Bij het interpreteren van de bevindingen van Teacher Tapp Nederland moet rekening worden gehouden dat deze groep een selecte vertegenwoordiging is van de totale beroepsgroep. We gaan ervan uit dat de gebruikers die de gestelde vragen beantwoord hebben meer de early adopters zijn. Het merendeel van de gebruikers is via social media in aanraking gekomen met Teacher Tapp Nederland. Daarnaast betreft het een groep leraren die geïnteresseerd is om op de mening/ervaring van leraren buiten zijn/haar eigen school te reflecteren. Indien mogelijk vergelijken we de uitkomsten van onze vragen met onderzoek en literatuur.