (zoals af en toe gereageerd werd op de uitslag) en lui zijn. Integendeel, redenaties waren heel divers. We pikken er enkele uit:

‘liever nu een week langer om virus uit te bannen en dan een andere vakantie een week korter, met de hoop dan fysiek les te kunnen geven’

‘als ik online onderwijs wil geven wil ik dat goed doen, en goed voorbereiden’

‘leerlingen zijn moe, hebben rust nodig’

 ‘online lesgeven is niet effectief’,

Ook werd de mogelijk moeilijke thuissituatie en de verschillen daarin genoemd als reden om voor vakantie te kiezen.

Het blijft zo dat er verschillende mogelijkheden zijn tussen scholen open en scholen dicht. Zoals werken met hybride onderwijs, of dagen waarop de ene jaarlaag naar school komt, terwijl de andere online les heeft. Strengere eisen aan bijvoorbeeld de afstand tussen leerlingen en andere maatregelen worden ook genoemd.

Wij hebben inmiddels, om zicht te krijgen op hoe e.e.a. verloopt, tot aan de kerstvakantie en daarna 3 wekelijks terugkomende vragen klaargezet over hoeveel leerling afwezig zijn, of hele klassen thuis zijn en of leraren zelf thuis zijn vanwege COVID-19. Hier komen we in een volgend blog op terug.  

De meeste leraren die deze vraag hebben beantwoord staan zouden een aanbod voor een vaccin direct accepteren, of een paar maanden wachten. In de onderbouw het po is er een balans tussen direct en wachten, en naarmate de leeftijd van de leerlingen stijgt, stijgt ook de groep die direct een vaccin zou nemen.

3. Leraren aannemen, personeel professionaliseren of klaslokalen aanpassen?

We vroegen: “Je schoolleider krijgt een stijging van 10% in de financiering van de school, en mag het geld maar aan een van de volgende dingen besteden. Waar DENK je dat je schoolleider het aan zou besteden?”

Het percentage deelnemers dat aangeeft niet te weten waar de schoolleider het geld aan zou besteden is 20 % in het vo. In het mbo zelfs 26 %. In het po is dit een stuk lager, met 11 %.
Leraren in het po verwachten leraren dat de schoolleider OOP aanneemt en meer leraren. In het vo denken leraren dat het geld gebruikt wordt voor aanpassen klaslokalen en/of technologie en investeren in tijd vrijmaken voor professionele ontwikkeling.

Ook vroegen we: “Stel je bent zelf schoolleider, en je krijgt een stijging van 10% in de financiering van je school. Het geld mag maar aan een van de volgende dingen worden besteed. Waar zou je het aan besteden?” Er is hier een kleine slordigheid in geslopen, de optie ‘Dat weet ik niet’ ontbrak helaas. Eventuele verschillen zijn hierdoor mogelijk groter.

Leraren in het po kiezen voor aannemen van meer leraren en OOP. Vo-leraren zouden willen investeren in tijd vrijmaken voor professionele ontwikkeling en aannemen van meer leraren.
Als je kijkt naar de andere keuzes, zie je dat leraren vaker voor loonsverhoging kiezen, en dat ze denken dat schoolleiders meer voor aanpassen van het klaslokaal en/of technologie zouden kiezen. Verschillen tussen schoolleiders en leraren zijn mogelijk een interessante ‘lens’ om eea eens door te gaan bekijken.

4.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Leerkrachten kunnen het verschil maken
Ieder kind verdient de beste leraar…
Nakijken: 5 manieren voor in de klas
Kijkpijn
Wat kan leren hinderen? Een handig overzicht van de cognitieve uitdagingen die leerlingen kunnen hebben in de klas
Teacher Tapp NL blog: Evidence-informed
Is de leeromgeving wel uitdagend genoeg voor alle kleuters?

  • Bericht gepubliceerd op:11 december 2020